"Bibliografia Puszczy Białowieskiej"

Wydawnictwo ułatwia orientację w bogatym piśmiennictwie poświęconym Białowieskiemu Parkowi Narodowemu i Puszczy Białowieskiej. Zawiera spis publikacji naukowych wykonanych całkowicie lub częściowo w oparciu o materiał z terenu Puszczy Białowieskiej, spis prac popularno-naukowych i publicystycznych wydanych jako osobne pozycje wydawnicze oraz opublikowanych w czasopismach (od tygodników wzwyż). Opublikowany dotychczas spis literatury białowieskiej obejmuje okres od końca XVIII w. (1784 r.) do roku 2005 i zawiera się w 8 tomach:

Karpiński J.J., Okołów C. 1969 – Bibliografia Białowieska, Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu
     Drzewnego, Zarząd Ochrony Przyrody, Warszawa: 208 ss.
Okołów C. 1976 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1967-1972, Białowieski Park Narodowy,
     Białowieża: 164 ss.
Okołów C. 1983 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1973-1980, Białowieski Park Narodowy,
     Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. Prof. Jana Miklaszewskiego, Białowieża: 190 ss.
Okołów C. 1991 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1981-1985, Białowieski Park Narodowy,
     Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego, Białowieża: 143 ss.
Okołów C. 1997 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1986-1990, Białowieski Park Narodowy,
     Białowieża: 125 ss.
Okołów C. 2007 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1991-1995, Białowieski Park Narodowy,
     Białowieża: 166 ss.
Okołów C. 2008 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1996-2000, Białowieski Park Narodowy,
     Białowieża: 206 ss.
Bajko P. 2008 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 2001-2005, Białowieski Park Narodowy,
     Białowieża: 364 ss.
Bajko P. 2014 – Bibliografia Puszczy Białowieskiej 2006-2010, Białowieski Park Narodowy,
     Białowieża: 330 ss.

 


Wszystkie tomy Bibliografii zawierają indeksy rzeczowe, a tom za lata 2001-2005 dodatkowo posiada indeks osobowy. Tomy za lata 1967-2000 zawierają ponadto tłumaczenie tytułów publikacji z języków słowiańskich na język angielski.

Adres do korespondencji:
Białowieski Park Narodowy
„Bibliografia Puszczy Białowieskiej”
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża

Bibliografia została wydana z pomocą finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.