INFORMACJA
 

Uprzejmie informujemy że dzień 8 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Białowieskim Parku Narodowym za dzień ustawowo wolny od pracy 6 stycznia 2018 r. przypadający na sobotę.