"MATECZNIK BIAŁOWIESKI " (3/2016)
BIULETYN PRZYRODNICZY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w numerze

WYSOKI JAK BRZOZA... (CZ. 2) (STR. 2)
WOJCIECH ADAMOWSKI
Brzoza wchodzi w symbiozę z kilkoma cennymi z punktu widzenia człowieka grzybami jadalnymi z rodzaju koźlarz, o brązowych, szarawych lub pomarańczowych kapeluszach. Ze względu na kwaśny odczyn kory, flora porostów rosnących na brzozie ma skład podobny do flory porostów porastających korę sosny.

DRZEWO PEŁNE NIESPODZIANEK (STR. 5.)
MAREK W. KOZŁOWSKI
Przyrodnik przemierzający leśne ostępy nigdy obojętnie nie ominie brzozy – bez względu na to, czy to jest młode drzewko, drzewo w sile wieku, czy leżąca na gruncie brzozowa kłoda. Brzozy mają bowiem swój specyficzny przyrodniczy mikrokosmos rozsiedlony na liściach, gałązkach, pniach, na grzybni przerastającej martwe drewno i owocnikach hub.

GRZYBY – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO (STR. 8)
KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ
Jako odrębne organizmy grzyby pojawiły się około 700 milionów lat temu, gdzieś w prekambrze, a może jeszcze wcześniej. Były wśród pierwszych organizmów eukariotycznych na naszej planecie. Nie ulega wątpliwości, że jako organizmy symbiotyczne „pomogły” roślinom wyjść z oceanów na ląd. Czyli już wtedy wpływały na środowisko i wykorzystywały je do swoich potrzeb (strategii życiowych).

GRZYBY CHRONIONE (STR. 11)
ANNA KUJAWA
Niektóre gatunki grzybów spotyka się często. Ich owocniki wyrastają w różnych miejscach: lasach, na łąkach, na przydrożach, w parkach i ogrodach. Niektóre z nich, tworzące jadalne owocniki są powszechnie zbierane i wykorzystywane kulinarnie. Są jednak grzyby, które mają tak specyficzne wymagania, że do znalezienia ich owocników potrzeba wiedzy, odpowiedniego miejsca i… łutu szczęścia. W tym i następnym artykule przyjrzymy się grzybom chronionym i innym, rzadkim, ginącym, zasługującym na szczególną uwagę i wyjątkowe traktowanie.

KONIKI TYPU TARPANA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ (STR. 14)
ZBIGNIEW A. KRASIŃSKI
W 2016 roku mija 80. rocznica rozpoczęcia hodowli koników typu tarpana w Puszczy Białowieskiej. W 1933 roku na posiedzeniu Polskiego Oddziału Towarzystwa Ochrony Żubra prof. Tadeusz Vetulani (1897–1952) z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie roku przedstawił wniosek o utworzenie rezerwatu koników w Białowieży. Jednak dopiero w 1936 roku udało się ten projekt zrealizować. Dyrekcja Lasów Państwowych poleciła na ten cel ogrodzić 4 ha lasu w oddziale 529 w Puszczy Białowieskiej.