Ekozespoły - archiwum

 

Konkurs Ekozespołów 2015/2016 r.

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół specjalnych i szkolnych ośrodków wychowawczych

Białowieski Park Narodowy już po raz kolejny realizuje Szkolny Konkurs Ekozespołów. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: „Las - skarbnicą różnorodności biologicznej". Konkurs, prowadzony w ramach programu, skierowany jest do: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i szkolnych ośrodków wychowawczych. W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworzącymi Ekozespoły prowadzą w swoich placówkach działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz poszanowaniu zasobów przyrodniczych Ziemi, a w szczególności Puszczy Białowieskiej. Uczestnicy Konkursu promują akcje na rzecz środowiska wśród społeczności placówki, wśród rodziców i społeczności lokalnej.

Sprawozdania z realizacji przebiegu działań w placówkach zostaną poddane konkursowi (prosimy o przesyłanie sprawozdań na adres Białowieskiego Parku Narodowego do 15 maja 2016 r.) którego wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystości podsumowującej - Festynu Ekozespołów, na którą zaprosimy wszystkich uczestników w czerwcu 2016 roku.

Na deklaracje udziału w programie i prowadzonym w jego ramach konkursie czekamy do dnia

31 grudnia 2015 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

REGULAMIN KONKURS

 


 

Szanowni Państwo.
Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum,
szkół specjalnych i szkolnych ośrodków wychowawczych.

Białowieski Park Narodowy już po raz kolejny organizuje Konkurs Ekozespołów. Tegoroczny konkurs przebiega pod hasłem: „Dzika przyroda wokół nas - nauczmy się ją chronić." i skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i szkolnych ośrodków wychowawczych. W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworzącymi ekozespoły realizują w swoich placówkach działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz poszanowaniu zasobów Ziemi, upowszechniają swoje działania wśród społeczności placówki, rodziców, społeczności lokalnej oraz przesyłają sprawozdanie z realizacji programu na adres BPN.

Białowieski Park Narodowy do realizacji tegorocznego programu włącza zadania związane z ochroną zasobów przyrodniczych Ziemi, znaczeniem roślin, zwierząt i grzybów oraz sposobami ich ochrony.

Sprawozdania z realizacji programu w placówkach zostaną poddane konkursowi, którego wyniki ogłosimy podczas uroczystości podsumowującej program, na którą zaprosimy wszystkich uczestników w czerwcu 2014 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu Ekozespołów realizowana jest w dziewięciu placówkach oświatowych Euroregionu Puszcza Białowieska.

 

  

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów

Białowieski Park Narodowy we współpracy z Fundacją GAP Polska (Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi), przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku organizuje konkurs pn. „Zadbajmy o przyjazny klimat".
Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych i gimnazjów. W ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami tworzącymi ekozespoły realizują w placówkach działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz poszanowaniu zasobów Ziemi, upowszechniają swoje działania wśród społeczności placówki, rodziców, społeczności lokalnej oraz przesyłają sprawozdanie z realizacji programu na adres Białowieskiego Parku Narodowego.

Białowieski Park Narodowy do realizacji programu włącza również zadanie przyrodnicze, które wpisuje się zarówno w program ekozespołów, jak też cele i zadania parku narodowego, jakim jest ochrona przyrody i bioróżnorodności. Zadanie to polega na przeprowadzeniu w placówce kampanii uświadamiającej dotyczącej znaczenia martwego drewna w prawidłowym funkcjonowaniu lasu (utrzymanie stanu przyrody i różnorodności biologicznej zapewniającej należytą odporność biologiczną), uzyskanie akceptacji dla pozostawiania w lesie pewnej ilości zamierających i martwych drzew oraz uświadomienie związku pomiędzy intensywnym użytkowaniem środowiska, a ubożeniem  bioróżnorodności.
W celu przybliżenia w/w problematyki w marcu 2012 roku planowane jest zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli oraz przygotowanie i przekazanie informacji i materiałów dotyczących tego tematu.
Sprawozdania z realizacji programu w placówkach zostaną poddane konkursowi, którego wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystości podsumowującej program, na którą zaprosimy wszystkich uczestników w czerwcu 2012 roku. Zgodnie z zobowiązaniem WFOŚiGW w Białymstoku Białowieski Park Narodowy gwarantuje nagrody rzeczowe dla najlepszych ekozespołów w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej,  gimnazja.
Na deklaracje udziału w programie i prowadzonym w jego ramach konkursie czekamy do dnia 5 stycznia 2012 roku. Więcej szczegółów znajdą Państwo w regulaminie konkursu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach w/w przedsięwzięcia.

     Zaproszenie do udziału w IX edycji Szkolnego Programu Ekozespołów

Białowieski Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów do udziału w IX edycji Szkolnego Programu Ekozespołów, która będzie realizowana w roku szkolnym 2010/2011.
 
Działania w ramach Szkolnego Programu Ekozespołów prowadzą ośrodki regionalne w całej Polsce. Głównym koordynatorem projektu jest Fundacja GAP Polska (Plan Globalnego Działania na Rzecz Ziemi). Celem projektu jest propagowanie wiedzy o otaczającym świecie, uświadamianie zagrożeń środowiska naturalnego i wyszukiwanie sposobów jego ochrony.

W trakcie dotychczas zrealizowanych edycji programu Białowieski Park Narodowy współpracował z ponad pięćdziesięcioma nauczycielami z kilkunastu szkół z terenu Euroregionu Puszcza Białowieska, jak również z powiatów: zabłudowskiego, bielskiego i białostockiego. Działania na rzecz ochrony swojego najbliższego otoczenia prowadziło ponad 600 uczniów.

Realizacja Szkolnego Programu Ekozespołów spotkała się z zainteresowaniem środowiska nauczycieli, uczniów i ich rodzin. Serdecznie zapraszamy do kontynuacji programu we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. W obecnym roku szkolnym BPN planuje realizację Szkolnego Programu Ekozespołów w ramach działań edukacyjnych związanych z problematyką zmian klimatu oraz jego ochroną.
Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Z energią na rzecz klimatu".

Szczegółowe założenia jak również regulamin tegorocznej edycji pracownicy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego prześlą zainteresowanym odrębnym pismem lub pocztą elektroniczną.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel.: 85 682 97 31; e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Informacja dla Nauczycieli - szkolnych koordynatorów Ekozespołów

W dobie ciągle rosnących zagrożeń Ziemi wartości propagowane w ramach realizacji Szkolnego Programy Ekozespołów pozostają aktualne. Cieszymy się, że Państwo, podobnie jak pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, nie szczędzą wysiłków, by młodemu pokoleniu Polaków przekazać wiedzę oraz nauczyć ich, jak żyć w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, by młodzi ludzie mogli o sobie powiedzieć: „Jestem odpowiedzialny za swoje środowisko, dbam o jego stan”. W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, w placówkach oświatowych realizowane były kampanie na rzecz ochrony środowiska. Sprawozdania opisujące proekologiczne działania oraz zdjęcia (na płytach CD), będące ilustracją prowadzonych akcji lub też kroniki działań ekozespołów prosimy nadsyłać do dnia 21 maja 2010 r. na adres: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego; Park Pałacowy 1; 17-230 Białowieża, z dopiskiem „Ekozespoły”. Chcielibyśmy uhonorować uczestników tegorocznej edycji programu za ich pożyteczną pracę, a sprawozdania z najciekawszych kampanii zostaną, jak co roku, wysłane na konkurs ogólnopolski do Fundacji GAP – Polska z siedzibą w Warszawie.

NASZE PRACEVII edycja programu Szkolnych Ekozespołów

Białowieski Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w VII edycji Szkolnego Programu Ekozespołów realizowanej w roku szkolnym 2008/2009 przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego.

Szkolny Program Ekozespołów realizowany jest w regionie Białowieskiego Parku Narodowego od kilku lat. W wielu szkołach jest już doskonale znany, gdyż uczniowie i nauczyciele prowadzili go realizując szereg przedsięwzięć związanych z ochroną zasobów naturalnych, zdrowym odżywianiem, czy dbałością o najbliższą okolicę. Wiele szkół kontynuuje realizację programu od siedmiu lat, ale też w każdym roku zgłaszają się nowi, zainteresowani nauczyciele, którzy podejmują z uczniami różnorodne działania.

Ekozespoły przywędrowały do Polski ze Skandynawii za sprawą Fundacji GAP – Polska (Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi), która koordynuje program na szczeblu ogólnopolskim poprzez współpracę z ośrodkami lokalnymi, do których należy również Białowieski Park Narodowy.

O szczegółach programu można dowiedzieć się na stronie internetowej fundacji www.gappolska.org, regulamin konkursu obowiązujący w naszym ośrodku regionalnym można odnaleźć na stronie internetowej BPN pod adresem www.bpn.com.pl w dziale edukacja, w zakładce ekozespoły. Dodatkowych informacji udziela Grażyna Kowalczyk - koordonator regionalny programu, pod nr tel. 85 682-9732; e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Zapraszamy do realizacji programu w przedszkolach i szkołach w bieżącym roku szkolnym. Zachęcamy również do udziału w konkursie.

Formularze do pobrania:

1. Regulamin dla gimnazjów

2. Regulamin dla szkół podstawowych i przedszkoli