Wiosenna Akcja Pomocy Płazom Puszczy Białowieskiej
 

Każdego roku Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego organizuje Wiosenną Akcję Pomocy Płazom Puszczy Białowieskiej. Akcja rozpoczyna się w na przełomie marca i kwietnia, wraz z początkiem migracji płazów do miejsc rozrodu. Jej celem jest ochrona płazów żyjących w dolinie Narewki. Droga wybudowana przez człowieka przecięła na odcinku 2 km szlak wiosennej migracji płazów do miejsc rozrodu. Płazy giną pod kołami samochodów. Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich migrujących tą drogą płazów. Ważne jest uratowanie chociaż części zwierząt.

Wzdłuż odcinka drogi Białowieża – Pogorzelce rozstawiamy specjalne płotki o długości ok. 500 m i wkopujemy wiaderka – pułapki mające na celu zatrzymanie płazów przed wejściem na drogę. Dwa razy dziennie zwierzęta wyjmowane są z wiaderek i przenoszone na drugą stronę drogi. Ratujemy im w ten sposób życie. Przy okazji prowadzimy inwentaryzację określając gatunek i płeć płazów.

Zazwyczaj pomaga nam młodzież z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży, studenci Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach, uczniowie Zespołu Szkół w Białowieży oraz studenci i pracownicy Uniwersytetu w Siedlcach.

Wiosennej Akcji Pomocy Płazom towarzyszą zajęcia edukacyjne. Prowadzą je pracownicy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wiedzy o płazach, przekonanie ich, że „żaba" wcale nie jest straszna. Zwracamy ponadto uwagę na konieczność ochrony tej coraz mniej licznej w gatunki i osobniki gromady zwierząt.

Na świecie występuje ponad 6 tysięcy gatunków płazów, w Polsce 18 gatunków, w Puszczy Białowieskiej 12 gatunków. Wszystkie polskie płazy są objęte ochroną.

Jeszcze przed kilku laty w trakcie trwania Akcji przenoszono po kilka tysięcy płazów. W ostatnim roku tylko 1000 tych niezwykle pożytecznych zwierząt znalazła się w naszych wiaderkach.