Liczymy żubry
Zima jest okresem dokarmiania żubrów, które gromadzą się wokół paśników. Koncentracja tych zwierząt w miejscach stałego dokarmiania ułatwia zrobienie przeglądu w stadach żubrów. Dlatego właśnie zimą pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, którzy sprawują opiekę nad stadem wolnym żubrów w Puszczy Białowieskiej, starają się policzyć wszystkie osobniki tego gatunku żyjące na wolności.
Liczenie odbywa się z podziałem na kilka klas wiekowo-płciowych. Oddzielnie zlicza się cielęta do 1 roku życia, z podziałem na byczki i jałówki. Drugą klasę stanowi młodzież 2-3 letnia, w której także różnicuje się płeć. Liczy się też osobniki dorosłe w wieku 4 lat i powyżej: oddzielnie zlicza się samce – byki, oddzielnie samice – krowy.
W tym roku brak śniegu sprawił, że coroczna inwentaryzacja jest bardzo utrudniona. Według wstępnych szacunków aktualny stan żubrów w polskiej części puszczy wynosi około 420 sztuk.

                                                                                        Jerzy Dackiewicz
                                                                       Nadleśniczy Ośrodka Hodowli Żubrów BPN

fot. Mateusz Szymura