Listopad w Białowieskim Parku Narodowym - 2017
 

10 lat temu

6 listopada 2007 r.

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa nowego ministra środowiska prof. dr. hab. Macieja Nowickiego. Minister zapowiedział m. in. nadanie polskiej części Puszczy Białowieskiej statusu parku narodowego, co dotąd jednak nie zostało zrealizowane.

10 listopada 2007 r.

W Biskupcu (pow. olsztyński) zmarł Władysław Mukanowski (ur. 16 lipca 1930 roku) - zasłużony nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń białowieskiej młodzieży. W Szkole Podstawowej w Białowieży pracował w latach 1950-1986, przez wiele lat był zastępcą dyrektora szkoły. W latach 1960-1993 kierował Szkolnym Schroniskiem Wycieczkowym w Białowieży, uznawanym za jedno z najlepszych w Polsce. Organizował turystykę wycieczkową, każdego roku prowadził młodzieżowe obozy wędrowne po szlakach w różnych regionach Polski. W 1959 roku uzyskał uprawnienia przewodnickie, oprowadzał wycieczki po Białowieskim Parku Narodowym, zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej oraz najbliższej okolicy - zaliczał się do najbardziej aktywnych i cenionych przewodników białowieskich. Przez kilka kadencji pełnił funkcję prezesa Koła Przewodników PTTK w Białowieży. Za jego prezesowania przewodnicy otrzymali uprawnienia państwowe i pierwsze legitymacje przewodnickie. Do 1990 roku był instruktorem krajoznawstwa regionu. Sławił piękno przyrody Puszczy Białowieskiej. Aktywnie angażował się w działalność społeczną. W 1976 roku został wybrany zastępcą przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Białowieży. Prowadził też koło filatelistyczne dla młodzieży. Był strażnikiem ochrony przyrody. Zasiadał w białowieskiej Gminnej Radzie Narodowej. Napisał wspólnie z Czesławem Okołowem szkic o dziejach przewodnictwa w Puszczy Białowieskiej, opublikowany w wydawnictwie zbiorowym pt. „Przewodnictwo turystyczne w Polsce" (Warszawa - Kraków 1986). W czerwcu 2007 roku wraz z żoną Urszulą wyjechał z Białowieży do Borków Wielkich k. Biskupca. Pochowany został na cmentarzu w Biskupcu.

13 listopada 2007 r.

Zdemontowany został maszt flagowy, ustawiony przed budynkiem Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego. Usunięto także krzewy z klombu kwiatowego. Czynności te wykonano w związku z zaleceniami wojewódzkiego konserwatora zabytków.

20 listopada 2007 r.

W programie I Polskiego Radia wyemitowana została audycja pt. „Tajemnice Puszczy Białowieskiej, czyli wędrówki po Białowieskim Parku Narodowym", z udziałem Małgorzaty Buszko-Briggs z Jednostki Łącznikowej MPOLE w Warszawie, przez wiele lat kierującej Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży.

 

20 lat temu

14 listopada 1997 r.

W galerii OBOK Białowieskiego Ośrodka Kultury w Białowieży odbył się wernisaż wystawy fotografii przyrodniczej. Niektóre zdjęcia zostały wykonane w Białowieskim Parku Narodowym. Autorami prezentowanych zdjęć byli studenci IV roku Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie: Jarosław Chyra, Michał Jeliński i Wojciech Sobociński.

Listopad 1997 r.

W Puszczy Białowieskiej we wnyki zastawione przez kłusowników wpadły dwa wilki (wadery) z watahy zamieszkującej Białowieski Park Narodowy.

 

30 lat temu

Listopad 1987 r.

Henryk Szpunar zrealizował w Białowieży zdjęcia do 15-minutowego filmu pt. „O polskim lesie", przedstawiającego las jako źródło inspiracji w sztuce. Przed kamerą wystąpił Stanisław Banach - korzenioplastyk, pracownik Białowieskiego Parku Narodowego.

 

40 lat temu

Listopad 1977 r.

Angielska tv BBC zakończyła w Białowieskim Parku Narodowym realizację zdjęć do filmu z serii poświęconej przodkom zwierząt domowych. Żubry zostały przedstawione jako krewniacy bydła, a koniki polskie jako krewniacy konia domowego.

 

50 lat temu

1 listopada 1967 r.

Białowieski Park Narodowy zatrudnił drugiego (po dr. inż. Czesławie Okołowie) pracownika naukowo-badawczego, w stopniu starszego asystenta. Był nim lek. wet. Zbigniew Krasiński Uprawnienia do zatrudnienia pracowników naukowych BPN uzyskał na mocy zarządzenia Przewodniczącego Nauki i Techniki z dnia 31 stycznia 1966 roku.

16 listopada 1967 r.

W Hajnówce i Białowieży przebywała goszcząca w woj. białostockim trzyosobowa delegacja dziennikarzy z NRD. W jej skład wchodzili: Else Degenhardt z „Das Volk" (Erfurt), Wolfgang Herr z „Lausitzer Rundschau" (Cottbus) oraz Bertold Kirtzek z „Neue Zeit" (Berlin). Dziennikarze zwiedzili Białowieski Park Narodowy.

Koniec listopada 1967 r.

Odnotowano przypadek wpadnięcia żubra we wnyk ze stalowej linki, ustawiony w pobliżu wsi Topiło na terenie Puszczy Białowieskiej. Żubr zwalił brzozę, do której była umocowana linka i tak przeszedł ok. 300 metrów. Następnego dnia udało mu się samemu uwolnić z linki.

Listopad 1967 r.

Ze skargą na szkody spowodowane przez żubry wystąpili do Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego: Anna Filipczuk, Łukasz Sacharczuk i Władysław Smoktunowicz z Pogorzelec.

 

60 lat temu

17 listopada 1957 r.

Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego odbyła posiedzenie w sprawie projektowanej regulacji rzeki Narewki, o którą opiera część swojej granicy Rezerwat Ścisły BPN. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. profesorowie Witold Sławiński i Władysław Matuszkiewicz.

Listopad 1957 r.

W Białowieży odbyła się sesja Gromadzkiej Rady Narodowej, poświęcona perspektywicznemu rozwojowi regionu białowieskiego jako atrakcyjnemu ośrodkowi o szczególnych walorach turystyczno-krajoznawczych. Na sesji określono warunki pierwszego etapu rozwoju. Niektóre z nich bezpośrednio lub pośrednio dotyczyły Białowieskiego Parku Narodowego, m.in. plan odbudowy zabytkowego pałacu na terenie Parku Pałacowego i urządzenia w nim hotelu.

 

70 lat temu

21 listopada 1947 r.

Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów Nr 469 o utworzeniu Białowieskiego Parku Narodowego o powierzchni 4716 ha (Dz. U. R. P. Nr 74 z dnia 16 grudnia 1947 roku). Park uznany został za jednostkę administracyjną Lasów Państwowych. Warto przypomnieć, że początki Parku sięgają 1921 roku, kiedy to podjęto decyzję o utworzenia kilku rezerwatów w najcenniejszych partiach Puszczy Białowieskiej. W 1924 roku rezerwaty te weszły do nowoutworzonego Nadleśnictwa Rezerwat, które z kolei w 1932 roku zostało przemianowane na Park Narodowy w Białowieży.

 

80 lat temu

2 - 21 listopada 1937 r.

W Berlinie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Łowiecka. W polskim pawilonie prezentowano m.in. mapę plastyczną Białowieży, wykonaną przez leśniczego Romana Jasińskiego z Parku Narodowego w Białowieży, eksponat żubra, ustrzelonego w 1915 roku w Puszczy Białowieskiej przez hr. Friedricha Strachwitza, oraz medaliony i rogi żubrze - łącznie 5 eksponatów. Przyznano za nie 5 medali (2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy). Wystawiano także liczne trofea łowieckie, pozyskane w różnych okresach na terenie Puszczy Białowieskiej. 12 listopada, podczas rozdania nagród honorowych, hr. Maurycy Potocki wręczył premierowi Göringowi potężnego mosiężnego żubra jako dar łowiectwa polskiego.

8 listopada 1937 r.

Z poznańskiego ogrodu zoologicznego przywieziono do Parku Narodowego w Białowieży ciężarną niedźwiedzicę „Lolę" (poznańskie zoo zakupiło ją w Białorusi Sowieckiej). „Lolę" umieszczono w klatce, ustawionej na terenie ścisłego rezerwatu przyrody. W styczniu 1938 roku „Lola" wydała na świat potomstwo.

Koniec listopada 1937 r.

Z Białorusi Sowieckiej sprowadzono do Puszczy Białowieskiej cztery niedźwiadki. Nosiły one imiona: Rudy, Grubasek, Białka i Czarna.

Listopad 1937 r.

W Białowieży przebywał przez cztery dni T. Kondo - radca leśny okręgowej dyrekcji japońskich lasów państwowych w Osace, goszczący w Polsce w dniach 12-24 listopada. Japoński gość zwiedził m.in. obiekty Parku Narodowego w Białowieży.

 

90 lat temu

1 listopada 1927 r.

W Białowieży gościł wojewoda białostocki Marian Rembowski. Zwiedził on. m.in. muzeum przyrodnicze puszczańskie, które mieściło się w pałacu.

Oprac. Piotr Bajko