Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. "Grzyby - cuda i dziwy"

Białowieski Park Narodowy przygotowuje w 2009 roku jubileuszową XV Wystawę Grzybów Puszczy Białowieskiej, stąd pomysł organizacji konkursu plastycznego.
Któż z nas nie lubi patrzeć na bogactwo kształtów i kolorów grzybów, w które obfitują jesienne lasy. Większość z nas uwielbia też grzybobranie. Pamiętajmy, że nie wolno zbierać grzybów chronionych!
Konkurs jest okazją do zaprezentowania różnorodności i piękna tej grupy organizmów.
Regulamin
  1.   Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną.
  2.   Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie pracy plastycznej oraz napisanie współgrającego z nią krótkiego hasła,
        rymowanki lub wierszyka.
  3.   Prace plastyczne (modele, imitacje grzybów) możecie wykonać dowolną techniką z wykorzystaniem takich
        materiałów, jak: glina, plastelina, modelina, masa solna, masa papierowa i inne.
  4.   Hasło, rymowankę lub wierszyk napiszcie na osobnej kartce i dołączcie do pracy.
  5.   Pracę plastyczną i hasło, rymowankę lub wierszyk będziemy oceniać łącznie. Przyjmujemy prace indywidualne.
        Przysyłajcie je lub dostarczajcie osobiście do 14 września 2009 roku na adres: Białowieski Park Narodowy,
        Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, Park Pałacowy 5, 17-230 Białowieża, z dopiskiem:
        „Grzyby – cuda i dziwy” – konkurs plastyczny.
  6.   Na odwrocie pracy oraz na kartce z hasłem, rymowanką lub wierszykiem napiszcie: imię i nazwisko, wiek, dokładny
        adres zamieszkania, szkołę i klasę, do której uczęszczacie.
  7.   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 19 września 2009 roku na XV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.
  8.   Najlepsze prace zaprezentujemy na wystawie pokonkursowej, która uświetni obchody jubileuszowej XV Wystawy
        Grzybów Puszczy Białowieskiej.
  9.   O terminie wręczenia nagród powiadomimy Was za pośrednictwem Waszych nauczycieli.

PATRONAT MEDIALNY