Chrzest żubra
Dnia 1 marca 2008 r. w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego miało miejsce uroczyste nadanie imienia żubrowi. Prawo nadania imienia i uzyskania tytułu „Honorowego Ojca Chrzestnego” było licytowane podczas tegorocznej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Honorowymi Rodzicami Chrzestnymi zostali Studenci Politechniki Gdańskiej, którzy wpłacili na konto Orkiestry Świątecznej Pomocy 1500 PLN.

Żubr płci żeńskiej, zrodzony 28 maja 2007 r. z ojca Postoja i matki Porwanki – żubrów czystej krwi rodu białowieskiego – otrzymał stosowne do okoliczności imię – POLIBUDA. Dnia 1 marca br. Uroczysty Akt Chrztu z rąk Pana Jerzego Dackiewicza – p.o. Z-cy Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśniczego Ośrodka Hodowli Żubrów odebrało troje studentów – przedstawicieli samorządu studenckiego Politechniki Gdańskiej.
Na pamiątkę tego wydarzenia przy zagrodzie, w której mieszka POLIBUDA umieszczona została tabliczka z informacją o tym, kto otrzymał tytuł Honorowych Rodziców Chrzestnych.

                                                                                                      Anna Gierasimiuk