Zerwany Most na Trybie Olemburskim
 

Nadleśnictwo Hajnówka z dniem 07.03.2016 r. poinformowało, że uległ zerwaniu drewniany most na rzece Leśna Prawa na Trybie Olemburskim (oddział 601B, Leśnictwo Topiło). Przejście i przejazd są niemożliwe (zarówno dla pieszych, rowerzystów, jak i pojazdów mechanicznych).

Nadleśnictwo Hajnówka wprowadziło zakaz wjazdu na odcinku Trybu Olemburskiego od oddz. 572D/573C/600B/601A do 574D/575C/602A/603A do odwołania.