Etap finałowy Konkursu Wiedzy Ekologicznej "Różnorodność biologiczna

     i formy ochrony przyrody w Polsce"

 

28 listopada 2017 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy VIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. Konkurs, dofinansowany przez WFOŚiGW w Białymstoku, adresowany był do młodzieży podlaskich szkół. Cele Konkursu to poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy Białowieskiej.

Konkurs uzyskał Honorowe Patronaty: Kuratora Podlaskiego, Starosty Hajnowskiego, Przewodniczącego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność Regionu Podlaskiego, Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz parków krajobrazowych i narodowych: Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego, które z zaangażowaniem włączały się w realizację każdej edycji Konkursu. W tegorocznej edycji zwracaliśmy szczególną uwagę na środowiska wodne Podlasia oraz biologię, zagrożenia i ochronę przedstawicieli gromady płazów.

Do finału Konkursu zakwalifikowaliśmy 54 uczestników reprezentujących ponad dwadzieścia miast i miejscowości Podlasia. Uczniowie zmierzyli się z niełatwym testem sprawdzającym ich wiedzę przyrodniczą. Dziesięciu finalistów, którzy uzyskali najlepsze oceny z testu, przystąpiło do części ustnej. Odpowiadając na pytania Komisji Konkursowej potwierdzili posiadaną wiedzę przyrodniczą oraz świadomość dotyczącą procesów ekologicznych zachodzących w przyrodzie a także świadomość odnośnie roli człowieka w środowisku przyrodniczym.

Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników tegorocznej edycji obejrzeliśmy program artystyczny p.t. „Opowiastki z szuwarów i trzcin" w wykonaniu uczniów Technikum Leśnego w Białowieży, trzy finalistki przedstawiły wykonane na Konkurs prezentacje multimedialne, a dr Renata Krzyściak - Kosińska prezentowała ciekawostki płaziego świata. Uzupełnieniem tej części uroczystości były diaporamy: przedstawiająca płazy występujące w Polsce oraz podkreślająca zagrożenia będące efektem zanieczyszczeń ekosystemów wodnych, autorstwa: Andreja Saveljeva i Dariusza Buraczyńskiego.

Ostatnim z elementów finału Konkursu było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Choć w ścisłej czołówce znalazło się tylko dziesięć osób, wszyscy uczestnicy finału wykazali się wiedzą odnośnie form ochrony przyrody i walorów przyrodniczych obszarów chronionych Podlasia, jak też dotyczącą charakterystyki przedstawicieli gromady płazów. Stąd oprócz głównych nagród zaplanowanych dla zwycięzców przygotowaliśmy upominki dla wszystkich uczestników etapu finałowego Konkursu.

Zwycięzcami VIII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność  biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce" zostali:

I miejsce (ex aequo)
Kamila Karpienko - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, opieka merytoryczna: Bożena Sierżan
Urszula Bogusława Radziszewska - Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, opieka merytoryczna: Agnieszka Gryczkowska

II miejsce
Aleksandra Kuryło - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, opieka merytoryczna: Iwona Lickiewicz

Ponadto w pierwszej dziesiątce najlepszych znaleźli się:
Milla Przygodzka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, opieka merytoryczna: Iwona Lickiewicz
Łukasz Marcin Więcław -  Publiczne Gimnazjum nr 32, Dwujęzyczne w Białymstoku, opieka merytoryczna: Agnieszka Gryczkowska
Mateusz Pul - Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, opieka merytoryczna: Agnieszka Gryczkowska
Emilia Krysztopowicz - Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach, opieka merytoryczna: Joanna Chrzanowska
Aneta Sokołowska - Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, opieka merytoryczna: Alicja Rowińska
Maja Sadowska - Szkoła Podstawowa im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach, opieka merytoryczna: Małgorzata Muszyńska-Garstka
Zuzanna Bakun - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, opieka merytoryczna: Barbara Olszewska

Gratulujemy wszystkim finalistom i ich nauczycielom!