Białowieża, dnia 25.06. 2020 r.

Znak sprawy: ZOP.23.233.39.2020

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy zgodnie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. (Dz.U. 2019 poz. 2004) w sprawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, w który wyposażony jest Białowieski Park Narodowy ogłasza II przetarg w trybie aukcji ustnej składników majątku ruchomego uznanych za zbędne do realizacji zadań statutowych jednostki:

Lp.

Nr. inwent.

Nazwa

Ilość

(szt)

Cena jednostkowa

Cena wywoławcza

  1.

11-592

Ścinacz Z-365

1

800,00

800,00


- wadium - 100,00 zł, postąpienie dla pozycji wynosi 10,00 zł lub krotność tej kwoty.
- Aukcja oraz otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.07.2020 roku o godzinie 1400 w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11 - sala narad pokój nr 11 (w budynku Dyrekcji BPN).
- Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, które należy wpłacić w gotówce, najpóźniej w dniu licytacji do godziny 1300 w kasie Białowieskiego Parku Narodowego lub wpłacić na konto 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001, a kopię wpłaty dołączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacać do dnia licytacji (termin składania ofert). Środki muszą wpłynąć na rachunek Białowieskiego Parku Narodowego do wskazanego terminu.
- Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
- Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
- Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał licytację, uchyli się od zawarcia umowy kupna.
- Wszelkich informacji o przedmiotach wystawionych do licytacji udziela w godzinach 800 ÷1500:
   * Mirosław Sobesiuk - specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 085 682 97 09,
   * Aleksander Żłobin - Leśniczy O. O. Masiewo, tel. kom. 602 631 075.
- Przedmioty można oglądać w godzinach od 800 ÷1500 na zapleczu garażowym siedziby Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, Park Pałacowy 11 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do udzielania informacji.
- Nabywca z chwilą nabycia przedmiotu (-ów) nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego i prawnego majątku ruchomego.
- Nabywca jest zobowiązany do odbioru zakupionych przedmiotów z miejsca składowania własnym udziałem i transportem.
- Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyn.
 

 

Białowieża, dnia 25 czerwiec 2020 r.

 

 

Białowieża, dnia 25.06.2020 r.

Znak sprawy: ZOP.23.233.40.2020

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. (Dz.U. 2019 poz. 2004) w sprawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, w który wyposażony jest Białowieski Park Narodowy ogłasza sprzedaż w trybie aukcji ustnej składników majątku ruchomego uznanych za zbędne do realizacji zadań statutowych jednostki:

1. Wyposażenie

Lp.

Nr. inwent.

Nazwa

Ilość

(szt)

Cena jedn.

Cena wywoławcza

1

B1535

Biurko 2-szafkowe

1

30,00

30,00

2

B1536

Szafa biurowa

1

30,00

30,00

3

B1527

Szafa biurowa

1

30,00

30,00

4

B1528

Krzesło Viena

1

10,00

10,00

5

B1731

Krzesło Viena

1

10,00

10,00

6

B1864

Półka wisząca

1

20,00

20,00

7

B1866

Regał na książki

1

20,00

20,00

8

B2255

Krzesło

1

10,00

10,00

9

B2300

Biurko 1- szafkowe

1

20,00

20,00

10

B1531

Krzesło Viena

1

10,00

10,00

11

B1730

Krzesło

1

10,00

10,00

12

B1880

Półka wisząca

1

10,00

10,00

13

536/Z

Poroże jelenia kpl.

4

750,00

750,00

14

B0007

Stół świetlicowy

1

5,00

5,00

15

B0008

Stół świetlicowy

1

5,00

5,00

16

B0009

Stół świetlicowy

1

5,00

5,00

17

603/S

Pług ciągnikowy 2-skibowy

1

300,00

300,00

18

1-802

Aplikator G.U.T 50

1

100,00

100,00


- Sprzedaż (aukcja bez wadium) odbędzie się dnia 16.07.2020 roku o godzinie 1000 w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11 - sala narad pokój nr 11 (w budynku Dyrekcji BPN). - Wszelkich informacji o przedmiotach wystawionych do sprzedaży (licytacji) udziela w godzinach 800 ÷1500:

   *Mirosław Sobesiuk - specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 085 682 97 09,
- Przedmioty można oglądać w godzinach od 800 ÷1500 na zapleczu magazynowym Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży,

   * poz. 1-2; Andrzej Milko - Leśniczy O.O. Cupryki, tel. 608 528 401;

   * poz. 3-8; Janusz Bajko - Leśniczy O.O. Gruszki, tel. 607 330 156;

   * poz. 9-13; Jerzy Adamiuk - Leśniczy O.O. Zamosze, tel. 607 332 489;

   * poz. 14-16; Anna Gierasimiuk - Starszy specjalista ds. udostępniania parku, tel. 085 682 97 17;

   * poz. 17; Jerzy Lisicki - Leśniczy O.O. Sierganowo, tel. 694 456 674;

   * poz. 18: Elwira Plis-Kuprianowicz -lekarz weterynarii, tel. 502 327 801;

po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do udzielania informacji

 

2. Sprzęt fotograficzny i eklektyczny

 

Lp.

 

 

Nr inwent.

 

 

Nazwa

 

 

Ilość

 

(szt)

 

 

Cena jedn.

 

 

Cena wywoławcza

 

 

1.

 

 

B1905

 

 

Reflektor Cordless

 

 

1

 

 

20,00

 

 

20,00

 

 

2.

 

 

61-491

 

 

Laptop ACER TM 244XC + torba

 

 

1

 

 

99,00

 

 

99,00

 

 

3.

 

 

6-803

 

 

Aparat fotograficzny z obiektywem MAMIYA

 

 

1

 

 

50,00

 

 

50,00

 

 

4.

 

 

B-3088

 

 

Rzutnik Combi (Reflecta Diamator 1500CE, w komplecie 2szt + panel sterownika)

 

 

1

 

 

80,00

 

 

80,00

 

 

5.

 

 

B-3087

 

 

Obiektyw do aparatu fotograficznego (Mamiya 55mm)

 

 

1

 

 

20,00

 

 

20,00

 

 

6.

 

 

B 3086

 

 

Obiektyw do aparatu fotograficznego (Mamiya 150mm)

 

 

1

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

7.

 

 

G 1054

 

 

Projektor (pisma 3M 9050)

 

 

1

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

8.

 

 

G 1055

 

 

Projektor pisma (Liesegang favorit)

 

 

1

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

9.

 

 

G 1060

 

 

Rzutnik Diamator (Reflekta 2505AF)

 

 

1

 

 

20,00

 

 

20,00

 

 

10.

 

 

G 1061

 

 

Rzutnik Braun Novamat (515AFIM)

 

 

1

 

 

20,00

 

 

20,00

 

 

11.

 

 

G 1103

 

 

Aparat Nikon F70

 

 

1

 

 

20,00

 

 

20,00

 

 

12.

 

 

G 1351

 

 

Obiektyw (Kodak - do rzutnika slajdów 87-200mm)

 

 

1

 

 

10,00

 

 

10,00

 

 

13.

 

 

G1847

 

 

Aparat Canon (EOS 3000 + obiektyw 38-76 mm) 2910137

 

 

1

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

14.

 

 

G 1848

 

 

Aparat Canon (EOS 3000 + obiektyw 38-76mm) 2910142

 

 

1

 

 

30,00

 

 

30,00

 


- Sprzedaż (aukcja bez wadium) odbędzie się dnia 16.07.2020 roku o godzinie 1200 w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11 - sala narad pokój nr 11 (w budynku Dyrekcji BPN).
- Wszelkich informacji o przedmiotach wystawionych do sprzedaży (licytacji) udziela w godzinach 800 ÷1500:

   * Mirosław Sobesiuk - specjalista ds. ochrony przyrody, tel. 085 682 97 09,

- Przedmioty można oglądać w godzinach od 800 ÷1500 na zapleczu magazynowym Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży,

   * poz.1-2; Andrzej Karczewski - nadleśniczy O.O. Rezerwat, tel. 600 455 702;

   * poz. 3-14; Dariusz Buraczyński - Operator urządzeń elektronicznych, tel. 085 682 97 35;

- Nabywca z chwilą nabycia przedmiotu/-ów nie wnosi zastrzeżeń co do jego/ich stanu technicznego i prawnego.

- Nabywca jest zobowiązany do odbioru zakupionych przedmiotów z miejsca składowania własnym udziałem i transportem.

- Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyn.

 

Białowieża, dnia 25 czerwca 2020 r.

 

 

Białowieża, 23 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU AUKCJI USTNEJ

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje o unieważnieniu aukcji (sprzedaży) wyznaczonej na dzień 26.03.2020. Aukcja dotyczy rzeczowego majątku ruchomego Skarbu Państwa a będącego na wyposażeniu Białowieskiego Parku Narodowego opisanym w ogłoszeniu z dnia 11.03.2020

Uzasadnienie:
Aukcja zostaje unieważniona ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju i  rozprzestrzeniającą się chorobę COVID-19.
 

Białowieża 19.03.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz.868)

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego
o g ł a s z a
przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem garażowym w zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/2 położonej na terenie obr. 0004 Białowieża przy ul. Sportowej gm. Białowieża, w pow. hajnowskim, woj. Podlaskim, na okres: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r

Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem "Oferta na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1314/2, stanowiącej własność BPN w Białowieży." należy składać na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża do dnia 3.04.2020r. do godz. 12:00.

Opis przedmiotu przetargu:

Dzierżawa dotyczy pomieszczeń znajdujących się w nieruchomości a posiadających numery kolejne.
-21
-20
-19
-18
Każde z pomieszczeń zamykane jest drzwiami dwuskrzydłowymi , w pomieszczeniach nie występują okna . Pomieszczenia mają wymiary 9,20 m x 5,70 m co daję wartość użytkową wynoszącą 52,44 m2

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 1314/2 o pow. 973 m2 będąca w użytkowaniu wieczystym BPN, zabudowana budynkiem garażowym o pow. zabudowy 285 m2 i pow. użytkowej 237,6 m2 stanowiącym własność BPN, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o nr KW BI2P/00029395/3.

Kształt działki w formie prostokąta, o granicach regularnych, teren względnie równy.
Od zaplecza częściowo działka ogrodzona siatką, która jest w znacznym stopniu zniszczona

Budynek garażowy o wymiarach 9,50 m x 30,00 m, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej. Ścianą szczytową z jednej strony połączony z budynkiem garażowym usadowionym na działce sąsiedniej.
Kondygnacja-1
Przeznaczenie budynku - garaż
Dojazd do nieruchomości od ul. Sportowej drogą wewnętrzną oznaczoną nr 1314/1 o pow. 1900 m2

Przeznaczenie nieruchomości : cele gospodarcze
Aktualne użytkowanie nieruchomości : transport i łączność
Identyfikacja działki : 200502_2.0004.1314/2
Identyfikator budynku : 200502_2.0004.1239_Bud
Oznaczenie wg ewidencji budynków: 30-180
Jednostka rejestrowa : G.480
Stan formalno- prawny: nieruchomość - w użytkowaniu wieczystym BPN, garaż - własność BPN

 

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli zgłoszą się i wpłacą wadium w terminach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 2. Cena wywoławcza za jedno z pomieszczeń nieruchomości : 2580 PLN, będąca jednocześnie opłatą roczną za dzierżawę. Do kwoty najwyższej końcowej osiągniętej podczas licytacji należy doliczyć należyty podatek VAT w wymiarze 23%.

 3. Minimalna kwota postąpienia: nie mniej niż 25 PLN lub krotność,

 4. Wysokość wadium: 258 PLN.

 5. Wadium, w wysokości wskazanej powyżej, należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 w BGK O/Białystok z dopiskiem: "wadium - dzierżawa garaż numer.....)" lub w kasie Białowieskiego Parku Narodowego, najpóźniej w dniu licytacji do godziny 10:00. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego BPN lub datę wpływu środków do kasy BPN.

 6. Ofertę (załącznik nr.3) należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

"Oferta na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1314/2, stanowiącej własność BPN w Białowieży."
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 3.04.2020 o godz.13:00"

      7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.04.2020 r. godz. 13.00 w siedzibie BPN w Białowieży, Park Pałacowy 11

      8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu (jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna przedstawić pełnomocnictwo), a w przypadku osób prawnych zaświadczenia REGON, NIP, odpis KRS.

      9. Wadium zwraca się niezwłocznie w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane konto nie później niż po upływie 7 dni od dnia:
          1. odstąpienia od przetargu;
          2. zamknięcia przetargu;
          3. unieważnienia przetargu;
          4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

      10. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny nabycia.

      11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

      12. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawrze umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

      13. Nabywca zobowiązany jest uiścić zaoferowaną cenę przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego prawa stanowiące przedmiotu przetargu.

      14. Przedmioty przetargu można obejrzeć w każdym dniu roboczym po uprzednim skontaktowaniu się z BPN. Przedmiotowe oględziny odbędą się w obecności pracownika BPN.

      15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji oraz oferent, który wygrał przetarg.

      16. Protokół stanowi podstawę do zawarcia sprzedaży.

      17. Dyrektor Parku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu oraz unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

      18. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem Dyrektora Parku do ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku niniejszego przetargu.

      19. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowego przetargu udziela się w siedzibie BPN - oraz pod nr telefonów w godz. 7:30÷15:30.
         (85)  682-97-23- tel. kom. 607-330-106- Alicja Waszkiewicz - Kierownik działu Administracyjno- gospodarczego
         (85)  682-97-13 - /tel. kom. 502-327-811- Przemysław Jagielski - St. referent działu Administracyjno-gospodarczego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach przetargowych jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży, reprezentowany przez Dyrektora Parku, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
 3. przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniem w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (§7 ust.1, §15 ust.6 oraz §16 ust.1 ) i będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 4. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: ustawa o ochronie przyrody, rozporządzenie w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe.
 5. dane osobowe z postępowania przetargowego będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową sprzedaży nieruchomości;
 6. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
  1.  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2.  prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  3. w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

      7. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie
         danych osobowych - narusza przepisy RODO.


Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna garaże
2. Wzór umowy dzierżawy garaży
3. Oferta
 

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, w który wyposażony jest Białowieski Park Narodowy ogłasza sprzedaż w trybie aukcji ustnej składników majątku ruchomego uznanych za zbędne do realizacji zadań statutowych jednostki:

Lp.

Nr. inwent.

Nazwa

Ilość
(szt)

Cena jedn.

Cena wywoławcza

1.

B1905

Reflektor Cordless

1

20,00

20,00

2.

61-491

Laptop ACER TM 244XC + torba

1

99,00

99,00

3.

B1977

Zbiornik wodny brezentowy

1

100,00

100,00

4.

B1535

Biurko 2-szafkowe

1

30,00

30,00

5.

B1536

Szafa biurowa

1

30,00

30,00

6.

B1527

Szafa biurowa

1

30,00

30,00

7.

B1528

Krzesło Viena

1

10,00

10,00

8.

B1731

Krzesło Viena

1

10,00

10,00

9.

B1864

Półka wisząca

1

20,00

20,00

10.

B1866

Regał na książki

1

20,00

20,00

11.

B2255

Krzesło

1

10,00

10,00

12.

B2300

Biurko 1- szafkowe

1

20,00

20,00

13.

B1531

Krzesło Viena

1

10,00

10,00

14.

B1730

Krzesło

1

10,00

10,00

15.

B1880

Półka wisząca

1

10,00

10,00

16.

536/Z

Poroże jelenia kpl.

4

750,00

750,00

17.

603/S

Pług ciągnikowy 2-skibowy

1

300,00

300,00

18.

B0007

Stół świetlicowy

1

5,00

5,00

19.

B0008

Stół świetlicowy

1

5,00

5,00

20.

B0009

Stół świetlicowy

1

5,00

5,00

21.

6-803

Aparat fotograficzny z obiektywem MAMIYA

1

50,00

50,00

22.

B-3088

Rzutnik Combi (Reflecta Diamator 1500CE, w komplecie 2szt + panel sterownika)

1

80,00

80,00

23.

B-3087

Obiektyw do aparatu fotograficznego (Mamiya 55mm)

1

20

20

24.

B 3086

Obiektyw do aparatu fotograficznego (Mamiya 150mm)

1

30

30

25.

G 1054

Projektor (pisma 3M 9050)

1

30

30

26.

G 1055

Projektor pisma (Liesegang favorit)

1

30

30

27.

G 1060

Rzutnik Diamator (Reflekta 2505AF)

1

20

20

28.

G 1061

Rzutnik Braun Novamat (515AFIM)

1

20

20

29.

G 1103

Aparat Nikon F70

1

20

20

30.

G 1351

Obiektyw  (Kodak - do rzutnika slajdów 87-200mm)

1

10

10

31.

G1847

Aparat Canon  (EOS 3000 + obiektyw 38-76 mm) 2910137

1

30

30

32.

G 1848

Aparat Canon  (EOS 3000 + obiektyw 38-76mm)2910142

1

30

30

 

-   Sprzedaż (aukcja) odbędzie się dnia 26.03.2020 roku o godzinie 900 w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego,
    17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11 - sala narad pokój nr 11 (w budynku Dyrekcji BPN).

-   Wszelkich informacji o przedmiotach wystawionych do sprzedaży (licytacji) udziela w godzinach 800 ÷1500:
    Mirosław Sobesiuk - specjalista ds. ochrony przyrody, tel. (085) 85 682 97 09,

-   Przedmioty można oglądać w godzinach od 800 ÷1500 na zapleczu magazynowym Białowieskiego Parku Narodowego
    w Białowieży,
      poz. 1-3; Andrzej Karczewski - nadleśniczy O.O. Rezerwat, tel. 600 455 702;
      poz. 4-5; Andrzej Milko - Leśniczy O.O. Cupryki, tel. 608 528 401;
      poz. 6-11; Janusz Bajko - Leśniczy O.O. Gruszki, tel. 607 330 156;
      poz. 12-16; Jerzy Adamiuk - Leśniczy O.O. Zamosze, tel. 607 332489;
      poz. 17; Jerzy Lisicki - Leśniczy O.O. Sierganowo, tel.694456 674
      poz. 18-20; Anna Gierasimiuk - Starszy specjalista ds. udostępniania parku, tel. 85-682-97-17;
      poz. 21-32; Dariusz Buraczyński - Operator urządzeń elektronicznych, tel.85-682-97-35

po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do udzielania informacji.

-   Nabywca z chwilą nabycia przedmiotu (-ów) nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego i prawnego.

-   Nabywca jest zobowiązany do odbioru zakupionych przedmiotów z miejsca składowania własnym udziałem
    i transportem.

-   Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyn.


Białowieża, dnia 11 marca 2020 r.
 
sggw_lp_zubr


OGŁOSZENIE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w związku z realizacją Zadania badawczego pt. "Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra" w ramach projektu rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe" finansowanego ze środków Funduszu Leśnego, ogłasza możliwość wydzierżawienia łąk położonych na północnych i południowych obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych oraz minimalizacji szkód od żubrów.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:

1. Położenie łąk w miejscach występowania żubrów (minimalna wielkość łąki -0,5 ha).

2. Swobodny dostęp do łąki z każdej strony (brak wszelkiego rodzaju ogrodzeń).

3. Brak pól uprawnych i siedzib ludzkich w bezpośrednim sąsiedztwie łąki (minimalna odległość -500 m).

4. Prawo do dysponowania łąkami (własność lub dzierżawa potwierdzona notarialnie).

Osoby zainteresowane dzierżawą proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza i złożenie (wraz z wymaganymi załącznikami) w Sekretariacie Białowieskiego Parku Narodowego, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża - w dni powszednie w godzinach pracy BPN lub za pośrednictwem poczty (z dopiskiem na kopercie „Dzierżawa łąk").

Do podania powinny być załączone (wyłącznie oryginał):

aktualna kopia mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów obejmujący działki przeznaczone do dzierżawy (nie starsze jak z 2018 roku).

Termin składania podań: do 27 marca 2020 r. Kwestionariusze złożone bądź przesłane po terminie (liczy się data dostarczenia) nie będą rozpatrywane.

Koszt wydzierżawienia 1 ha łąk (przygotowanie łąki, zbiór i złożenie siana luzem) ok. 2 500 zł

Inne informacje:

 • Wyprodukowane na przedmiocie dzierżawy siano powinno być złożone do brogów i stogów, tj. stożkowatych stosów siana, ułożonych wokół pionowego drąga (wymiary stogu: średnica u podstawy - 2-3 m, wysokość - 2,5-3,5m), położonych na łąkach wymienionych w §2, w terminie do dnia 10.07.2020r.
 • Dzierżawca nie może ubiegać się dodatkowej rekompensaty z tytułu dzierżawionej łąki, od innych podmiotów gospodarczych
 

Zastrzegamy prawo do wydzierżawienia tylko tych łąk (figurujących w rejestrze gruntów jako łąki lub pastwiska), które są cenne dla żubra, co będzie weryfikowane po otrzymaniu podania. O ocenie przydatności zgłoszonej łąki będziemy informować.

Osoba do kontaktu: Jerzy Dackiewicz 602 258 443 ( Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )

Dokumenty do pobrania:
1. Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna.