Ogłoszenie o posiadaniu składników majątku ruchomego, uznanych za zbędne
do realizacji zadań statutowych Białowieskiego Parku Narodowego i Gospodarstwa Pomocniczego przy Białowieskim Parku Narodowym. Wnioski o nieodpłatne przekazanie wymienionych poniżej składników majątku należy składać na piśmie do dnia 15 kwietnia 2008 r. na adres…

  Białowieża, dnia 17.03.2008 r.
 

 

 

Jednostki Organizacyjne
Ministerstwa Środowiska
(wszystkie)


OGŁOSZENIE

Gospodarstwo pomocnicze przy Białowieskim Parku Narodowym zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191 poz. 1957) informuje o posiadaniu składników majątku ruchomego uznanych za zbędne do realizacji zadań statutowych jednostki:

Lp

Nazwa

Ilość szt.

Rok prod.

Wartość

1

Samochód LADA NIVA 1.7i
nr rej. BHA-J892, nr inw. 11-741

1

1996

2 600

2

Telewizor HELIOS

1

1987

0

3

Telewizor

1

1988

0


     Wnioski o nieodpłatne przekazanie w/w składników należy składać na piśmie do dnia 15 kwietnia 2008 r. na adres:

Gospodarstwo Pomocnicze
przy Białowieskim Parku Narodowym
17-230 BIAŁOWIEŻA
Park Pałacowy 5
tel. (085) 68-12-306