XIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej
W sobotę, 20 września 2008 roku, odbyło się uroczyste otwarcie czternastej już Wystawy Grzybów Puszczy Białowieskiej, organizowanej każdej jesieni przez pracowników Białowieskiego Parku Narodowego. Wystawa jest wyjątkowa z wielu względów. Z uwagi na prezentowane eksponaty – jeszcze nieznane (do tej pory opisano ponad 100 tysięcy gatunków grzybów, jednakże jest to prawdopodobnie tylko 60 % przedstawicieli tego królestwa występujących aktualnie na Ziemi), tak różnorodne, jak też z racji długości trwania ekspozycji. Pokazywane są okazy świeże, dlatego też zapraszamy zwiedzających tylko przez trzy dni.   
Wystawę oglądają grzybiarze, przyrodnicy, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Białowieży
i okolic, turyści. Podobnie jak w poprzednich latach i w tegorocznej edycji brało udział około 1000 zwiedzających. Opiekę merytoryczną nad wystawą sprawowali mikolodzy współpracujący  z Białowieskim Parkiem Narodowym – dr Anna Kujawa, dr Andrzej Szczepkowski, dr Błażej Gierczyk i mgr Dariusz Karasiński, którego fotografie przedstawiające grzyby chronione możemy wciąż podziwiać w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięki wprawnym oczom naukowców na ekspozycji znalazło się ponad 240 gatunków grzybów. W ich zbiór aktywnie włączyli się uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży, którzy także prowadzili gry i quizy o tematyce grzybowej. Uroczystość otwarcia rozpoczął występ artystyczny Koła Recytatorskiego z tejże szkoły pod kierunkiem mgr Aliny Waszkiewicz. Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, mgr inż. Małgorzata Karaś przecięła symboliczną wstęgę, zapraszając do oglądania ciekawych okazów i wysłuchania prelekcji dr Anny Kujawy. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda najbardziej niebezpieczny grzyb – muchomor sromotnikowy, mylony
z kanią, a w stadium młodocianym podobny do pieczarki  i gołąbka. Grzyby były stałym elementem w kuchniach naszych babć, ale nie wszystkim wiadomo, iż lejkowiec dęty (prezentowany na wystawie) ciekawego kształtu, fioletowawej barwy, używany jest do produkcji marynat, a na przykład purchawka chropowata, jako młody osobnik też jak najbardziej nadaje się do jedzenia. Podobnie żółciak siarkowy przyrządzany w postaci kotletów. Po „grzybowym” poczęstunku wysłuchaliśmy recitalu muzycznego w wykonaniu Ilony Karpiuk i Marcina Kochanowicza.
Grzyby wzbudzały zainteresowanie od najdawniejszych czasów, lecz nadal są w niewielkim stopniu poznaną grupą organizmów. Dopiero w latach 60 – tych ubiegłego wieku uzyskały rangę osobnego królestwa organizmów, wcześniej łączono je w jedną grupę taksonomiczną z roślinami. Z uwagi na podstawowe funkcje życiowe, budowę zewnętrzną, wewnętrzną nie mogą być włączane ani do królestwa roślin ani zwierząt. Wykazują wiele swoistych cech, na przykład występowanie grzybni utworzonej z nitkowatych struktur, owocników czy struktur przetrwanych, nazywanych ryzomorfami czy sklerotami. Grzyby występują właściwie wszędzie, choć są głównie gatunkami lądowymi. Są wśród nich pasożyty zewnętrzne, choćby powszechnie znane huby, wytwarzające twarde owocniki na wielu gatunkach drzew liściastych, jak również pasożyty wewnętrzne, na przykład maczużnik bojowy rozwijający się w poczwarce motyla. Osobną grupę stanowią gatunki mikoryzowe, wchodzące w symbiozę z roślinami naczyniowymi. Puszcza Białowieska jest jedną
z najważniejszych ostoi  w Polsce  i Europie  dla wielu gatunków grzybów, na jej terenie występuje około 3000 – 4000 gatunków grzybów. Tak wielkie bogactwo grzybów związane jest z różnorodnością zbiorowisk roślinnych charakteryzującą Puszczę i obecnością w tym właśnie lesie dużej ilości martwych drzew.
Organizowana corocznie Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej jest doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o grzybach, ich różnorodności, niezmiernie ważnej roli jaką odgrywają w przyrodzie, szczególnie przyczyniając się do rozkładu martwego drewna. Celem wystawy jest także uświadomienie potrzeby ochrony tych organizmów i poznania jej sposobów.
Zachęcamy, aby podczas jesiennych wypraw do lasu wrzucać do koszyka tylko znane grzyby jadalne, natomiast  wszystkie inne pozostawić nienaruszone  w lesie. Za rok zapraszamy serdecznie na piętnastą, jubileuszową Wystawę Grzybów Puszczy Białowieskiej, która odbędzie się jesienią, 2009 roku.

Hanna Schmidt
Na fotografiach Pana Dariusza Karasińskiego (Instytut Botaniki PAN w Krakowie) można było obejrzeć kilkanaście gatunków grzybów podlegających ochronie prawnej. Niektóre z nich na Czerwonej Liście mają status gatunku wymierającego (E) bądź narażonego (V). Są wśród nich gatunki występujące obecnie na terenie Polski tylko w Puszczy Białowieskiej, np. jamkówka białobrązowa Antrodia albobrunnea, pomarańczowiec bladożółty Pycnoporellus alboluteus, późnoporka czerwieniejąca Amylocystis lapponicus. Zapraszamy do obejrzenia wybranych fotografii grzybów chronionych. Opisy poszczególnych gatunków pochodzą ze strony internetowej Pana Marka Snowarskiego www.grzyby.pl .

Amylocystis lapponicus
Antrodia albobrunnea
Fomitopsis rosea
Grifola frondosa
Hericium coralloides
Pycnoporellus alboluteus