Finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej

     „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”

   Dnia 20 maja 2009 roku w Centrum Edukacyjno – Muzealnym Białowieskiego Parku Narodowego odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej
„Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”, organizowanego przez Białowieski Park Narodowy. Adresatami konkursu byli uczniowie gimnazjów całej Polski.
   Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom konieczności ochrony przyrody  i pogłębienie wiedzy ekologicznej, w szczególności zaś problemu gatunków rzadkich i  
narażonych na wyginiecie.
   Konkurs, pod patronatem Kuratora Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego,  finansowany był ze środków NFOŚ i GW w Warszawie. Ponadto nagrody ufundowali: Region Podlaski NSZZ Solidarność; Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży; ECOTONE Gdańsk; Przyrodnicze.pl; Fundacja Pomocy Społecznej SOS; WS i P; Starosta Hajnówki oraz Kurator Podlaski.
   Do etapu szkolnego przystąpiło ponad 2000 uczniów zaangażowanych przez ośrodki wojewódzkie - parki narodowe, krajobrazowe, ośrodki edukacji i informacji ekologicznej oraz centra doskonalenia nauczycieli.
   Na etapie ogólnopolskim uczniowie przystąpili do testu sprawdzającego rozumienie praw rządzących ekologią, jak również wiedzę dotyczącą walorów przyrodniczych naszych terenów chronionych. Po wyczerpującym, i zdaniem niektórych trudnym teście, prezentowali walory przyrodnicze swoich okolic, przedstawiając też osobliwości przyrodnicze, np. historię restytucji kormorana, czy też  metody ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków bałtyckich:  foki szarej i morświna. Oczywiście nie zabrakło opowieści o restytucji, ochronie i zagrożeniach największego ssaka naszego kontynentu – żubra.
   Dzięki dofinansowaniu przez NFOŚiGW laureaci pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody rzeczowe, natomiast zaangażowanie sponsorów umożliwiło uhonorowanie choćby symboliczną nagrodą wszystkich finalistów konkursu.
Dodatkową niespodzianką dla trójki zwycięzców były nagrody Kuratora Podlaskiego, które osobiście wręczyła Pani Bożena Chomicka, reprezentująca  Kuratorium Podlaskie.     

   Zwycięzcami finału III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej
„Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce” są:  

 

1 miejsce
Sonia Woch

Publiczne Gimnazjum w Stegnie
(reprezentantka Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, opiekun: Agnieszka Sokołowska)

2 miejsce
Ewa Baranowska

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sopocie
(reprezentantka Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, opiekun: Małgorzata Miękus)

3 miejsce
Małgorzata Wenda

Gimnazjum Powiatowe w Tucholi
(reprezentantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy, opiekun: Lucyna Pawelska)

   Ponadto wśród laureatów znaleźli się:
4. Martyna Dragan
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie (reprezentantka Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, opiekun: Agnieszka Sokołowska)

5. Aleksandra Lahutta
Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Smołdzinie (reprezentantka Centrum Edukacji Ekologicznej przy Oczyszczalni Ścieków w Słupsku, opiekun: Irena Kurek)

6. Aleksandra Barańska
Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku (reprezentantka Białowieskiego Parku Narodowego, opiekun: Bożena Sobolewska)

7. Krzysztof Borowik
Gimnazjum w Rudzie-Hucie (reprezentant Poleskiego Parku Narodowego, opiekun: Katarzyna Matuła)

8. Nicola Leończyk
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Słupsku (reprezentantka Centrum Edukacji Ekologicznej przy Oczyszczalni Ścieków w Słupsku, opiekun: Łukasz Włodarczyk)

9. Patryk Itrich
Prywatny Zespół Szkół „Prymus” w Kościerzynie (reprezentant Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, opiekun: Alicja Bednarek)

10. Marta Waczyńska
Gimnazjum Nr 11 w Toruniu (reprezentantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
w Bydgoszczy, opiekun: Anna Smolar)

Wszystkim młodym ekologom gratulujemy, a laureatów zapraszamy na obóz Młodych Naukowców, który odbędzie się w Białowieży i na Wigrach.


Koordynator konkursu
Hanna Schmidt, starszy specjalista ds. edukacji,
Białowieski Park Narodowy
tel: 085 6829733, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć