O G Ł O S Z E N I E

Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Naukowo-Edukacyjnego wygrała Pani Małgorzata Karaś.
 

O G Ł O S Z E N I E

Białowieski Park Narodowy poszukuje kandydata na kierownika Działu Naukowo-Edukacyjnego BPN. Oferujemy pracę na etacie, w pełnym wymiarze czasu pracy, w zespole realizującym działania z zakresu edukacji przyrodniczej i popularyzacji ochrony przyrody oraz z zakresu działalności naukowo-badawczej prowadzonej na terenie Parku.

Zakres czynności kierownika DNE BPN:

 • Nadzorowanie prac prowadzonych przez pracowników DNE.

 • Nadzorowanie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie edukacji.

 • Nadzorowanie działalności szkoleniowej dla pracowników Parku, nauczycieli oraz innych grup zawodowych.

 • Nadzorowanie i przygotowywanie materiałów i wydawnictw na bieżące potrzeby edukacyjne.

 • Nadzorowanie oraz udział w przygotowywaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie.

 • Nadzorowanie działalności naukowo-edukacyjnej Parku.

 • Przygotowywanie dokumentacji i udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie prowadzonej działalności.

 • Organizacja wydarzeń i imprez realizowanych przez DNE.

 • Udział w przedsięwzięciach edukacyjnych, kameralnych i plenerowych prowadzonych przez instytucje zewnętrzne.

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych w pracowniach i w terenie.

 • Współpraca w zakresie edukacji przyrodniczej z placówkami oświatowymi położonymi w regionie Puszczy Białowieskiej.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (magisterskie) na kierunkach: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska.

 • Minimum czteroletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach o specjalności zgodnej z zakresem działalności.

 • Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 • Obsługa komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy w Polskich Parkach Narodowych;

 • Znajomość Białowieskiego Parku Narodowego;

 • Znajomość języka obcego (angielski, francuski, rosyjski).

 

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać do 30.09.2019 r. do godziny 12: 00 na adres:

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
z dopiskiem „Dział Naukowo-Eduacyjny"

lub na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

lub osobiście w sekretariacie BPN.