Ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska

19 i 20 czerwca w Białowieży odbędą się ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
Gospodarzami będą Minister Środowiska, Wojewoda Podlaski i Białowieski Park Narodowy.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku. W Polsce Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest po raz 19.
Święto ma na celu przybliżyć społeczeństwu kwestie dotyczące ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Uroczystość w Białowieży będzie okazją do prezentacji osiągnięć województwa podlaskiego w dziedzinie ochrony środowiska oraz walorów przyrodniczych województwa, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Białowieskiej.
W 2009 roku przypada rocznica 600-lecia objęcia ochroną Puszczy Białowieskiej.


Program obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska