Zamówienia publiczne
 

      - plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok

      - zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

      - zamówienia publiczne do 130 000 zł


      - archiwum zamówień publicznych 2021 r.