Piąta Noc Sów w Białowieskim Parku Narodowym, fotorelacja
 

Już po raz piąty BPN włączył się w ogólnopolską akcję edukacyjną NOC SÓW poświęconą tym tajemniczym ptakom. Święto sów, 24 marca 2018 r., rozpoczęliśmy od spotkania w Muzeum BPN.

Tu uczestnicy mogli obejrzeć zbiór blisko 500 figurek sów z różnych stron świata. Kolekcja, tworzona przez wiele lat przez Kazimierza Frankę, jest od 2009 r. własnością Ośrodka Kultury Leśnej w Goluchowie, skąd została wypożyczona do Muzeum w Białowieży.

Na sali konferencyjnej zarówno uczestnicy wydarzenia edukacyjnego, jak i terenowi przewodnicy wysłuchali trzech referatów: Ewa Moroz-Keczyńska (BPN) zabrała uczestników w podróż przez wieki, kontynenty i religie opowiadając o sowach w kulturze, dr Karol Zub (Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży) referował dietę naszych sów, a Mateusz Szymura (BPN) opowiadał o gatunkach sów występujących w Puszczy Białowieskiej i ich liczebności. Konkurs wiedzy o sowach okazał się trudny, gdyż z ponad 50 startujących osób tylko 3 odpowiedziały bezbłędnie.

Na wyjścia terenowe chętni zgłaszali się prawie miesiąc wcześniej. Uczestnicy (98 osób), którzy się na nie zakwalifikowali, wyruszyli w teren podzieleni na 4 grupy. Przewodnikami terenowymi byli: Anna Białomyzy, Andrzej Karczewski i Radosław Matejek z Białowieskiego Parku Narodowego oraz przewodnicy: Przemysław Bielicki i Bazyli Skiepko, którym dziękujemy za społeczną pracę.

Plan nasłuchów i obserwacji wszystkich grup był podobny: najpierw próby usłyszenia i zobaczenia sóweczki, potem nasłuchy włochatki, a na koniec puszczyka. Tylko jednej grupie udało się zobaczyć sóweczki i usłyszeć włochatkę i puszczyka. Nocne „sowie" spotkanie z przyrodą podsumowaliśmy ogniskiem na Filipówce.

Ogółem w wydarzeniu wzięło udział około 160 osób. Mamy nadzieję, że taka edukacyjna akcja przybliżyła wszystkim uczestnikom trochę tajemnic z życia tych skrytych ptaków.

W realizacji wydarzenia pomagali nam młodzi wolontariusze głównie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży, ale byli też uczniowie z Hajnówki oraz Anna, Vitia, Cintia, Dima - wolontariusze z Stowarzyszenia Pocztówka, dziękujemy!

relację przygotowała:
Ewa Moroz-Keczyńska