Nowy tom "Bibliografii Puszczy Białowieskiej"
 

22 listopada 2017 roku drukarnię w Białymstoku opuścił dziesiąty, a więc jubileuszowy tom „Bibliografii Puszczy Białowieskiej" - wydawnictwa periodycznego Białowieskiego Parku Narodowego. Ujmuje on piśmiennictwo białowieskie za lata 2011-2015. Odnotowanych zostało 2690 pozycji, z czego 532 - to uzupełnienia do poprzednich tomów.

Dziesięć wydanych tomów „Bibliografia Puszczy Białowieskiej" rejrestruje łącznie ponad 23,3 tysięcy pozycji (za okres do końca 2015 roku). Warto przy tym zaznaczyć, że wydawnictwo to nie uwzględnia tekstów publikowanych w prasie codziennej.

Przypomnijmy, że pierwszy spis literatury białowieskiej sporządzony został przez prof. dr. Jana Jerzego Karpińskiego. Obejmował on 478 pozycji i został opublikowany w 1948 roku, w ukazującym się w Krakowie periodyku „Ochrona Przyrody".

Systematycznym zestawianiem publikacji białowieskich zajął się w latach 60-tych ub. wieku dr inż. Czesław Okołów. Pierwszy opracowany przez niego tom bibliografii ukazał się w 1969 roku i ujmował piśmiennictwo za okres do końca 1966 roku. Uwzględnione w nim zostały także publikacje zebrane przez J. J. Karpińskiego, dlatego też występuje on jako współautor tomu. Wydawnictwo nosiło wtedy tytuł „Bibliografia białowieska", ale następne tomy przyjęły już stałą nazwę: „Bibliografia Puszczy Białowieskiej". Tuż za tytułem każdorazowo podawany jest okres, jaki dany tom obejmuje.

Dr inż. Czesław Okołów opracował siedem tomów bibliografii. Po odejściu na emeryturę funkcję tę przejął jego bliski współpracownik - Piotr Bajko. Świeżo wydany tom jest już trzecim, zestawionym przez niego (prace nad czwartym są w toku).

Przy okazji warto wspomnieć, że jeden tom bibliografii Puszczy Białowieskiej ukazał się również na Białorusi. Wydało go w 1985 roku Wydawnictwo „Uradżaj" z Mińska. Tom nosił tytuł „Biełowieżskaja puszcza. Annotirowannyj bibliograficzeskij ukazatiel otieczestwiennoj litieratury (1835-1983 g.g.)". Zestawili go Michaił P. Kowalkow, Siergiej Baliuk i Nikołaj I. Budniczenko. Bibliografia ta odnotowuje 1859 pozycji w języku rosyjskim i białoruskim. Wszystkie one zostały ujęte w bibliografii wydawanej przez Białowieski Park Narodowy.