Etap wojewódzki III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej został rozstrzygnięty!
Dnia 20 marca 2009 roku w Białowieskim Parku Narodowym odbył się etap wojewódzki III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”, adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu całej Polski.
Celem konkursu jest uświadomienie konieczności ochrony przyrody, przybliżenie form ochrony przyrody w Polsce, jak również zwrócenie uwagi na gatunki rzadkie, zagrożone wyginięciem. Konkurs dotowany jest ze środków NFOŚiGW w Warszawie. Ponadto całość zadania wspierają finansowo: Region Podlaski NSZZ Solidarność; Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży; firma ECOTONE Gdańsk; Fundacja Pomocy Społecznej SOS; Biologia w Szkole. Konkurs uzyskał patronaty honorowe: Marszałka Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.
Do etapu szkolnego konkursu przystąpiło ponad 2000 uczniów zaangażowanych poprzez ośrodki wojewódzkie z terenu ośmiu województw naszego kraju.

W etapie wojewódzkim prowadzonym przez Białowieski Park Narodowy w dniu 20 marca b.r. wzięło udział 72 gimnazjalistów. Spośród nich Komisja konkursowa w składzie: dr Czesław Okołów, mgr inż. Grażyna Kowalczyk, mgr Hanna Schmidt i mgr Małgorzata Karczewska wyłoniła trójkę laureatów, którym wręczyła nagrody Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego – mgr inż. Małgorzata Karaś.
Nagrodę główną, dla zdobywcy największej ilości punktów za poprawność odpowiedzi na teście, ufundował Starosta Powiatu Hajnówka.
Dzięki nagrodom książkowym ufundowanym przez sponsorów dodatkowo zostali wyróżnieni najlepsi z reprezentacji szkolnych.

Laureaci etapu wojewódzkiego:

I miejsce – Dorota Homanowska z Gminnego Gimnazjum w Siemiatyczach (opiekun: Agnieszka Malinowska);
II miejsce – Aleksandra Barańska z Publicznego Gimnazjum nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku (opiekun: Bożena Sobolewska);
III miejsce – Dominika Homanowska z Gminnego Gimnazjum w Siemiatyczach (opiekun: Agnieszka Malinowska).

Wyróżnienie przyznano Joannie Fiedorowicz z Publicznego Gimnazjum nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku (opiekun: Hanna Szymańska).


Gratulujemy laureatom etapu wojewódzkiego III edycji konkursu, zachęcając do dalszych przygotowań i udanego startu na szczeblu ogólnopolskim.

Koordynator konkursu
Hanna Schmidt, starszy specjalista ds. edukacji,
Białowieski Park Narodowy
tel: 085-682-97-33, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć