INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podleśniczego w Ośrodku Hodowli Żubrów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko podleśniczego został wybrany

Pan Robert Litwinowicz
zamieszkały w Białowieży.
 

Białowieski Park Narodowy poszukuje kandydatów na stanowisko
podleśniczego w Ośrodku Hodowli Żubrów.

Od przyszłego pracownika oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego na kierunku biologia, leśnictwo, ochrona środowiska lub rolnictwo; lub

  • wykształcenia średniego + minimum 1 rok pracy; pożądane wykształcenie o kierunku weterynaryjnym lub zootechnicznym i/lub doświadczenie w pracy ze zwierzętami;

  • warunków zdrowotnych odpowiednich do prac fizycznych związanych z obsługą zwierząt i prowadzeniem hodowli, w tym do pracy ze zwierzętami gatunków nieudomowionych;

  • wiedzy nt. biologii i ekologii dzikich ssaków kopytnych i drapieżnych;

  • umiejętności organizacyjnych;

  • umiejętności pracy na komputerze (np. Microsoft Office);

  • sumienności i uczciwości;

  • umiejętności pracy w zespole;

  • prawo jazdy kat. B;

  • pożądana znajomość języka obcego (preferowany angielski na poziomie komunikatywnym).

Dokumenty (list motywacyjny, CV, potwierdzenie wykształcenia i doświadczenia zawodowego) wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub złożyć w Sekretariacie w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, Park Pałacowy 11, w godz. 7:30-15:30. Termin składania dokumentów do 30.10.2018 r. do godziny 12:00.

W dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami)".

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
 

Ośrodek Hodowli Żubrów sprzedaje źrebaki konika polskiego

Ośrodek Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego oferuje do sprzedaży dwa źrebaki płci męskiej rasy konik polski, urodzone w lutym 2017 r. Ogierki można oglądać w zagrodzie koników polskich w Rezerwacie Pokazowym BPN w Białowieży w godzinach otwarcia Rezerwatu.

Cena do negocjacji.

Osoba do kontaktu : adiunkt p.o. nadl. OHŻ Katarzyna Daleszczyk tel. 608 496 186 w dni robocze w godz. 7.00-15.00