Turyści niepełnosprawni w BPN

Dostępność obiektów BPN dla osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku narodowego jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wjazd do obiektu umożliwia łagodny podjazd. Winda w obiekcie pozwala takim osobom wjechać na wieżę widokową, a platforma dla wózków inwalidzkich pozwala bez problemu przemieszczać się pomiędzy piętrami. Brak barier architektonicznych umożliwia osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w wycieczce po muzeum oraz korzystanie z sanitariatów. W ciągu roku obiekt zwiedza kilkaset osób niepełnosprawnych. Informacje o dostępności Muzeum można znaleźć na naszych stronach internetowych .
  • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej – wjazd do obiektu umożliwia podjazd, możliwe jest poszerzenie drzwi wejściowych poprzez otwarcie drugiego skrzydła.
  • Punkt Informacji Turystycznej – brak swobodnego wjazdu – barierę stanowi schodek i próg w drzwiach.
  • Dom Marszałkowski – brak podjazdu dla wózków, a tym samym skorzystania z zasobów Biblioteki Parku
  • Obręb Ochronny Rezerwat – z kładki na trasie turystycznej „Do Dębu Jagiełły” mogą korzystać osoby niepełnosprawne przy pomocy osób towarzyszących.
  • Park Pałacowy – turysta niepełnosprawny bez problemu zwiedzi ten obiekt, na kładki wjedzie korzystając z podjazdów. Dostęp do ścieżek edukacyjnych jest swobodny, a ścieżka „Poznajemy Tajemnice Lasu” – odbiór także zmysłami dotyku z myślą o niewidomych.
  • Dwa z trzech istniejących szlaków turystycznych Obrębu Ochronnego Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego turyści niepełnosprawni mogą pokonać bez przeszkód. Utrudnieniem może być jedynie schodek początkowy i końcowy na kładkach oraz przy wejściu na wiaty widokowe.
  • W Rezerwacie Pokazowym Żubrów brak jest barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Czas zwiedzania rezerwatu jest nielimitowany, a na terenie obiektu znajdują się zadaszone ławeczki, na których można sobie przysiąść.

  • Joanna Bober