Białowieski Park Narodowy poszukuje
kandydatów na stanowisko hodowcy w Ośrodku Hodowli Żubrów
.

1.    Od przyszłego pracownika oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • znajomości zagadnień ochrony przyrody w zakresie funkcjonowania parku narodowego;
 • doświadczenia w pracy ze zwierzętami (w tym wiedzy nt. potrzeb i zachowania zwierząt) lub zainteresowania nabyciem umiejętności i pracą ze zwierzętami, w przypadku braku doświadczenia;
 • warunków zdrowotnych odpowiednich do prac fizycznych związanych z obsługą zwierząt i prowadzeniem hodowli oraz do pracy ze zwierzętami gatunków nieudomowionych (w tym do pracy na wysokości powyżej 3 m);
 • sumienności i uczciwości;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności samodzielnej organizacji pracy i realizacji zadań;
 • umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z podstawowego oprogramowania;
 • dyspozycyjności;
 • prawo jazdy kat. B;
 

2.    Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia i umiejętność obsługi pilarki spalinowej lub brak przeciwwskazań do zdobycia umiejętności i uprawnień w trakcie pracy;
 • znajomość języka obcego (preferowany angielski na poziomie komunikatywnym).
 

Dokumenty (list motywacyjny, CV, potwierdzenie wykształcenia i doświadczenia zawodowego) wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub złożyć w Sekretariacie w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, Park Pałacowy 11, w godz. 7:30-15:30. Termin składania dokumentów do 15 lutego 2019 r. do godziny 12:00.

W dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami)".

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach jest Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko podleśniczego w Ośrodku Hodowli Żubrów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko podleśniczego został wybrany

Pan Robert Litwinowicz
zamieszkały w Białowieży.
 

Białowieski Park Narodowy poszukuje kandydatów na stanowisko
podleśniczego w Ośrodku Hodowli Żubrów.

Od przyszłego pracownika oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku biologia, leśnictwo, ochrona środowiska lub rolnictwo; lub

 • wykształcenia średniego + minimum 1 rok pracy; pożądane wykształcenie o kierunku weterynaryjnym lub zootechnicznym i/lub doświadczenie w pracy ze zwierzętami;

 • warunków zdrowotnych odpowiednich do prac fizycznych związanych z obsługą zwierząt i prowadzeniem hodowli, w tym do pracy ze zwierzętami gatunków nieudomowionych;

 • wiedzy nt. biologii i ekologii dzikich ssaków kopytnych i drapieżnych;

 • umiejętności organizacyjnych;

 • umiejętności pracy na komputerze (np. Microsoft Office);

 • sumienności i uczciwości;

 • umiejętności pracy w zespole;

 • prawo jazdy kat. B;

 • pożądana znajomość języka obcego (preferowany angielski na poziomie komunikatywnym).

Dokumenty (list motywacyjny, CV, potwierdzenie wykształcenia i doświadczenia zawodowego) wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub złożyć w Sekretariacie w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, Park Pałacowy 11, w godz. 7:30-15:30. Termin składania dokumentów do 30.10.2018 r. do godziny 12:00.

W dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami)".

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
 

Ośrodek Hodowli Żubrów sprzedaje źrebaki konika polskiego

Ośrodek Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego oferuje do sprzedaży dwa źrebaki płci męskiej rasy konik polski, urodzone w lutym 2017 r. Ogierki można oglądać w zagrodzie koników polskich w Rezerwacie Pokazowym BPN w Białowieży w godzinach otwarcia Rezerwatu.

Cena do negocjacji.

Osoba do kontaktu : adiunkt p.o. nadl. OHŻ Katarzyna Daleszczyk tel. 608 496 186 w dni robocze w godz. 7.00-15.00