Zmarła Grażyna Kowalczyk
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 października 2017 roku zmarła w szpitalu w Hajnówce, po długotrwałej i ciężkiej chorobie, mgr inż. Grażyna Kowalczyk - do niedawna pracownica Białowieskiego Parku Narodowego, związana z jego Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej im. Jana Jerzego Karpińskiego.

Grażyna Kowalczyk urodziła się 3 października 1969 roku w Białowieży. Mieszkała z rodzicami, Wierą i Bazylem Sylwestrukami, na Teremiskach. Ojciec jej był pracownikiem Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

Grażyna ukończyła Technikum Leśne w Białowieży w 1989 roku. W latach 1990-1995 studiowała na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z dyplomem magistra inżyniera leśnictwa podjęła z dniem 1 listopada 1995 roku pracę w Nadleśnictwie Hajnówka; najpierw była stażystką, następnie zatrudniono ją na stanowisku referenta technicznego. W 1996 roku zawarła związek małżeński z Rafałem Kowalczykiem, z którego urodziły się im dwie córki - Natalia i Amelia. W nadleśnictwie Grażyna pracowała do 15 kwietnia 1998 roku.

Pracę w Białowieskim Parku Narodowym podjęła z dniem 16 kwietnia 1998 roku. Zatrudniona była kolejno na stanowiskach: adiunkta, p. o. kierownika Centrum Edukacyjno-Muzealnego, specjalisty ds. edukacji. W BPN pracowała do 15 lipca 2016 roku, następnie odeszła na rentę chorobową.

Grażyna Kowalczyk współpracowała przy przygotowywaniu imprez cyklicznych, wystaw, warsztatów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, konkursów przyrodniczych i konkursów wiedzy ekologicznej. Prowadziła szkolenie animatorów działań ekologicznych w ramach programu „Rady na odpady" oraz szkolenia: „Komunikacja a edukacja", „Bioróżnorodność leśna", „Metody i formy edukacji ekologicznej" i inne. Była odpowiedzialna za organizację Sztafety Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego oraz Wiosennej Akcji Pomocy Płazom, także za współpracę z placówkami oświatowymi i partnerami realizującymi edukację ekologiczną.

W czasie pracy w BPN ukończyła kurs przewodników PTTK po Puszczy Białowieskiej. Była autorką lub współautorką wydawanych przez BPN folderów, pisała także teksty dotyczące edukacji w BPN do parkowych biuletynów „Co w Parku piszczy" i „Echa", a także do „Puszczyka" i „Głosu Białowieży".

Grażynę zapamiętamy nie tylko jako dobrego edukatora, ale także jako miłą, życzliwą i zawsze pogodną Koleżankę.

Pogrzeb odbędzie się 1 listopada 2017 roku na cmentarzu w Białowieży. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godz. 9 rano w cerkwi cmentarnej.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy BPN