Wystawy Grzybów
 

Jesienna Wystawa Grzybów, organizowana w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego, ma wieloletnią tradycję. Organizowana jest od 1994 roku. Zapraszamy na nią grzybiarzy, turystów, przewodników, przyrodników, mieszkańców Białowieży i okolic. W jej przygotowaniu biorą udział mikolodzy, którym pomagają uczniowie Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży. Corocznie prezentowane są okazy około 200 gatunków grzybów z terenu Puszczy Białowieskiej. Są wśród nich zarówno powszechnie znane grzyby jadalne, jak też gatunki toksyczne, niejadalne, pasożytnicze i saprofityczne.

W Puszczy Białowieskiej występuje prawdopodobnie około 3-4 tysięcy gatunków grzybów (samych tylko grzybów wielkoowocnikowych w Puszczy występuje około 1800 gatunków, natomiast na obszarze całej Polski jest ich 3500 gatunków). Tak ogromne ich bogactwo związane jest z wyjątkową różnorodnością siedlisk leśnych i dużą ilością martwego drewna w Puszczy.

Grzyby wzbudzały zainteresowanie od najdawniejszych czasów. Ciągle jednak są w niewielkim stopniu poznaną grupą organizmów. Dopiero w latach 60. ubiegłego wieku uzyskały rangę osobnego królestwa organizmów, wcześniej łączono je w jedną grupę taksonomiczną z roślinami.

Prezentacja świeżych owocników jest doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat różnorodności tej grupy organizmów, niezmiernie ważnej roli jaką odgrywają w przyrodzie oraz uświadomienia konieczności ich ochrony i poznania jej sposobów. To także okazja do obejrzenia „grzybowych osobliwości”, np. purchawicy olbrzymiej czy sromotnika bezwstydnego, którego najczęściej rejestrujemy węchem, a z trudnością odnajdujemy w terenie. Dzięki wystawie można dowiedzieć się, jak wygląda bardzo niebezpieczny grzyb – muchomor sromotnikowy, mylony często z kanią lub pieczarką oraz obejrzeć purchawkę chropowatą, która w stadium młodocianym nadaje się do jedzenia. W ramach tej wyjątkowej imprezy przyrodniczej odbywają  się wykłady prowadzone przez specjalistów – mikologów, konkursy o „grzybowej” tematyce, plebiscyty kulinarne, występy artystyczne oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów okolicznych szkół.

Fotoreportaż z XX Wystawy Grzybów Puszczy Białowieskiej.