Listopad w Białowieskim Parku Narodowym - 2016
 

10 lat temu

3 listopada 2006 r.
Białowieski Park Narodowy zwiedził Anil Wadhwa - ambasador Indii w Polsce.

4 listopada 2006 r.
W Białowieży przebywała delegacja dziennikarzy chińskich, goszcząca w Polsce na zaproszenie Stowarzyszenia Polskich Mediów. Celem wizyty było poznanie wybranych regionów Polski oraz zapoznanie się z polskimi środkami masowego przekazu. Goście w Białowieży obejrzeli muzeum, rezerwat pokazowy oraz spotkali się z dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego - Józefem Popielem.

6 listopada 2006 r.
Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody poparła stanowisko Białowieskiego Parku Narodowego w sprawie powiększenia otuliny (strefy ochronnej) Parku. Miałoby to zapobiec planom gminy Białowieża, która zamierzała przeznaczyć pod zabudowę tereny na Polanie Białowieskiej, sąsiadujące z rezerwatem ścisłym BPN.

23 listopada 2006 r.
W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży odbył się etap wojewódzki I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt: "Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce". Wzięło w nim udział ponad 80 gimnazjalistów ze szkół w Białowieży, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Brańsku, Czyżach, Dubiczach Cerkiewnych, Hajnówce, Juchnowcu Górnym, Kleszczelach, Narewce, Rudce.

24 listopada 2006 r.
W Kamieniukach na Białorusi odbyło się spotkanie poświęcone początkom ochrony Puszczy Białowieskiej. Wzięli w nim udział dyrektorzy obu parków narodowych - Józef Popiel i Mikołaj Bambiza, dyrektor Instytutu Historii Akademii Nauk Białorusi prof. Aleksandr Kowalenia wraz z współpracownikami - prof. Piotrem F. Łysienką oraz prof. Heleną G. Kaleczic, a także dr Czesław Okołów i dr Renata Krzyściak-Kosińska z Białowieskiego Parku Narodowego oraz prof. Bogumiła Jędrzejewska i Tomasz Samojlik z Zakładu Badania PAN w Białowieży. Podczas spotkania przedstawiono referaty i prezentacje, oparte o wyniki najnowszych badań naukowych. Stwierdzono zgodnie, że najdawniejszym znanym dokumentem odnoszącym się do Puszczy Białowieskiej jest zapis z Kroniki Jana Długosza dotyczący r. 1409 i polowania króla Jagiełły. Jest on zarazem pierwszym potwierdzeniem wielkoksiążęcego i królewskiego statusu Puszczy Białowieskiej.

29 listopada 2006 r.
Białowieski Park Narodowy wysłał dwie żubrzyce do Hardehausen w Niemczech.

W Muzeum Przyrody w Olsztynie odbył się wernisaż wystawy pt. „Żubr - zagłada i ocalenie". Na wystawę złożyły się 54 fotogramy przedstawiające różne aspekty życia żubrów w trzech puszczach Polski północno-wschodniej: Białowieskiej, Knyszyńskiej i Boreckiej. Autorami prezentowanych zdjęć byli: Jan Walencik z Białowieży, Wiktor Wołkow z Białegostoku i Andrzej Stachurski z Olsztyna. W trakcie wernisażu wyświetlony został film pt. „Powrót żubra".

 

20 lat temu

10 listopada 1996 r.
TVP w programie 1 wyemitowała reportaż Andrzeja Radomińskiego o doc. Simonie Kossak i Lechu Wilczku z Dziedzinki.

11 listopada 1996 r.
TVP w programie 1 wyemitowała ostatni program z cyklu „Kraina łagodności": „Usłyszmy głos - piosenki Antoniny Krzysztoń". Akcja jednego z teledysków, nakręconego przez Krystiana Matyska, rozgrywała się na terenie Parku Pałacowego w Białowieży (okolice Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN).

 

30 lat temu

Listopad 1986 r.
Instytut Badawczy Leśnictwa rozpoczął na terenie Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego stały monitoring zanieczyszczeń środowiska leśnego na 25 stałych powierzchniach.

 

40 lat temu

Listopad 1976 r.
W Białowieży utworzono samodzielny Oddział PTTK. Jego prezesem został Stefan Krukowski, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Siedzibę nowo utworzonego Oddziału ulokowano w budynku d. stajni carskiej na terenie Parku Pałacowego.

 

50 lat temu

Listopad 1966 r.
Białowieski Park Narodowy przekazał jednego żubra Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Waldemar Mikołajczyk ukończył badania nad bedliszkowatymi (Diptera) grądów Białowieskiego Parku Narodowego, które rozpoczął w kwietniu 1962 roku. Wyniki badań zostały opublikowane we „Fragmenta Faunistica" (T. 44, R. 2001).

Elżbieta Wołk rozpoczęła trwające do października 1967 roku badania nad ciężarem ciała i dobowym pobraniem pokarmu u ryjówki aksamitnej w niewoli, na podstawie materiału pozyskanego w Białowieskim Parku Narodowym. Wyniki badań zostały opublikowane w „Acta Theriologica" (Vol. XIV, Nr 4, 1969).

 

60 lat temu

2 listopada 1946 r.
Na terenie ścisłego rezerwatu BPN odbyła się uroczystość poświęcenia 15 zbiorowych mogił ze zwłokami ponad 200 osób, zamordowanych przez hitlerowców w czasie ostatniej wojny.

11 listopada 1946 r.
W dziewięciu wybranych biotopach Białowieskiego Parku Narodowego rozpoczęto odłowy drobnych ssaków, które posłużyły jako materiał do badań biocenotycznych prowadzonych przez Filię Instytutu Badawczego Leśnictwa. Odłowy trwały do 19 października 1955 roku. Odłowiono łącznie 15 080 okazów, należących do 22 gatunków.

 

70 lat temu

25 listopada 1936 r.
Odbyło się zebranie mieszkańców wsi Pogorzelce, na którym podjęto decyzję o ogrodzeniu pól, w celu ochrony przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta leśne, wychodzące z terenu nadleśnictwa i Parku Narodowego. Nadleśnictwo Zwierzyniec zapewniło nieodpłatnie materiał drzewny (żerdzie, słupki) oraz gwoździe, natomiast mieszkańcy zadeklarowali własną nieodpłatną robociznę. Ustalono, że prace przy grodzeniu rozpoczną się wczesną wiosną 1937 roku i będą ukończone do jesieni 1938 roku.

 

80 lat temu

Listopad 1936 r.
Białowieskie muzeum zostało wpisane do urzędowego rejestru muzeów w Polsce jako Puszczańskie Muzeum Przyrodnicze w Białowieży.

 

90 lat temu

Listopad 1926 r.
Muzeum Przyrodnicze w Białowieży wysłało na wystawę w Mediolanie przekroje drzew z Puszczy Białowieskiej i zdjęcia drzewostanów.

Oprac. Piotr Bajko