Czerwiec w Białowieskim Parku Narodowym
 

10 lat temu

9 - 12 czerwca 2008 r.

W Białowieży odbyła się IX Konferencja Dyrektorów Generalnych Organizacji Zarządzających Lasami Państwowymi w Europie pt. „Ochrona lasów poprzez ich aktywne zagospodarowanie". Tematyka konferencji obejmowała w szczególności zagadnienia dotyczące zmian klimatu i roli lasów w przeciwdziałaniu tym zmianom, m.in. poprzez dostarczanie biomasy do produkcji energii oraz aspekty ochrony leśnej różnorodności biologicznej i wymianę doświadczeń we wdrażaniu sieci Natura 2000. W drugim dniu konferencji odbyła się wizyta studialna w Białowieskim Parku Narodowym oraz w lasach Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka, podczas której uczestnikom zaprezentowano praktyczne aspekty gospodarki leśnej w drzewostanach gospodarczych oraz na obszarach objętych ochroną prawną.

9 - 14 czerwca 2008 r.

W Białowieży odbyła się Letnia Szkoła Ekologii i Bioróżnorodności, której organizatorem był miejscowy Zakład Badania Ssaków PAN. Uczestniczyło w niej 65 młodych naukowców (doktorantów) wydziałów przyrodniczych z Europy i USA. Na wykładach oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych odbywających się na terenie Puszczy Białowieskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego, zdobywali oni wiedzę z zakresu ochrony przyrody, biologii, genetyki i ekologii. Prezentowano najnowocześniejsze techniki badawcze. Wykładowcami byli uznani badacze z USA, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii, Włoch, a także eksperci z polskich ośrodków badawczych oraz pracownicy naukowi ZBS PAN. Szkoła Letnia była finansowana w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

14 czerwca 2008 r.

W Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie" w Białowieży odbyła się tradycyjna już impreza integracyjna pn. „Wiosna Leśnych Ludzi". Wzięli w niej udział pracownicy z rodzinami z puszczańskich nadleśnictw, Białowieskiego Parku Narodowego oraz Zespołu Szkół Leśnych. Tegoroczne spotkanie zorganizował Białowieski Park Narodowy.

21 czerwca 2008 r.

Na dziedzińcu przed Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży odbyły się III Białowieskie Spotkania z Arią. Wystąpiła Kameralna Orkiestra Symfoniczna z Grodna (Białoruś) pod dyrekcją Władimira Bormatowa oraz grodzieńscy soliści: Włodzimierz i Marina Gorowoj, Alena Bowtrukiewicz oraz Maria Rajdziuk. Z polskich solistów swój kunszt zaprezentowali: Michał Skiepko (tenor), Ewa Błażowska (sopran), studentka wokalistyki Emilia Martyniuk (sopran), Paweł Pecuszok (tenor) oraz solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu - Ewa Mitrosz. Organizatorem imprezy była Fundacja „Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce przy współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym.

24 czerwca 2008 r.

W Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Małgorzaty Buszko-Briggs pt. „Wycena ekonomiczna ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej". M. Buszko-Briggs otrzymała stopień doktora nauk leśnych. W latach 1996-2000 pracowała na stanowisku kierownika Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży.


20 lat temu

8 czerwca 1998 r.

Muzeum Przyrodniczo-Leśne i Rezerwat Pokazowy Żubrów zwiedziła pisarka Joanna Papuzińska.


30 lat temu

2 czerwca 1988 r.

Białowieski Park Narodowy zwiedziła 5-osobowa grupa białoruskich działaczy partyjnych (m. in. Wiaczesław Kiebicz i Piotr Krawczenko).

19 czerwca 1988 r.

W całym kraju odbyły się wybory do rad narodowych. Do Gminnej Rady Narodowej w Białowieży zostało wybranych kilka pracowników BPN: Andrzej Antczak, Jerzy Ławrysz, Stefan Sawicki i Bazyl Selwestruk.


40 lat temu

11 czerwca 1978 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł wraz z małżonką generał Piotr Przyłucki.

26 czerwca - 5 lipca 1978 r.

Andrzej Kostenko nakręcił w Białowieskim Parku Narodowym, na zlecenie UNESCO, część zdjęć do filmu ekologicznego pt. „Powrót", przeznaczonego do wyświetlania w krajach Trzeciego Świata. Zdjęcia były realizowane także w dn. 14-26 lipca i 6-13 sierpnia tego samego roku.


50 lat temu

25 czerwca 1968 r.

Na szosie Hajnówka - Białowieża doszło do potrącenia przez samochód osobowy marki „Moskwicz 408" ok. 6-letniego żubra, który oddalił się z miejsca wypadku, kulejąc na przednią prawą nogę.

28 czerwca 1968 r.

W Białowieży i Białowieskim Parku Narodowym przebywała ekipa telewizji węgierskiej (Isztvan Csak, Gyorgy Tamas, Rudolf Tarjani), która realizowała tutaj zdjęcia do reportażu o Polsce.


60 lat temu

17 czerwca 1958 r.

W Białowieskim Parku Narodowym ekipa Polskiego Radio w Warszawie (reżyserzy Wiesław Opałek i Edward Płaczek oraz dziennikarze Zdzisław Stankiewicz i Włodzimierz Bieleński) zrealizowała audycję dla młodzieży szkolnej.

23 czerwca 1958 r.

Nad Puszczą Białowieską przeszła burza z huraganowymi wiatrami. Wyrządziła ona duże szkody w drzewostanach oraz w śródpuszczańskich zabudowaniach. W dn. 25 czerwca wylały większe rzeki. W związku ze szczególnie deszczowym latem (41 dni z opadami) rozlewiska utrzymywały się do połowy jesieni.


70 lat temu

20 czerwca 1948 r.

Nad Puszczą Białowieską przeszły huraganowe wiatry. Wyrządziły one w niektórych jej częściach szkody w drzewostanie. W czerwcu odnotowano także długotrwałe opady deszczu (miesięczna suma opadów wyniosła 206,9 mm).


80 lat temu

Początek czerwca 1938 r.

Do Parku Narodowego w Białowieży przywieziono z ZSRR kolejną partię czterech niedźwiadków. Wypuszczono je na wolność w lipcu. Z powodu wyrządzanych szkód i napadania na ludzi, dwa niedźwiadki zostały wkrótce zabite, pozostałą dwójkę pośpiesznie odwieziono do ogrodu zoologicznego w Warszawie.

3 czerwca 1938 r.

Na położonych na skraju Puszczy łąkach wsi Omeleniec chłopi zabili młodą niedźwiedzicę, pochodzącą z partii przywiezionej w listopadzie 1937 r., a wypuszczonej w kwietniu następnego roku.

12 czerwca 1938 r.

Do zwierzyńca łosiowego, położonego na terenie Nadleśnictwa Gródek, sprowadzono 8 łosi, urodzonych w tym samym roku (5 łosz ofiarował ks. Karol Radziwiłł, natomiast 2 byczki i 1 łosza pochodziły z Nadleśnictwa Iwacewicze). W czasie wojny rezerwat ten uległ likwidacji.


90 lat temu

16 czerwca 1928 r.

W Białowieży urodził się Bolesław Rychter - magister wychowania muzycznego, wieloletni i zasłużony nauczyciel w miejscowej Szkole Podstawowej, animator kultury muzycznej na terenie gminy oraz przewodnik PTTK. Przez cały czas pracy prowadził chóry i kółka muzyczne w szkole, Państwowym Domu Dziecka oraz w Technikum Leśnym. Jego podopieczni występowali niemal na każdej miejscowej imprezie. Opiekował się również szkolnymi sportowcami, jeździł z nimi na zawody pływackie i lekkoatletyczne. Podopieczni Rychtera zaliczani byli w powiecie hajnowskim do najlepszych szkolnych sportowców. W szkole prowadził ponadto harcerstwo (był komendantem Hufca ZHP), a także Związek Nauczycielstwa Polskiego. W 1960 roku wstąpił do PTTK i ukończył kurs przewodnicki. Należał do grupy najaktywniejszych przewodników białowieskich, często widywano go z wycieczkami w obiektach Białowieskiego Parku Narodowego. Udzielał się również jako akordeonista na ogniskach turystycznych. W Kole Przewodników PTTK był wybierany do jego zarządu; pełnił funkcję sekretarza bądź członka zarządu. W 1984 roku przeszedł na emeryturę. Dziesięć lat później wstąpił do miejscowego koła Związku Emerytów i Rencistów, w którym z dużym zaangażowaniem prowadził zespół chóralny. Zmarł 5 lutego 2016 roku, został pochowany na cmentarzu w Białowieży.

Oprac. Piotr Bajko
 

Archiwum - 2018

- Maj w Białowieskim Parku Narodowym

- Kwiecień w Białowieskim Parku Narodowym

- Marzec w Białowieskim Parku Narodowym

- Luty w Białowieskim Parku Narodowym

- Styczeń w Białowieskim Parku Narodowym
 

Archiwum - 2017

- Grudzień w Białowieskim Parku Narodowym

- Listopad w Białowieskim Parku Narodowym

- Październik w Białowieskim Parku Narodowym

- Wrzesień w Białowieskim Parku Narodowym

- Sierpień w Białowieskim Parku Narodowym

- Lipiec w Białowieskim Parku Narodowym

- Czerwiec w Białowieskim Parku Narodowym

- Maj w Białowieskim Parku Narodowym

- Kwiecień w Białowieskim Parku Narodowym

- Marzec w Białowieskim Parku Narodowym

- Luty w Białowieskim Parku Narodowym

- Styczeń w Białowieskim Parku Narodowym
 

Archiwum - 2016

- Grudzień w Białowieskim Parku Narodowym

- Listopad w Białowieskim Parku Narodowym

- Październik w Białowieskim Parku Narodowym