Zapraszamy do udziału w obchodach
     Europejskiego Dnia Parków Narodowych
     i Międzynarodowego Dnia Różnorodności
     Biologicznej w Białowieskim Parku Narodowym.

 
Termin: 22 maja 2009 r.
Miejsce: sala konferencyjna Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN w Białowieży.

 

       Program

 

9.00

Otwarcie uroczystości

9.10

Prezentacja idei święta w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

9.20

Prezentacja uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży
multimedialne prezentacje przyrodnicze przygotowane w ramach ogólnopolskiego konkursu wiedzy ekologicznej przeplatane poezją

10.10

Przerwa na kawę
występ zespołu młodzieżowego „Zniczka”

10.25

Prezentacja uczniów Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce
multimedialne prezentacje prac badawczych przygotowanych w ramach olimpiady biologicznej

11.15

Projekcja filmu autorskiego uczniów Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce
reportaż pt. „Zachować siebie”

11.30

Dorobek Koła Ikonograficznego działającego przy Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce
prezentacja warsztatowa

11.45

Sesja posterowa
prezentacja prac badawczych uczniów z Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce

12.00

Przerwa na kawę
występ zespołu młodzieżowego „Zniczka”

 

13.00 – 17.00 Sesja wykładowa

13.00

„Różnorodność biologiczna wstępuje do Organizacji Narodów Zjednoczonych”
dr Anna Kalinowska
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego

14.00

Różnorodność gatunkowa ptaków Białowieskiego Parku Narodowego - co wiemy po ponad 30 latach badań”
prof. AP dr hab. Cezary Mitrus
Akademia Podlaska w Siedlcach

14.45

„Różnorodność lasów Białowieskiego Parku Narodowego”
mgr inż. Andrzej Keczyński
Pracownia Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego

15.30

„Introdukcja obcych gatunków ssaków – zagrożenie dla ekosystemów”
dr hab. Andrzej Zalewski
Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży

16.15

„Inwazje roślinne w Puszczy Białowieskiej"
dr Wojciech Adamowski
Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego

17.00

Zakończenie uroczystości przy kawie