Czerwiec w Białowieskim Parku Narodowym - 2017
 

10 lat temu

2 czerwca 2007 r.

Na Stadionie Leśnym w Hajnówce odbyła się impreza integracyjna pracowników puszczańskich nadleśnictw (Białowieża, Browsk, Hajnówka), Białowieskiego Parku Narodowego i Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży pn. „Wiosna Leśnych Ludzi". W programie części sportowo-rekreacyjnej spotkania znalazły się następujące konkurencje: strzał piłką do małej bramki, podnoszenie sztangi, przerzynka kłody świerkowej piłą ręczną, rzuty: wałkiem na odległość, szyszką sosnową do kosza i lotką do tarczy, turlanie wałka na czas oraz mecz piłki siatkowej. Dla dzieci pracowników zorganizowany został konkurs plastyczny. Po południu uczestnicy imprezy udali się kolejką wąskotorową do Topiła, gdzie odbyła się biesiada wieczorna przy ognisku. Organizatorem spotkania było Nadleśnictwo Hajnówka.

23 czerwca 2007 r.

Na dziedzińcu przed Muzeum Przyrodniczo-Leśnym i siedzibą Dyrekcji BPN w Parku Pałacowym w Białowieży odbyły się II Białowieskie Spotkania z Arią - „W świecie opery i operetki". Wykonawcami byli soliści z Polski i Białorusi oraz Kameralna Orkiestra Symfoniczna „Grodzieńskaja Kapełła" z Grodna. Imprezę zorganizowała Fundacja „Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce przy współudziale Białowieskiego Parku Narodowego.

W programie 1 Polskiego Radio wyemitowana została audycja Lecha Muszyńskiego pt. „Populacja żubra w Puszczy Białowieskiej". Na temat ówczesnej sytuacji żubra wypowiedzieli się przed mikrofonem: Małgorzata Karaś, p.o. dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, prof. Wanda Olech-Piasecka z Ministerstwa Środowiska i dr Rafał Kowalczyk z Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży.

28 i 29 czerwca 2007 r.

Ekipa telewizyjna OTV Lublin nagrała w Białowieży i Puszczy Białowieskiej zdjęcia do programu „Kawa czy herbata", który został wyemitowany 4 lipca 2007 roku w programie I TVP. Operatorzy odwiedzili z kamerą m.in. Park Pałacowy oraz rezerwat pokazowy zwierząt Białowieskiego Parku Narodowego.

29 czerwca - 1 lipca 2007 r.

Na stawach w Parku Pałacowym w Białowieży odbyły się II Zawody Karpiowe o Puchar „Żubra". Wzięło w nich udział 6 dwuosobowych drużyn z Białowieży, Białegostoku, Czarnej Białostockiej i Grabówki. Puchar zdobyła para Jerzy i Zbigniew Szymaniukowie z Grabówki. Złowiony przez nich karp ważył 6,30 kg.

Czerwiec 2007 r.

Białowieski Park Narodowy rozpoczął wydawanie popularnonaukowego kwartalnika „Matecznik Białowieski" (numer zerowy ukazał się pod tytułem „Matecznik"). Czasopismo zapoznaje czytelnika z bogactwem przyrodniczym Puszczy Białowieskiej i ludźmi z nią związanymi, popularyzuje wyniki badań nad środowiskiem przyrodniczym Puszczy, ogłasza konkursy o tematyce przyrodniczej. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest Elżbieta Jabłońska


20 lat temu

20 czerwca 1997 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży odbyło się spotkanie ze słynnym podróżnikiem, etnografem i entomologiem Borysem Malkinem, który wystąpił z prelekcją nt. „Przyroda i Indianie Ameryki Południowej".

24 czerwca 1997 r.

Program III Polskiego Radia o godz. 21 nadał na żywo godzinną audycję z Parku Pałacowego w Białowieży, poświęconą pozytywnemu wpływowi przyrody (w szczególności drzew) na człowieka. Audycję prowadziła red. Grażyna Dobroń. Wystąpiła w niej znana z pism o tematyce ezoterycznej para autorska Leszek Matela i Otylia Sakowska z Białegostoku, a leśników białowieskich reprezentował Stanisław Banach.

Czerwiec 1997 r.

W Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży otwarto wystawę fotograficzną pt. „Żubry, tarpany, niedźwiedzie i łosie", na którą złożyło się 14 czarno-białych zdjęć, wykonanych w latach 30-tych przez Jana Jerzego Karpińskiego, dyrektora Parku Narodowego. Wystawę przygotował mgr inż. Andrzej Keczyński.


30 lat temu

19 - 20 czerwca 1987 r.

W Białowieży i Kamieniukach (Białoruś) obradowała V polsko-radziecka konferencja w sprawie badań i hodowli żubrów.

Białowieski Park Narodowy gościł 12-osobową grupę uczestników XIV Międzynarodowego Kongresu Botaników w Berlinie Zachodnim, którzy odwiedzili Białowieżę w ramach wycieczki przedkongresowej, wiodącej przez północno-wschodnią Polskę (trasa nr 25).


40 lat temu

13 czerwca 1977 r.

Rozpoczęły się prace przy remoncie kapitalnym i modernizacji budynku mieszkalnego Nad Stawami (d. elektrownia) w Parku Pałacowym w Białowieży. Wykonywało je Białostockie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego w Białymstoku. Po zakończeniu prac w budynku osiedliło się sześć rodzin pracowników Białowieskiego Parku Narodowego.

16 - 18 czerwca 1977 r.

Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego trwał V Plener Poetycki Opole-Białowieża 1977. Uczestniczyli w nim poeci: Harry Duda, Zygmunt Kętrzyński i Tadeusz Soroczyński. Odbyli oni szereg wycieczek po puszczy, spotkali się także z przewodnikami PTTK. Pokłosiem pleneru jest kilka wierszy zamieszczonych w różnych zbiorkach poetyckich. Plener zorganizowało Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym.


50 lat temu

2 czerwca 1967 r.

Na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się obrony dwóch rozpraw habilitacyjnych: Waldemara Pilarskiego pt. „Układ moczowy żubra Bison bonasus (Linnaeus 1758)" i Krzysztofa Świeżyńskiego pt. „Układ płciowy samczy żubra Bison bonasus (Linnaeus 1758)". Obie prace zostały oparte na materiale pozyskanym w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

Czerwiec 1967 r.

Badania naukowe na terenie Białowieskiego Parku Narodowego prowadzili: Alojzy Kowalkowski i Zbigniew Prusinkiewicz z Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, Jakub Tomanek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Władysław Matuszkiewicz z UMCS w Lublinie oraz Alina Skirgiełło z Uniwersytetu Warszawskiego.


60 lat temu

3 i 4 czerwca 1957 r.

W Białowieży odbyło się XXII zebranie zoologów pracujących w ogrodach zoologicznych w Polsce. Konferencja została zorganizowana dzięki pomocy Inspektora Nadzoru nad Ogrodami Zoologicznymi przy Ministerstwie Gospodarki Komunalnej. Wzięło w niej udział 20 pracowników z Bytomia, Gdańska-Oliwy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Opola, Płocka, Poznania, Radomia, Warszawy i Wrocławia. Uczestnicy spotkania zapoznali się z rezerwatami zwierzęcymi Białowieskiego Parku Narodowego.

13 czerwca 1957 r.

W Białowieży przebywała ekipa zdjęciowa z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zrealizowała ona na terenie Białowieskiego Parku Narodowego zdjęcia do filmu popularnonaukowego pt. „O hubie głośniej" (z cyklu „Czy wiecie, że... 6/59"). W skład ekipy wchodzili: reżyser Konstanty Gordon oraz operatorzy Zdzisław Krajewski i Mieczysław Vogt.

Czerwiec 1957 r.

Krystyna Kisielewska podjęła prowadzone do października tego samego roku badania nad cyklami rozwojowymi i biologią tasiemców drobnych ssaków owadożernych w Białowieskim Parku Narodowym.


70 lat temu

23 czerwca 1947 r.

W Radomiu zmarł inż. leśnik Jan Szreders (ur. w 1876 roku). Po zakończeniu I wojny światowej pełnił on stanowisko naczelnika zarządu lasów państwowych okręgu białowieskiego z siedzibą kolejno: w Białymstoku, Brześciu n/Bugiem i od 1 grudnia 1920 roku w Białowieży. J. Szreders był m.in. inicjatorem utworzenia muzeum puszczańskiego w Białowieży. Na podstawie opracowanego przez niego sprawozdania o zniszczeniach w Puszczy Białowieskiej dokonanych w czasie wojny i zagrożeniu jej inwazją szkodników leśnych departament leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych powołał specjalną komisję dla odbudowy i ochrony Puszczy.


80 lat temu

Czerwiec 1937 r.

W Nadleśnictwie Zwierzyniec zostały ukończone prace w rezerwacie hodowli koników leśnych typu tarpana. Zbudowano m.in. studnię, paśniki, stróżówkę. Po wojnie hodowlę koników przejął Białowieski Park Narodowy.


90 lat temu

28 czerwca 1927 r.

Na stacji meteorologicznej w Parku Pałacowym w Białowieży zanotowano 17 mm opadu.

Czerwiec 1927 r.

W Białowieży przystąpiono do wznoszenia kościoła rzymskokatolickiego. Komisja złożona z przedstawicieli Kurii Wileńskiej i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wybrała miejsce pod świątynię przy Dyrekcji Lasów Państwowych „na skraju osady" (początkowo planowano wybudować świątynię w Parku Pałacowym lub w najbliższej okolicy, lecz kłopoty z nabyciem w tym miejscu ziemi uniemożliwiły ów zamiar).

Oprac. Piotr Bajko