Marzec w Białowieskim Parku Narodowym - 2017
 

10 lat temu

13 marca 2007 r.

Minister środowiska powierzył Małgorzacie Karaś stanowisko p.o. dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Dyrektorem BPN Małgorzata Karaś została 10 września 2007 roku. Funkcję tę pełniła do 27 listopada 2009 roku.

15 marca 2007 r.

Zmarła prof. dr hab. Simona Kossak - kierownik Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1971 roku była związana z Białowieżą, mieszkała razem z fotografikiem Lechem Wilczkiem w rozsławionej przez nich leśniczówce Dziedzinka. Początkowo pracowała w Zakładzie Badania Ssaków PAN, później przeszła do Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Z początkiem stycznia 2003 roku została powołana na stanowisko kierownika tej placówki. Słynęła z bezkompromisowych poglądów i działań na rzecz przyrody. Szczególne uznanie i popularność zdobyła w zakresie działalności informacyjno-edukacyjnej oraz dydaktycznej. Pod koniec 2004 roku wybrano ją na przewodniczącą Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. W 1999 roku została redaktorem naczelnym Wydawnictw Instytutu Badawczego Leśnictwa; była też redaktorem naczelnym czasopism „Prace IBL" i „Leśne Prace Badawcze". W 2005 roku została redaktorem naczelnym wydawanego przez BPN kwartalnika „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody". Od 2002 roku prowadziła zajęcia z ekologii i ekofilozofii na Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Pochowana na cmentarzu parafialnym w Porytem k. Stawisk.

16 - 18 marca 2007 r.

Białowieski Park Narodowy wziął udział w Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku.

30 marca 2007 r.

W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży odbył się wernisaż wystawy malarstwa twórców Plenerów Białowieskich 1965-1980 - Mikołaja Wołkowyckiego, Jerzego Lengiewicza i Doroty Łabanowskiej. Organizatorami wystawy byli: Białowieski Ośrodek Kultury, Galeria Arsenał oraz Białowieski Park Narodowy.


20 lat temu

20 - 21 marca 1997 r.

W Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie odbyło się wspólne posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Leśnych PAN i Komitetu Ochrony Przyrody PAN, na którym rozważano potrzebę i sposoby trwałego zabezpieczenia unikatowych walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej. W tej sprawie przyjęto uchwałę postulującą rozszerzenie parku narodowego na całą polską część Puszczy.


30 lat temu

6 - 7 marca 1987 r.

Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN w Białowieży zorganizowało na odbywającym się w Białymstoku I Ogólnopolskim Triennale Książki Turystycznej wystawę wydawnictw informacyjnych i przewodników po Puszczy Białowieskiej.

16 marca 1987 r.

Stanowisko kierownika Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego objął inż. Jerzy Dackiewicz. Od 2004 roku kierował Ośrodkiem w randze nadleśniczego. Na emeryturę odszedł 31 października 2016 roku.

20 marca 1987 r.

Odbyła się premiera filmu fabularnego pt. „Rykowisko" w reżyserii Grzegorza Skurskiego, zdjęcia do którego były kręcone m.in. w obiektach BPN (osada Zwierzyniec). Jednym z konsultantów filmu był dyrektor BPN - Stanisław Kujawiak.

Marzec 1987 r.

W Parku Pałacowym odnotowano szkody mrozowe. Wymarzły niektóre bardziej wrażliwe krzewy, m.in. część nadziemna okazu skrzydłoorzecha kaukaskiego, rosnącego przy alei prowadzącej do muzeum.


40 lat temu

Marzec 1977 r.

Rozpoczęto oficjalne starania o utworzenie otuliny dla rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego od strony lasów zagospodarowanych oraz od strony użytków rolnych na Polanie Białowieskiej.


50 lat temu

Marzec 1967 r.

W Domu Wycieczkowym PTTK na terenie Parku Pałacowego w Białowieży odbyła się wystawa fotografii artystycznej Janusza Hereźniaka pt. „Przyroda", zorganizowana z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Białowieży i Koła Przewodników PTTK.


60 lat temu

8 i 9 marca 1957 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościli dziennikarze: Henryk Korn z „Nowej Wsi", Józef Kuśmierek z „Życia Warszawy" oraz Ludwik Zimmerer z RFN i Ernst Halperin ze Szwajcarii.


70 lat temu

Marzec 1947 r.

W polskiej części Puszczy Białowieskiej po raz ostatni widziano tropy niedźwiedzia.


80 lat temu

1 marca 1937 r.

Na stanowisku kierownika Pracowni Rozpoznawczej Bakteriologiczno-Łowieckiej Instytutu Badawczego Lasów Państwowych w Białowieży zatrudniony został lekarz weterynarii i inżynier rolnik Tomasz Ślósarski, absolwent SGGW w Warszawie. W Białowieży pracował do wybuchu wojny. Prowadził obserwacje i badania nad zwierzętami w rezerwatach hodowlanych (m.in. nad żubrami).


90 lat temu

18 marca 1927 r.

Zespół Teatru Reduta wystawił w Białowieży 5-aktowa komedię „Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry. Spektakl obejrzeli m.in. pracownicy Nadleśnictwa Rezerwat (późniejszego Parku Narodowego w Białowieży).

Oprac. Piotr Bajko