Publikacje - Andrzej Keczyński
 

Adamowski Wojciech, Keczyński Andrzej. 1997 - Dęby na wzgórzu pałacowym. Głos Białowieży, R. 1997, nr 7, s. 12.

Adamowski Wojciech, Keczyński Andrzej. 1998 - Czynna ochrona zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego przed wkroczeniem Impatiens parviflora. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, R. 17 (1998), nr 1, s. 49-55.

Adamowski Wojciech, Keczyński Andrzej. 1999 - Dęby na wzgórzu pałacowym w Białowieży - historia, stan obecny, przyszłość. Biuletyn Konserwatora Województwa Podlaskiego, Białystok 1999, z. 5, s. 201-209.

Adamowski Wojciech, Keczyński Andrzej. 1999 - Success of aerly eradication: the case of Impatiens parviflora in Białowieża National Park (NE Poland). [W:] Proceedings 5th International Conference on the ecology of invasive allien plants (13-16 October 1999 - La Maddalena, Sardinia, Italy), s. 3.

Adamowski Wojciech, Keczyński Andrzej. 2003 - Dęby na wzgórzu pałacowym. Gazeta Współczesna - dod. ekologiczny W zgodzie z naturą, R. 2003, nr 81 (kwiecień 2003), s. V.

Adamowski Wojciech, Keczyński Andrzej. 2006 - Monitoring populacji miodokwiatu krzyżowego Herminium monorchis w dolinie Rospudy. [W:] Mirek Zbigniew, Cieślak Elżbieta, Paszko Beata, Paul Wojciech, Ronikier Michał (red.) - Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji, Kraków 30-31 maja 2006. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja, Wydział Leśny, Kraków 2006, s. 39

Bajko Piotr, Keczyński Andrzej. 2007 - Historia pomnika. Łowiec Polski, R. 2007, nr 4, s. 8-9. [Historia pomnika żubra, ustawionego w Zwierzyńcu na pamiątkę polowania cara Aleksandra II w 1862 r.].

Bajko Piotr, Keczyński Andrzej. 2008 - Białowieskie niedźwiedzie. Parki Narodowe, R. 2008, nr 1, s. 14-18. [Historia niedźwiedzia w Puszczy Białowieskiej].

Baker Ambroise G., Zimny Marcelina, Keczyński Andrzej, Bhagwat Shonil A., Willis Kathy J., Latałowa Małgorzata. 2015 - Pollen productivity estimates from old-growth forest strongly differ from those obtained in cultural landscapes: Evidence from the Białowieża National Park, Poland. The Holocene, Vol. 26 (2015), nr 1, s. 80-92.

Bernhardt-Römermann Markus, Baeten Lander, Craven Dylan, Frenne de Pieter, Hédl Radim, Lenoir Jonathan, Bert Didier, Brunet Jörg, Chudomelová Markéta, Decocq Guillaume, Dierschke Hartmut, Dirnböck Thomas, Dörfler Inken, Heinken Thilo, Hermy Martin, Hommel Patrick, Jaroszewicz Bogdan, Keczyński Andrzej, Kelly Daniel L., Kirby Keith J., Kopecký Martin, Macek Martin, Máliš František, Mirtl Michael, Mitchell Fraser J. G., Naaf Tobias, Newman Miles, Peterken George, Petřik Petr, Schmidt Wolfgang, Standovár Tibor, Tóth Zoltan, Calster Hans Van, Verstraeten Gorik, Vladovič Jozef, Vild Ondřej, Wulf Monika, Verheyen Kris. 2015 - Drivers of temporal changes in temperate forest plant diversity vary across spatial scales. Global Change Biology, Vol. 21 (2015), nr 10: 3726-3737, doi: 10.1111/gcb.12993.

Bialowieza Forest & neighbourhood. Tourist Map 1:85 000. City map Hajnowka. City map Bialowieza. [Autorzy tekstu: Ewa Moroz-Keczyńska, Ewa Szczesiul, Andrzej Keczyński; oprac red. Grażyna Bancarewicz, Stefan Jakimiuk; oprac. kartograf. Tomasz Popławski]. Atikart, Białystok 2011.

Borecki Tomasz, Keczyński Andrzej. 1992 - Atlas ubytku aparatu asymilacyjnego drzew leśnych. Atut, Warszawa 1992, ss. 49.

Brzeziecki Bogdan, Keczyński Andrzej, Zajączkowski Jacek, Drozdowski Stanisław, Gawron Leszek, Buraczyk Włodzimierz, Bielak Kamil, Szeligowski Henryk, Dzwonkowski Michał. 2012 - Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły). Sylwan, R. 156 (2012), nr 4, s. 252-261.

Brzeziecki Bogdan, Keczyński Andrzej, Zajączkowski Jacek. 2017 - Powierzchnie badawcze w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Keczyński Andrzej (red.) - Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 277-293.

Brzeziecki Bogdan, Keczyński Andrzej, Zajączkowski Jacek. 2017 - The permanent study plots. [W:] Keczyński Andrzej (ed.) - The Forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 277-293.

Cholewińska Olga, Keczyński Andrzej, Jaroszewicz Bogdan. 2017 - European ash (Fraxinus excelsior L.) dieback in the Białowieża National Park. [W:] The International Conference "Impact of climate change on the ranges of species and species composition of plant communities", 24-26 January 2017. Books of abstracts. The European Centre for Geological Education in Chęciny, University of Warsaw, s. [28].

Drozdowski Stanisław, Brzeziecki Bogdan, Keczyński Andrzej. 2017 - Dynamika faz rozwojowych. [W:] Keczyński Andrzej (red.) - Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 159-181.

Drozdowski Stanisław, Brzeziecki Bogdan, Keczyński Andrzej. 2017 - The dynamics to the different developmental phases. [W:] Keczyński Andrzej (ed.) - The Forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 159-181.

Grzywacz Andrzej, Keczyński Andrzej, Szczepkowski Andrzej, Bielak Kamil, Drozdowski Stanisław, Bolibok Leszek, Brzeziecki Bogdan. 2017 - Drzewa o rozmiarach pomnikowych w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Keczyński Andrzej (red.) - Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 213-245.

Grzywacz Andrzej, Keczyński Andrzej, Szczepkowski Andrzej, Bielak Kamil, Drozdowski Stanisław, Bolibok Leszek, Brzeziecki Bogdan. 2017 - Trees of monumental sizes. [W:] Keczyński Andrzej (ed.) - The Forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 213-245.

Kalisz Helena, Keczyński Andrzej, Mlącka Elżbieta. 1997 - Bielsk Podlaski N-34-119/120. Mapa topograficzna Polski: wydanie turystyczne 1:100 000. Oddział Topograficzny Wojska Polskiego, Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1997.

Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej. 1999 - Drewniane cerkwie Białostocczyzny / Drauhljanyja carkvy Belastochchyny / Wooden orthodox church of Białystok region. Związek Białoruski w RP, Białystok-Białowieża 1999, ss. 144.

Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej. 2003 - Wystawa „Pałac carski w Białowieży". Co w Parku piszczy, Lato 2003, s. 8.

Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej. 2003 - The exhibition the Tsar's Palace in Białowieża. What's what in the Park, Summer 2003, s. 8.

Keczyński Andrzej. 1994 - Projekt działalności dotyczącej dydaktyki w Białowieskim Parku Narodowym. [W:] Ochrona parków narodowych. Prace podyplomowe absolwentów studium podyplomowego SGGW w Warszawie. Rok akademicki 1992-1993. Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa 1994, s. 47-50.

Keczyński Andrzej. 1998 - Wystawa „Carskie polowania w Białowieży". Czas Białowieży, R. 1998, nr 1, s. 5. [Rozmowa z Galiną Korolową - pracownikiem naukowym Rosyjskiego Państwowego Archiwum Filmu i Fotografii, kuratorem białowieskiej wystawy].

Keczyński Andrzej. 1998 - Fotografia w Puszczy. Głos Białowieży, R. 1998, nr 1, s. 7-8. [Pierwsze wizyty fotografików w Puszczy Białowieskiej].

Keczyński Andrzej. 1998 - Łowca światła: wystawa grafik Wyczółkowskiego w Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego. Głos Białowieży, R. 1998, nr 4, s. 9.

Keczyński Andrzej. 2000 - Atrakcje Puszczy Białowieskiej. Drzewa. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2000, ss. 20.

Keczyński Andrzej. 2001 - Rezydencje monarsze w Białowieży. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, Białystok 2001, z. 7, s. 175-188.

Keczyński Andrzej. 2001 - Indeks polskich muzeów i skansenów pszczelarskich: Białowieża. [W:] Żak Jerzy, Rysiewicz Maciej - Ule i pasieki w Polsce / Hives and apiaries in Poland. Wydaw. „Sądecki Bartnik", Stróże 2001, s. 253.

Keczyński Andrzej. 2002 - Wpływ gradacji kornika drukarza na drzewostany obszaru ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Kosmos, T. 51 (2002), nr 4, s. 471-474.

Keczyński Andrzej. 2002 - Wpływ kornika drukarza na drzewostany Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11-14 marca 2002 r. Streszczenia [referatów]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa 2002, s. 20.

Keczyński Andrzej. 2002 - Modele wysokości drzew z lasu naturalnego. [W:] Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11-14 marca 2002 r. Streszczenia [referatów]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa 2002, s. 50.

Keczyński Andrzej. 2002 - System monitoringu drzewostanów w Białowieskim Parku Narodowym. [W:] Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11-14 marca 2002 r. Streszczenia [referatów]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa 2002, s. 50.

Keczyński Andrzej. 2003 - Ślady dawnego bartnictwa. Pasieka, R. 2003, nr 2, s. 14-16.

Keczyński Andrzej. 2003 - Od borków do pasiek. Pasieka, R. 2003, nr 4, s. 52-55. [Historia bartnictwa w Puszczy Białowieskiej]

Keczyński Andrzej. 2003 - Ślady dawnego bartnictwa w Białowieskim Parku Narodowym. [W:] Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojców 2003, s. 539-544.

Keczyński Andrzej. 2004 - Zajęcia edukacyjne: „Po co nam martwe drzewa?". Zajęcia I: Drzewa Puszczy Białowieskiej - żywe i martwe. [W:] Gutowski Jerzy M., Bobiec Andrzej, Pawlaczyk Paweł, Zub Karol - Drugie życie drzewa. WWF Polska, Warszawa-Hajnówka 2004, s. 207-209.

Keczyński Andrzej. 2004 - Zmiany struktury w drzewostanach wykształconych na glebach hydrogenicznych - na przykładzie wybranych powierzchni badawczych w Białowieskim Parku Narodowym. [W:] Pierzgalski Edward, Boczoń Andrzej, Kułak Stanisław (red.) - Zagrożenia leśnych siedlisk hydrogenicznych w Puszczy Białowieskiej. Materiały seminarium naukowo-technicznego - Białowieża, 21 maja 2004 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie i in., s. 99-112.

Keczyński Andrzej. 2004 - 200 lat regeneracji lasu - na przykładzie zmian w drzewostanach Uroczyska Paharelec w obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Rutkowski Paweł, Zientarski Jacek (red.) - Rola hodowli lasu w zachowaniu różnorodności biologicznej. Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 85-lecia Katedry Hodowli Lasu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 27-29 września 2004 [streszczenia referatów]. Sorus, Poznań 2004, s. 34.

Keczyński Andrzej. 2004 - Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na kształtowanie struktury drzewostanu - na przykładzie drzewostanu świerkowo-sosnowego w Uroczysku Sierganowo w obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Rutkowski Paweł, Zientarski Jacek (red.) - Rola hodowli lasu w zachowaniu różnorodności biologicznej. Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 85-lecia Katedry Hodowli Lasu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 27-29 września 2004 [streszczenia referatów]. Sorus, Poznań: 2004, s. 35.

Keczyński Andrzej. 2004 - Od borków do pasiek. Cz. II. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej. Pasieka, R. 2004, nr 1, s. 52-55.

Keczyński Andrzej. 2004 - Od borków do pasiek. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej. [W:] III Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej". Materiały z konferencji. Orzechowo koło Ustki 16 - 18 października 2003 (pod red. Wojciecha Łysiaka), Poznań 2004, s. 501-509.

Keczyński Andrzej. 2004 - O ikonografii białowieskiego żubra. [W:] Bajko Piotr - Kalendarium białowieskiego żubra. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 119-120.

Keczyński Andrzej. 2004/2005 - Puszczańskie wiązy. Puszczyk, R. 2004/2005, nr 10, s. 6.

Keczyński Andrzej. 2005 - Educational workshop: „What are dead trees for?". I. Trees of the Białowieża Primeval Forest - living and dead. [W:] Bobiec Andrzej, Gutowski Jerzy M., Laudenslayer William F., Pawlaczyk Paweł, Zub Karol - The afterlife of tree. WWF Poland, Warszawa-Hajnówka 2005, s. 217-219.

Keczyński Andrzej. 2005 - Zmiany struktury drzewostanów wykształconych na glebach hydrogenicznych - na przykładzie wybranych powierzchni badawczych w Białowieskim Parku Narodowym. Leśne Prace Badawcze, Warszawa, R. 2005, nr 4, s. 87-102.

Keczyński Andrzej. 2005 - O jedną sosnę bartną mniej. Pasieka, R. 2005, nr 5, s. 48-51. [Zwalenie się 11 lutego 2004 roku najbardziej znanej białowieskiej sosny bartnej, stojącej przy ścieżce turystycznej w Białowieskim Parku Narodowym].

Keczyński Andrzej. 2005 - Nazwy związane z bartnictwem i pasiecznictwem w regionie Puszczy Białowieskiej. Pasieka, R. 2005, nr 6, s. 42-45.

Keczyński Andrzej. 2005 - Podzwonne dla sosny bartnej. Echa Leśne, R. 2005, nr 11, s. 4-6. [Z dziejów bartnictwa w Puszczy Białowieskiej].

Keczyński Andrzej. 2005 - Tajemnice świerka pospolitego. Puszczyk, R. 2005, nr 12, s. 4.

Keczyński Andrzej. 2005 - Barcie w Puszczy Białowieskiej. [W:] Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, s. 339-344.

Keczyński Andrzej. 2006 - Lasy Białowieskiego Parku Narodowego: pierwsze badania drzewostanów i 80 lat później. [W:] Krzyściak-Kosińska Renata (red.) - Nauka - Przyroda - Człowiek. Konferencja Jubileuszowa z okazji 85-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, 9-10 czerwca 2006 r. / Science - Nature - Man. Białowieża National Park's Anniversary Celebration Conference, June 9-10, 2006. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2006, s. 31-38.

Keczyński Andrzej. 2006 - Rośliny z „Czerwonej Księgi" w Białowieskim Parku Narodowym. [W:] Mirek Zbigniew, Cieślak Elżbieta, Paszko Beata, Paul Wojciech, Ronikier Michał (red.) - Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji, Kraków 30-31 maja 2006. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja, Wydział Leśny, Kraków 2006, s. 87.

Keczyński Andrzej. 2006 - „Wrażenia z Białowieży" Leona Wyczółkowskiego - przyrodnicza interpretacja. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej". Materiały z konferencji. Mierki koło Olsztynka, 19-21 maja 2005 (pod red. Wojciecha Łysiaka). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [i in.], Poznań 2006, s. 437-442.

Keczyński Andrzej. 2006 - Pszczelarstwo na ziemiach Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim w połowie XIX wieku. Część 1. Litwa. Pasieka, R. 2006, nr 3, s. 46-49.

Keczyński Andrzej. 2007 - Bartnictwo w Puszczy Białowieskiej. Zespół Wydawnictw i Komunikacji Społecznej Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża 2007, ss. 6. (ulotka).

Keczyński Andrzej. 2007 - Pierwsze na świecie kolorowe fotografie pasiek. Pasieka, R. 2007, nr 4, s. 52-54.

Keczyński Andrzej. 2007 - Pszczelarstwo na ziemiach Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim w połowie XIX wieku. Część II. Ukraina. Pasieka, R. 2007, nr 6, s. 47-49.

Keczyński Andrzej. 2007 - Regeneracja grądu Tilio-Carpinetum Tracz. 1962 w następstwie dawnego użytkowania lasu w Białowieskim Parku Narodowym. Sylwan, R. 151 (2007), nr 1, s. 58-65.

Keczyński Andrzej. 2007 - Klon zwyczajny. Puszczyk, R. 2007, nr 13, s. 8.

Keczyński Andrzej. 2007 - Puszcza Białowieska w fotografii (do 1939 roku). Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, Białystok, R. 2007, nr 13, s. 207-242.

Keczyński Andrzej. 2007/2008 - Sosna zwyczajna. Puszczyk, R. 2007/2008, nr 14, s. 7.

Keczyński Andrzej. 2008 - Pszczelarstwo na ziemiach Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim w połowie XIX wieku. Część III. Biała Ruś. Pasieka, R. 2008, nr 5, s. 47-48.

Keczyński Andrzej. 2008 - Leona Wyczółkowskiego wrażenia z Białowieży. Matecznik Białowieski, R. 2008, nr 2, s. 15-16 + III s. okł; nr 3, s. 16-17.

Keczyński Andrzej. 2008 - O śladach bartnictwa puszczańskiego. Matecznik Białowieski, R. 2008, nr 3, s. 14-16.

Keczyński Andrzej. 2008 - O lipie z Puszczy. Puszczyk, R. 2008, nr 15, s. 7-8.

Keczyński Andrzej. 2008/2009 - Grab zwyczajny - najliczniejszy w Puszczy. Puszczyk, R. 2008/2009, nr 16, s. 6.

Keczyński Andrzej. 2009 - Pszczelarstwo na ziemiach Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim w połowie XIX wieku. Część IV. Królestwo Polskie. Pasieka, R. 2009, nr 1, s. 52-55.

Keczyński Andrzej. 2009 - Drzewo olsu. Puszczyk, R. 2009, nr 17, s. 6.

Keczyński Andrzej. 2009/2010 - Puszczańskie wierzby. Puszczyk, R. 2009/2010, nr 18, s. 8.

Keczyński Andrzej. 2010 - Jan Jerzy Karpiński - tropiciel śladów bartnictwa w Puszczy Białowieskiej. [W:] Banaszak Józef - Pszczoły i las. Wydawnictwo Alegoria sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 39-41.

Keczyński Andrzej. 2010 - Dziedzictwo przyrodnicze Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Karczewski Maciej, Karczewska Małgorzata, Makohonienko Mirosław, Makowiecki Daniel, Smolska Ewa, Szwarczewski Piotr (red.) - Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. - VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna. V Sympozjum Archeologii Środowiskowej / Warsztaty Terenowe, Białowieża, 22-24 września 2010. Środowisko i Kultura. T.8, Poznań, s. 153-164.

Keczyński Andrzej. 2010 - Brzoza - drzewo najpospolitsze i niepospolite. Puszczyk, R. 2010, nr 19, s. 3.

Keczyński Andrzej. 2011 - Historia Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Kalinowski Andrzej (ed.). 2011 - Białowieski Park Narodowy. Przewodnik., Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2011, ss. 33-42.

Keczyński Andrzej. 2011 - Monitoring stanu lasu źródłem wiedzy o dynamice procesów zachodzących w lasach chronionych na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonym leśnictwie. Program seminarium. Streszczenia wystąpień. Hajnówka, 9 lutego 2001 roku, s. 8-9.

Keczyński Andrzej. 2012 - Powrót bartnictwa do Puszczy Białowieskiej. Wieści Podlaskie, R. 14 (2012), nr 8-9, s. 5. [Założenie przez BPN jesienią 2011 r. trzech barci na terenie Nadleśnictwa Białowieża].

Keczyński Andrzej. 2012 - Światowa kariera pewnego leśnictwa, którego nie było... Początki i pierwsze lata funkcjonowania Parku Narodowego w Białowieży. [W:] VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Las w kulturze polskiej". Janów Lubelski 22-24 października 2010. Materiały z konferencji. Wydawnictwo „Eco", Poznań 2012, s. 311-314.

Keczyński Andrzej. 2013 - Białowieskie pszczoły. Wydawnictwo ZET, Wrocław 2013, ss. 17.

Keczyński Andrzej. 2013 - Bees of Białowieża. Wydawnictwo ZET, Wrocław 2013, ss. 17.

Keczyński Andrzej. 2013 - Tradycje bartnictwa w Puszczy Białowieskiej. [W:] Materiały Międzynarodowego Seminarium „Pszczoła w środowisku naturalnym", Hajnówka/Białowieża, 21-24 listopada 2013, s. 16-17.

Keczyński Andrzej. 2014 - Ile tego było? Kształtowanie się zasobów martwego drzewna w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] X konferencja „Aktywne metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie - Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych". Rogów, 26-27 marca 2014, s. 50.

Keczyński Andrzej. 2014 - Czy gradacja kornika drukarza jest szansą dla sosny? Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 33 (2014), nr 3, s. 49-64.

Keczyński Andrzej. 2014 - Literackie bezdroża typologii leśnej. [W:] Konferencja „ Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka", Rogów, 8-9 września 2014 r., s. 36.

Keczyński Andrzej. 2015 - Literackie bezdroża typologii leśnej na przykładzie borów sosnowych i świerczyn opisanych w „Ad astra" Elizy Orzeszkowej. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 17 (2015), z. 42 (1), s. 49-59.

Keczyński Andrzej. 2015 - Białowieskie ślady bartnictwa [W:] Rogoziński Roman - Barć. Nadleśnictwo Augustów, Augustów 2015, s. 22-27.

Keczyński Andrzej. 2017 - Zabytki bartnictwa w Puszczy Białowieskiej. [W:] Współczesne bartnictwo europejskie. Międzynarodowa konferencja „Dekada polskiego bartnictwa". Spała 19-20 czerwca 2017, s. 30-31.

Keczyński Andrzej. 2017 - Z kart historii pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, R. 2017, nr 16, s. 53-80.

Keczyński Andrzej, Koroleva Galina V. 2000 - Carskie polowania w Białowieży. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, Białystok, R. 2000, z. 6, s. 167-178.

Keczyński Andrzej, Kwiatkowski Włodzimierz. 2002 - Pierwsza inwentaryzacja przyrodniczo-leśna w Białowieskim Parku Narodowym. [W:] Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11-14 marca 2002 r. Streszczenia [referatów]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa 2002, s. 51.

Keczyński Andrzej (red.). 2017 - Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, ss. 304.

Keczyński Andrzej (ed.). 2017 - The Forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, ss. 304.

Keczyński Andrzej. 2017 - Wstęp. [W:] Keczyński Andrzej (red.) - Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 5-7.

Keczyński Andrzej. 2017 - Introduction. [W:] Keczyński Andrzej (ed.) - The Forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 5-7.

Keczyński Andrzej. 2017 - Rezerwat Ścisły Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Keczyński Andrzej (red.) - Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 9-27.

Keczyński Andrzej. 2017 - General description of the Strict Reserve of Białowieża National Park. [W:] Keczyński Andrzej (ed.) - The Forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 9-27.

Keczyński Andrzej. 2017 - Monitoring leśnych siedlisk Natura 2000 w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Keczyński Andrzej (red.) - Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 265-275.

Keczyński Andrzej. 2017 - Monitoring Natura 2000 forest habitat types. [W:] Keczyński Andrzej (ed.) - The Forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 265-275.

Keczyński Andrzej. 2017 - Bartnictwo w Puszczy Białowieskiej. [W:] Hejke Krzysztof - Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem. Terra Nova, Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik", Stróże 2017, s. 53-63.

Krzyściak-Kosińska Renata, Keczyński Andrzej. 2014 - Parametry fizyko-chemiczne wód Białowieskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 33 (2014), nr 4, s. 3-70.

Mikołajczyk Małgorzata (tekst), Keczyński Andrzej (fot.). 1993 - Zielone piekło a nawet raj. Foto, R. 1993, nr 3, s. 20-23. [O fotografowaniu dzikiej przyrody].

Moroz-Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej. 2003 - Dziedzictwo kulturowe Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Partyka Józef (red.) - Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych. Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stowarzyszenie „Kultura i Nauka" im. J. G. Pawlikowskiego, Ojców 2003, s. 203-228.

Moroz-Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej. 2008 - Zasoby przyrodnicze i kulturowe Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Jekatierynczuk-Rudczyk Elżbieta, Stepaniuk Mirosław (red.) - Rozwój obszarów przyrodniczo cennych. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [Białowieża, 10-14 września 2008 r.]. Przewodnik sesji terenowych. Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Białystok 2008, s. 7-16.

Moroz-Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej. 2008 - Puszcza Białowieska w XIX-wiecznej grafice. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, Białystok, R. 2008, z. 14, s. 239-263.

Moroz-Keczyńska Ewa. Keczyński Andrzej, Libera Paweł. 2014 - Kreowanie ochrony przyrody w II Rzeczypospolitej. [W:] II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków - osiągnięcia i sukcesy".  Spała  22-23.09.2014 r., s. 12-13.

Moroz-Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej, Libera Paweł. 2015 - Kreowanie ochrony przyrody w okresie międzywojennym. [W:] Milecka Małgorzata (red.) - Krajobraz jako dorobek kulturowy. Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Lublin 2015, s. 163-168.

Olenderek Heronim, Mozgawa Jerzy, Piekarski Edward, Będkowski Krzysztof, Korpetta Dariusz, Kamińska G., Kowalski. Z. Zaborowska O., Małysza J., Koc J., Borecki Tomasz, Keczyński Andrzej. 1992 - Geodetic, cartographic and photogrammetric methods of studying the state and changes of forest areas. [W:] Ecological Basis of Forest Management and Development of Forest Ability to Fulfill Manysided Functions. Research project information 1986-1990. Wyd. SGGW, Warszawa 1992, s. 74. 

Puszcza Białowieska & okolice. Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:85 000. Plan Hajnówki. Plan Białowieży. [Autorzy tekstu: Ewa Moroz-Keczyńska, Ewa Szczesiul, Andrzej Keczyński; oprac. red. Grażyna Bancarewicz, Stefan Jakimiuk; oprac. kartograf. Tomasz Popławski]. Atikart, Białystok 2011.

Skalski Łukasz, Keczyński Andrzej. 2013 - Flora pszczela Puszczy Białowieskiej. [W:] Materiały Międzynarodowego Seminarium „Pszczoła w środowisku naturalnym", Hajnówka/Białowieża, 21-24 listopada 2013, s. 44.

Uliasz Juliusz, Keczyński Andrzej, Tereszczuk Wiesława, Mączyńska Barbara. 2000 - Czeremcha N-34-131/132. Mapa topograficzna Polski 1:100 000. Wydanie turystyczne. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne SA, Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 2000.

Zajączkowski Jacek, Brzeziecki Bogdan, Keczyński Andrzej. 2017 - Drzewa żywe i martwe (stojące i leżące) jako główne składowe drzewostanów występujących w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Keczyński Andrzej (red.) - Lasy Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 61-91.

Zajączkowski Jacek, Brzeziecki Bogdan, Keczyński Andrzej. 2017 - Living and dead (standing and lying) trees as major components of stands. [W:] Keczyński Andrzej (ed.) - The Forests of the Strict Reserve of Białowieża National Park. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2017, s. 61-91.

Zimny Marcelina, Baker Ambroise, Latałowa Małgorzata, Keczyński Andrzej. 2011 - Pollen monitoring and pollen surface sampling in Białowieża Primeval Forest (NE Poland) - the goal and outline of the project. [W:] Poska Anneli, Pidek Irena A., Kihno Kersti (eds.) - Pollen Monitoring Programme VIII International Meeting 20-22 May 2011, Tartu, Estonia. Volume of Abstracts. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2011, s. 80.

Zimny Marcelina, Baker Ambroise, Keczyński Andrzej, Bhagwat Shonil, Willis Kathy, Latałowa Małgorzata. 2013 - Pollen productivity estimates of the main tree taxa in the old-growth forest of the Białowieża National Park, NE Poland - preliminary results. Landscape-Scale Palaeoecology: towards quantitative reconstruction of landscape-scale vegetation mosaics from pollen data. 6th-8th August 2013, University of Hull, Department of Geography, Environment and Earth Sciences.

Zimny Marcelina, Baker Ambroise, Keczyński Andrzej, Latałowa Małgorzata. 2013 - Pollen spectra from Tauber-type traps and moss polsters in Białowieża Primeval Forest (NE Poland) as a base for quantitative reconstructions of forest dynamics. [W:] Abraham V., Bobek P., Kozáková R., Kuneš P., Švarcová M., Svobodová-Svitavská H. (eds) - Pollen Monitoring Programme 9th International Meeting 26-30 August 2013, Prague, Czech Republic. Volume of Abstracts. Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Botany, Prague 2013, s. 58.