"MATECZNIK" (0/2007)
KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w numerze
królestwo roślin

  kwiatki

NIEZYWKŁE GEOFITY (str. 2)
Joanna Bober
Interesującym zjawiskiem jest masowe występowanie w białowieskich grądach żywca cebulkowego - gatunku uchodzącego za charakterystyczny składnik runa buczyn. Jego występowanie w Puszczy Białowieskiej jest zapewne związane z podobieństwem warunków ekologicznych i klimatycznych grądów do niezbyt odległych buczyn.

królestwo zwierząt

  motylek

MODRASZEK ARION (str. 5)
Marcin Sielezniew
Być może w Europie i w Polsce mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma gatunkami albo podgatunkami ariona! Mam nadzieje, że uda się wyjaśnić tę zagadkę zanim arion wyginie całkowicie, a wyniki badań pomogą w jego ochronie również na terenie Puszczy Białowieskiej.

 zabeczka
CZY MOŻNA POKOCHAĆ PŁAZY (str. 7)
Renata Krzyściak-Kosińska
Płazy były pospolite. Niestety - należy użyć w tym przypadku czasu przeszłego. Już od kilku dziesięcioleci odnotowuje się bowiem spadek liczebności płazów na całym świecie. Trend ten jest także zauważalny w Polsce. Dostrzeżenie prawdziwej wartości płazów w przyrodziei w naszym życiu jest pierwszym krokiem do ich ochrony.

  zubry_w_klatce

ŻUBRY W MATECZNIKU (str. 10)
Zbigniew Krasiński
Prof. Władysław Szafer po pobycie w Puszczy Białowieskiej w kwietniu 1919 r. w swoim raporcie kreśli takie słowa: "... zginął z ostępów i mateczników Puszczy Białowieskiej i żubr, król kniei polskiej". Zdumiewające było, że nie ocalał ani jeden żubr z ostatniego na świecie stada żubrów nizinnych w Puszczy Białowieskiej...

ludzie puszczy

  profesor

JANUSZ BOGDAN FALIŃSKI (str. 12)
Czesław Okołów
O niespożytej energii Profesora miałem okazję przekonać się niejednokrotnie, gdy po powrocie z Warszawy około północy telefonował do mnie z różnymi propozycjami dotyczącymi funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego. Na moje pytanie "Janusz, czy wiesz, która godzina?" - odpowiadał: "Wiem, ale ja jeszcze pracuję".

puszcza w sztuce

  zubry

ROBERT HAINARD W BIAŁOWIEŻY (str. 14)
Piotr Daszkiewicz, Tomasz Samojlik
Gdy byłem w Polsce w 1956 roku, wypuszczono na wolność cztery osobniki (żubry żyły także na wolności po drugiej stronie granicy polsko-rosyjskiej, która dzieli obecnie dziewiczą Puszczę na dwie części). [...] Żubr to przyroda w całym swoim majestacie, zagrożona i być może zaginiona.

puszcza w literaturze

  wierszyk

POEZJA FRANCISZKA KOBRYŃCZUKA (str. 16)

Prof. dr hab. Franciszek Kobryńczuk jest członkiem Związku Literatów Polskich, autorem utworów dla dzieci, które opublikował w blisko 30 książkach. Wydał dwa tomiki wierszy dla dorosłych "Przydrożnym brzozom” i "Laury i laurki".