W Hajnówce powstanie Uniwersytet Trzeciego Wieku
W dniu 5 października 2007 roku w Urzędzie Miasta w Hajnówce odbyło się spotkanie, na którym Anatol Ochryciuk - burmistrz Miasta Hajnówka i Leonard Kulwanowski - Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka przedstawili propozycję powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych instytucji, organizacji społecznych i zakładów pracy, którzy mogą wesprzeć funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stając się sygnatariuszami tej niezwyczajnej "uczelni". Wśród zaproszonych instytucji był także Białowieski Park Narodowy. Pan Leonard Kulwanowski przybliżył podstawowe zasady funkcjonowania Uniwersytetu. Jego celem jest pomoc ludziom starszym, będącym na emeryturze lub rencie, w utrzymaniu aktywnego trybu życia. Często rozstanie się tych osób z zakładem pracy wiąże się z trudnościami w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Prowadzi to do zamykania się ludzi starszych w domu, spędzania czasu głównie przed telewizorem. Uczestnicy zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą mogli wypełnić wolny czas w sposób aktywny, będą mogli poszerzać swoją wiedzę w interesujących ich dziedzinach, utrzymywać kontakty towarzyskie, kulturalne i społeczne. Członkiem Uniwersytetu może zostać każda starsza osoba, która złoży stosowną, pisemną deklarację. Jak powiedział Pan Leonard Kulwanowski, inicjatywa ta może być pomyślnie wdrożona tylko wówczas, gdy spotka się ona z pełnym i szerokim poparciem sygnatariuszy, którzy okażą wszelką niezbędną i możliwą w ich zakresie pomoc na rzecz powołania Uniwersytetu i pomyślnej jego działalności. Białowieski Park Narodowy w pełni popiera przedsięwzięcie i ze swojej strony deklaruje pomoc.

Anna Gierasimiuk