Piotr Bajko uhonorowany tytułem "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego"
 

Rada Powiatu Hajnowskiego w lutym 2017 roku uhonorowała tytułem „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego" Piotra Bajko - naszego wieloletniego pracownika. Jest on pierwszym i na razie jedynym zdobywcą tego zaszczytnego tytułu w naszym Zakładzie. Tytuł został mu nadany „w uznaniu dla szczególnych zasług na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Hajnowskiego".

Piotr Bajko podjął pracę w Białowieskim Parku Narodowym 16 marca 1972 roku. Obecnie jest najstarszym pracownikiem Parku, zarówno pod względem wieku, jak i stażu pracy. Przez 33 lata związany był z Muzeum Przyrodniczo-Leśnym, a od kwietnia 2005 roku z Pracownią Naukową (od 2014 roku - Dział Naukowo-Edukacyjny).

Uroczystość wręczenia medali „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego" odbyła się 23 lutego 2017 roku w Domu Gościnnym w Dubiczach Cerkiewnych, w obecności sporej grupy zaproszonych gości - jednym z nich była dyrektor BPN mgr inż. Olimpia Pabian.