Białowieski Park Narodowy na Facebooku

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

http://www.bpn.com.pl

Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek: 7:30–15:30.

Dyrektor BPN przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 10:00–12:00.

Informacja Turystyczna
od poniedziałku do niedzieli ‒ w godz. 9:00-16:00
tel. 85 681-29-01
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Turystyka w BPN - odpowiedzi na najczęstsze pytania

Rachunek bankowy BPN
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Białystok
Nr rachunku bieżącego: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001

Dyrektor
dr Michał Krzysiak

tel. 85 682-97-00 lub 85 681-20-33 wew. 700
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Z-ca dyrektora ds. ochrony przyrody
mgr inż. Aleksander Bołbot

tel. 85 682-97-00 lub 85 681-20-33 wew. 700
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Sekretariat
Emilia Wojciechowska

tel. 85 682-97-00 lub 85 681-20-33 wew. 700
fax 85 682-97-16 lub 85 681-23-60 wew. 716
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


DZIAŁ FINANSOWY

Główny księgowy
mgr Katarzyna Kopiejczyk

tel. 85 682-97-15 lub 85 681-20-33 wew. 715
fax 85 682-97-28 lub 85 681-20-33 wew. 728
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Księgowy
Anetta Sawicka

tel. 85 682-97-20 lub 85 681-20-33 wew. 720
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Starszy księgowy
mgr Marek Świerszcz

tel. 85 682-97-12 lub 85 681-20-33 wew. 712
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Księgowy
mgr inż. Wojciech Iwaniuk

tel. 85 682-97-06 lub 85 681-20-33 wew. 706
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Samodzielny księgowy
mgr Lucyna Kojło

tel. 85 682-97-01 lub 85 681-20-33 wew. 701
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


POSTERUNEK STRAŻY PARKU

Komendant Straży Parku
mgr inż. Jarosław Sawicki

tel. 85 681-23-48 wew. 15
tel. kom. 602-223-926
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Starszy strażnik Straży Parku
Anatol Lewczuk

tel. 85 681-23-48 wew. 15
tel. kom. 502-327-674
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Strażnik Straży Parku
Karol Wojciechowski

tel. 85 681-23-48 wew. 15
tel. kom. 502-327-751
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Referent
Katarzyna Nowogrodzka

tel. 85 681-23-48 wew. 15
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


ZESPÓŁ OCHRONY PRZYRODY

Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody
mgr inż. Wiesław Klimiuk

tel. 85 682-97-26 lub 85 681-20-33 wew. 726
tel. kom. 502-327-699
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Specjalista ds. ochrony przyrody
mgr inż. Andrzej Keczyński

tel. kom. 511-971-060
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Starszy specjalista ds. ochrony przyrody
mgr inż. Mateusz Szymura 

tel. 85 682-97-25 lub 85 681-20-33 wew. 725
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Specjalista ds. ochrony przyrody
mgr inż. Mirosław Sobesiuk

tel. 85 682-97-09 lub 85 681-20-33 wew. 709
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Specjalista ds. ochrony przyrody
mgr inż. Malwina Pilch

tel. 85 682-97-03 lub 85 681-20-33 wew. 703
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA PARKU

MUZEUM Przyrodniczo-Leśne
rezerwacja wejść na wystawę stałą

tel. 85 681-22-75
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kierownik Działu Udostępniania Parku
mgr Marek Świć

tel. 85 682-97-04 lub 85 681-20-33 wew. 704
tel. kom. 607-330-142
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Starszy specjalista ds. udostępniania Parku
mgr inż. Anna Gierasimiuk

tel. 85 682-97-17 lub 85 681-20-33 wew. 717
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Starszy specjalista
mgr Tomasz Kołodziejczak

tel. 85 682-97-08
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kustosz
mgr Ewa Moroz-Keczyńska

tel. 85 682-97-11
tel. kom. 603-661-288
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Specjalista ds. udostępniania Parku
mgr inż. Grażyna Wykowska

tel. 85 682-97-02
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Starszy kasjer
Ewa Bajko

tel. 85 682-97-02
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Referent
Aneta Kupień

tel. 85 682-97-02
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Referent (Rezerwat Pokazowy Żubrów)
mgr Beata Lipiec

tel. 85 681-23-98
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Referent (Rezerwat Pokazowy Żubrów)
Kamil Karwacki

tel. 85 681-23-98
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Referent (Rezerwat Pokazowy Żubrów)
Urszula Gwiazdowska

tel. 85 681-23-98
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Wolontariat

Koordynatorzy wolontariatu w BPN
mgr inż. Andrzej Karczewski

mgr Ewa Moroz-Keczyńska

tel. kom. 600-455-702


tel. 85 682-97-11
tel. kom. 603-661-288

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


DZIAŁ NAUKOWO-EDUKACYJNY

Kierownik Działu Naukowo-Edukacyjnego
mgr inż. Barbara Iwaniuk

tel. 85 682-97-37
tel. kom. 502-327-819
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Pracownia Naukowa

Specjalista
mgr Małgorzata Karczewska

tel. kom. 606-749-054
tel. 85 681-23-48 wew. 16
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Samodzielny referent, Sekretarz Redakcji kwartalnika
„Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody"

Bożena Buszko

tel. 85 681-23-23 wew. 23
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Biblioteka

Starszy bibliotekarz
mgr Agnieszka Stankiewicz

tel. 85 681-23-23 wew. 12
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15:30,
Dom Marszałkowski, I piętro, pokój nr 15


Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Starszy specjalista ds. edukacji
dr Joanna Bober

tel. 85 682-97-34
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Starszy specjalista ds. edukacji
mgr Hanna Schmidt

tel. 85 682-97-33
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Specjalista ds. edukacji
mgr inż. Anna Białomyzy

tel. 85 682-97-36
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Operator urządzeń elektronicznych
Dariusz Buraczyński

tel. 85 682-97-35
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


OBRĘB OCHRONNY OŚRODEK HODOWLI ŻUBRÓW

Konserwator Obrębu Ochronnego Ośrodek Hodowli Żubrów
dr inż. Katarzyna Daleszczyk

tel. 85 681-29-39 wew. 14
tel. kom. 608-496-186
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Konserwator Obwodu Ochronnego OHŻ
(hodowla zamknięta żubrów)

Janusz Szpakowicz

tel. kom. 691-555-873
tel. 85 681-26-10
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Podleśniczy (hodowla zamknięta żubrów)
Roman Superson

tel. 85 681-25-44
tel. kom. 502-327-685

Podleśniczy (hodowla zamknięta żubrów)
Robert Litwinowicz

tel. 85 681-25-44
tel. kom. 502-327-685

Konserwator Obwodu Ochronnego OHŻ
(hodowla wolna żubrów)

Mirosław Androsiuk

tel. kom. 694-456-671
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Rezerwat Pokazowy Żubrów

tel. 85 681-23-98
tel. kom. 502-327-685 – DYŻURNY
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


REDAKCJA KSIĘGI RODOWODOWEJ ŻUBRÓW

Adiunkt, Redaktor „Księgi Rodowodowej Żubrów"
dr Jan Raczyński

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Sekretarz Redakcji „Księgi Rodowodowej Żubrów",
Starszy specjalista

mgr inż. Małgorzata Bołbot

tel. 85 683-32-32
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


OBRĘB OCHRONNY REZERWAT

Nadleśniczy Obrębu Ochronnego Rezerwat
mgr inż. Andrzej Karczewski

tel. kom. 600-455-702
tel. 85 681-23-48 wew. 19
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Leśniczy Obwodu Ochronnego Cupryki
dr inż. Andrzej Milko

tel. kom. 608-528-401
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Leśniczy Obwodu Ochronnego Gruszki
mgr inż. Janusz Bajko

tel. 607-330-156
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Podleśniczy Obwodu Ochronnego Gruszki
Włodzimierz Zdanowski

tel. kom. 607-330-167
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Leśniczy Obwodu Ochronnego Masiewo
Aleksander Żłobin

tel. 85 685-87-43
tel. kom. 602-631-075
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Leśniczy Obwodu Ochronnego Zamosze
Jerzy Adamiuk

tel. kom. 607-332-489
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Leśniczy Obwodu Ochronnego Sierganowo
mgr inż. Jerzy Lisicki

tel. 85 681-23-48 wew. 18
tel. kom. 694-456-674
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Podleśniczy Obwodu Ochronnego Sierganowo
Artur Chorowiec

tel. 85 681-23-48 wew. 18
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Podleśniczy Obwodu Ochronnego Sierganowo
mgr inż. Mirosław Kołodziński

tel. kom. 502-327-672
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Leśniczy Obwodu Ochronnego Dziedzinka
Mirosław Lisicki

tel. 85 681-23-48 wew. 18
tel. kom. 602-225-027
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Podleśniczy Obwodu Ochronnego Dziedzinka
mgr Małgorzata Szpakowicz

tel. kom. 502-327-695
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
mgr Alicja Waszkiewicz

tel. 85 682-97-23 lub 85 681-20-33 wew. 723
tel. kom. 607-330-106
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Samodzielny referent
Edyta Barmuta

tel. 85 682-97-18 lub 85 681-23-06 wew. 718
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Starszy asystent (informatyk)
Ireneusz Zacharewicz

tel. 85 682-97-19 lub 85 681-20-33 wew. 719
tel. kom. 694-456-665

Samodzielny referent ds. budowlanych
Witold Cezary Oklejewicz

tel. 85 682-97-05 lub 85 681-23-06 wew. 705
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Specjalista
Przemysław Jagielski

tel. 85 682-97-13 lub 85 681-20-33 wew. 713
tel. kom. 502-327-811
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


SAMODZIELNE STANOWISKA

Specjalista ds. kadr i płac
mgr Ala Dubkowicz

tel. 85 682-97-24 lub 85 681-23-06 wew. 724
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Radca prawny
mgr Małgorzata Łapińska

tel. 85 681-20-33 wew. 741
wtorek 7.30-15.30

Samodzielne stanowisko ds. przeciwpożarowych i BHP
mgr inż. Eugeniusz Superson

tel. 85 682-97-22
tel. kom. 504-769-156
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Specjalista ds. ochrony przyrody
lek. wet. Elwira Plis-Kuprianowicz

tel. kom. 502-327-801
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Specjalista ds. obsługi projektu
"Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce"

mgr Marta Potocka

tel. kom. 666-606-210
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć