Projekt zarządzenia Dyrektora BPN

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 - tekst jednolity), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1735) oraz zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 (Dz. U. województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 3600) dyrektor BPN przygotował projekt zarządzenia w sprawie rodzaju, zakresu oraz lokalizacji zadań ochronnych zaplanowanych do wykonania w 2018 roku, zgodnych z Planem Ochrony Białowieskiego Parku Narodowego.
Ewentualne uwagi proszę zgłaszać na email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć do dnia 22.12.2017 (w tytule proszę pisać: Roczne zadania ochronne 2018)

Załączniki:
1. Projekt zarządzenia,
2. Załączniki do projektu.