Prezentacja raportu końcowego projektu "Las Nadziei"
Puszcza Białowieska jest przedmiotem międzynarodowego zainteresowania. W 2007 roku zakończony został pilotażowy projekt „Las Nadziei”, którego głównym celem było rozwijanie i wzmacnianie współpracy międzynarodowej pomiędzy cennymi obiektami przyrodniczymi znajdującymi się w Europie. W dniu 15 lutego 2008 r. w sali konferencyjnej Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego nastąpi jego oficjalne podsumowanie. Twórcy projektu wyrażają nadzieję, że ułatwi on rozwój zintegrowanego zarządzania Puszczą Białowieską, a jego wymiernym rezultatem będzie lista priorytetowych projektów, których realizacja przyczyni się do zachowania walorów przyrodniczych Puszczy.
Międzynarodowe grupy ekspertów starały się opisać najważniejsze zagadnienia i problemy w następujących tematach: użytkowanie lasu, turystyka, hydrologia oraz sieć ekologiczna. Wszyscy się zgodzili, że najważniejsze działania, jakie trzeba podjąć w Puszczy Białowieskiej (zarówno po stronie polskiej, jak i białoruskiej), znajdują się na polu hydrologii, gdyż w ostatnich dekadach poziom wód gruntowych drastycznie się obniżył. Dokumenty końcowe zostały przedstawione rządom: polskiemu, białoruskiemu jak również finansującemu projekt „Las Nadziei” rządowi holenderskiemu.


                                                                                                      Mateusz Szymura