Komunikat turystyczny - przeniesienie kasy Rezerwatu Pokazowego Żubrów


Komunikat turystyczny

Informujemy, że od 25 sierpnia 2014 roku kasa Rezerwatu Pokazowego Żubrów zostanie przeniesiona do bramy technicznej znajdującej się w ogrodzeniu na przedłużeniu drogi prowadzącej z parkingu.
Kierunek poruszania się zwiedzających od parkingu zostanie odpowiednio oznakowany.
W celu zachowania bezpieczeństwa, należy stosować się do zakazów wstępu na teren prowadzenia prac leśnych.

Zmiana organizacji ruchu wynika z konieczności rozpoczęcia planowanej przez Lasy Państwowe budowy parkingu leśnego służącego uporządkowaniu ruchu turystycznego w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu Pokazowego oraz poprawie stanu środowiska wokół Rezerwatu, poprzez obniżenie zapylenia i hałasu.

W ramach programu AKTYWNE UDOSTĘPNIANIE LASU powstanie obiekt zapewniający społeczeństwu możliwości wypoczynku, rekreacji, uprawiania turystyki, podniesie komfort i płynność ruchu oraz utrzymanie porządku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Białowieski Park Narodowy Nadleśnictwo Białowieża
 BPN LP