Publikacje - Ewa Moroz-Keczyńska
 

Bialowieza Forest & neighbourhood. Tourist Map 1:85 000. City map Hajnowka. City map Bialowieza. [Autorzy tekstu: Ewa Moroz-Keczyńska, Ewa Szczesiul, Andrzej Keczyński; oprac red. Grażyna Bancarewicz, Stefan Jakimiuk; oprac. kartograf. Tomasz Popławski]. Atikart, Białystok 2011.

Kalinowski Andrzej (oprac. ed.). 2011 - Białowieski Park Narodowy. Przewodnik. [Autorzy tekstów: Joanna Bober, Katarzyna Daleszczyk, Anna Gierasimiuk, Anna Godlewska, Małgorzata Karczewska, Andrzej Keczyński, Renata Krzyściak-Kosińska, Anna Kujawa, Łukasz Ławrysz, Radosław Matejek, Ewa Moroz-Keczyńska, Kamil Witkoś], Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2011, ss. 192.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Kto jest kim w gminie Białowieża: radny Bazyli Skiepko. Głos Białowieży, R. 1997, nr 4, s. 4.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Magia tradycji. Głos Białowieży, R. 1997, nr 4, s. 6. [Obrzędy wielkanocne w Białowieży].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Kto jest kim w gminie Białowieża: Lech Wilczek. Głos Białowieży, R. 1997, nr 5, s. 6.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Magia tradycji - kalendarz obrzędowy. Głos Białowieży, R. 1997, nr 5, s. 11.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Kto jest kim w gminie Białowieża: sekretarz Anatol Ochrymiuk. Głos Białowieży, R. 1997, nr 6, s. 6.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Magia tradycji - kalendarz obrzędowy: Noc Kupały w Białowieży? Głos Białowieży, R. 1997, nr 6, s. 9.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Kto jest kim w gminie Białowieża: dyrektor Tadeusz Mokrzycki. Głos Białowieży, R. 1997, nr 7, s. 6, 14.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Magia tradycji - kalendarz obrzędowy. Głos Białowieży, R. 1997, nr 7, s. 9. [Zwyczaje ludowe związane ze świętami obchodzonymi w lipcu i sierpniu].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Puszcza na celuloidzie. Czasopis, R. 1997, nr 7-8, s. 51-52. [Sylwetka urodzonego w Białowieży reżysera filmów animowanych Piotra Szpakowicza (1928-1981)].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Kto jest kim w gminie Białowieża: Mieczysław Piotrowski, Prezes Koła Przewodników PTTK i Pastor Kościoła Baptystów w Białowieży. Głos Białowieży, R. 1997, nr 8, s. 6.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Pierwszy żubr. Głos Białowieży, R. 1997, nr 8, s. 7. [Początki białowieskiego pamiątkarstwa].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Magia tradycji - kalendarz obrzędowy. Głos Białowieży, R. 1997, nr 8, s. 9. [Wykorzystanie słomy].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Rozmowa na pożegnanie z Doktor Lendą. Głos Białowieży, R. 1997, nr 9, s. 2-3.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Pamiątka z Puszczy. Głos Białowieży, R. 1997, nr 9, s. 8. [Zakończenie przeglądu twórczości białowieskich rzeźbiarzy].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Magia tradycji - kalendarz obrzędowy. Głos Białowieży, R. 1997, nr 9, s. 9. [Wykopki ziemniaków, grzybobranie].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Prezentacje białowieskich firm: Białowieski Park Narodowy. Głos Białowieży, R. 1997, nr 9, s. 16.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Kto jest kim w gminie Białowieża: Roman Podłaszczyk, najstarszy mieszkaniec Białowieży. Głos Białowieży, R. 1997, nr 10, s. 6.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Magia tradycji - kalendarz obrzędowy. Głos Białowieży, R. 1997, nr 10, s. 9. [Obrzędy związane ze wspomnieniem zmarłych].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Prezentacje białowieskich firm: Szkoła Podstawowa. Głos Białowieży, R. 1997, nr 10, s. 16.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Kto jest kim w gminie Białowieża: Lech Miłkowski, ostatni łowczy Puszczy Białowieskiej. Głos Białowieży, R. 1997, nr 11-12, s. 8-9.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Magia tradycji - kalendarz obrzędowy: Boże Narodzenie. Głos Białowieży, R. 1997, nr 11-12, s. 21-22.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1997 - Prezentacje białowieskich firm: Zakład Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Głos Białowieży, R. 1997, nr 11-12, s. 32.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Cała Białowieża była moim klientem. Głos Białowieży, R. 1998, nr 1, s. 3. [Wspomnienia kowala Filipa Kozaka z Podolan].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Kto jest kim w gminie Białowieża: Urszula i Władysław Mukanowscy, nauczyciele. Głos Białowieży, R. 1998, nr 1, s. 4.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Koncert Bożonarodzeniowy. Głos Białowieży, R. 1998, nr 1, s. 5.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Magia tradycji - kalendarz obrzędowy: Wigilia Nowego Roku, Wieczór Trzech Króli, Święto Jordanu. Głos Białowieży, R. 1998, nr 1, s. 9.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Kto jest kim w gminie Białowieża: Józef Bojar, dawny sołtys i radny ze wsi Budy. Głos Białowieży, R. 1998, nr 2, s. 4.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Magia tradycji - kalendarz obrzędowy: Matka Boska Gromniczna, Hromnica, Zapusty. Głos Białowieży, R. 1998, nr 2, s. 12.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Prezentacje białowieskich firm: Dom Dziecka. Głos Białowieży, R. 1998, nr 2, s. 16.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Kto jest kim w gminie Białowieża: Włodzimierz Pirożnikow, długoletni Kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów. Głos Białowieży, R. 1998, nr 3, s. 8-9.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Magia tradycji - kalendarz obrzędowy: Popielec. Głos Białowieży, R. 1998, nr 3, s. 12.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Prezentacje białowieskich firm: Straż Graniczna. Głos Białowieży, R. 1998, nr 3, s. 20.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Kto jest kim w gminie Białowieża: Aleksander Bajko. Głos Białowieży, R. 1998, nr 4, s. 6.

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Zielone Płuca Polski w Białowieży. Głos Białowieży, R. 1998, nr 5-6, s. 2. [Wywiad z Krzysztofem Wolframem - twórcą idei ZPP].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1998 - Carska rodzina w Białowieży. Głos Białowieży, R. 1998, nr 11, s. 5. [Wystawa fotograficzna pt. „Carskie polowania w Białowieży].

Moroz-Keczyńska Ewa. 1999 - Zabytki etnograficzne Puszczy Białowieskiej. Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Warszawa 1999, ss. 6.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2002 - Z kuferka babuni - czyli tajemnice odkrywane na strychu: Po co wieś ustawiono w szeregu? Puszczyk, R. 2002, nr 4, s. 12-13. [Szeregowa zabudowa wiosek w okolicach Puszczy Białowieskiej].

Moroz-Keczyńska Ewa. 2003 - Z kuferka babuni - czyli tajemnice odkrywane na strychu: Dlaczego na wsiach przed domami stawiano ławeczki, czyli o tym, że grunt to mieć sąsiada, a najlepiej jeszcze dobrze poinformowanego. Puszczyk, R. 2003, nr 5, s. 9-10.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2003 - Z kuferka babuni - czyli tajemnice odkrywane na strychu: Stare jest piękne, czyli o tym, że stare żelazka mają dusze. Puszczyk, R. 2003, nr 6, s. 9-10.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2003 - Z kuferka babuni - czyli tajemnice odkrywane na strychu: Dlaczego czynimy porządki, czyli o czym myśli miotła stojąca w kącie. Puszczyk, R. 2003, nr 7, s. 8-9.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2003 - Przekraczanie granic „swój" - „obcy". Gazeta Współczesna - dod. ekologiczny W zgodzie z naturą, R. 2003, nr 81, s. II. [Autochtoni i przybysze w Białowieży].

Moroz-Keczyńska Ewa. 2003 - Kulturowe konsekwencje życia w ekosystemie unikatowej wartości na przykładzie osady Białowieża. [W:] Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojców 2003, s. 545-554.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2004 - „Sacrum" czy „profanum"? O percepcji lasu naturalnego przez mieszkańców osady Białowieża. [W:] III Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej". Materiały z konferencji. Orzechowo koło Ustki 16 - 18 października 2003 (pod red. Wojciecha Łysiaka), Poznań 2004, s. 591-601.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2004 - Z kuferka babuni - czyli tajemnice odkrywane na strychu: Dlaczego zioła trzeba zbierać przy pełni księżyca, czyli o zielniku białowieskim. Puszczyk, R. 2004, nr 9, s. 8-9.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2004/2005 - Z kuferka babuni - czyli tajemnice odkrywane na strychu: Skąd się wzięła puszcza, czyli słów kilka o znaczeniu słowa. Puszczyk, R. 2004/2005, nr 10, s. 9-10.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2005 - Z kuferka babuni - czyli tajemnice odkrywane na strychu: Kim byli dawni mieszkańcy Puszczy, czyli o życiu i wierzeniach Prasłowian. Puszczyk, R. 2005, nr 11, s. 9-10.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2005 - Preservation of, and present changes in, the cultural heritage of the transboundary region of the Bialowieza Forest. [W:] Breymeyer Alicja, Adamczyk Joanna (eds) - Transboundary Biosphere Reserves at the Eastern End of European Union: People & Ecological Dilemmas. Polish Academy of Sciences, UNESCO-MAB Committee of Poland, Warszawa 2005, s. 83-100.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2006, 2007 (dodruk) - Przewodnik po zabytkach architektury w regionie Puszczy Białowieskiej / Guidebook to Monuments in Bialowieza Forest region / Davednik pa arkhitehkturnykh pomnikakh u rehgijone Belavezhskajj pushchy. [Tł. Jan Karczewski, Ewa Moroz Keczyńska]. Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Hajnówka 2006 (2007), ss. 32.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2006 - Różnorodność kulturowa w regionie Puszczy Białowieskiej / Cultural value of the Bialowieza Primeval Forest region / Kul'turnaja raznavidnasc' u rehgijone Belavezhskajj Pushchy. [W:] Kultura w regionie Puszczy Białowieskiej / The culture in the region of the Bialowieza Forest / Kul'tura uh rehgijone Belavezhskajj Pushchy. Starostwo Powiatowe w Hajnówce - Projekt „Przygraniczne Spotkania w Euroregionie Puszcza Białowieska", Hajnówka 2006, s. 2-7.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2006 - Historyczne i kulturowe tradycje kształtowania się wielokulturowości w Regionie Puszczy Białowieskiej / Gistarychnyja i kul'turnyja tradycyi farmiravannja shmatkul'turnasci uh rehgijone Belavezhskajj Pushchy. [W:] Panfiluk Eugenia (red.). Wybrane aspekty rozwoju euroregionów: Euroregion Puszcza Białowieska / Vybranyja aspekty razviccja euhrarehgijonauh: Euhrarehgijon Belavezhskaja Pushcha. Urząd Miejski w Hajnówce, Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce, Hajnówka-Białystok: 7-14 / 7-14.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2006 - Zasoby dziedzictwa kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej / Rehsursy kul'turnajj spadchyny rehgijonu Belavezhskajj pushchy. [W:] Panfiluk Eugenia (red.). Wybrane aspekty rozwoju euroregionów: Euroregion Puszcza Białowieska / Vybranyja aspekty razviccja euhrarehgijonauh: Euhrarehgijon Belavezhskaja Pushcha. Urząd Miejski w Hajnówce, Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce, Hajnówka-Białystok 2006, s. 23-31 / 23-31.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2006 - Zagrożenia dziedzictwa kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej / Pagroza dlja kul'turnajj spadchyny rehgijonu Belavezhskajj pushchy. [W:] Panfiluk Eugenia (red.). Wybrane aspekty rozwoju euroregionów: Euroregion Puszcza Białowieska / Vybranyja aspekty razviccja euhrarehgijonauh: Euhrarehgijon Belavezhskaja Pushcha. Urząd Miejski w Hajnówce, Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce, Hajnówka-Białystok 2006, s. 32-36 / 32-36.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2006 - Oddziaływanie projektu Obyczaje i obrzędy pogranicza Euroregionu Puszcza Białowieska na kształt i jakość inicjatyw edukacyjnych: Wprowadzenie / Uzdzejanne praektu Zvychai i abrady pamezhzha Euhrarehgijonu Belavezhskaja Pushcha na formu i jakasc' adukacyjjnykh inicyjatyuh: Pradmova (w wersji białoruskiej współautor: Panfiluk Eugenia). [W:] Panfiluk Eugenia (red.). Wybrane aspekty rozwoju euroregionów: Euroregion Puszcza Białowieska / Vybranyja aspekty razviccja euhrarehgijonauh: Euhrarehgijon Belavezhskaja Pushcha. Urząd Miejski w Hajnówce, Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce, Hajnówka-Białystok 2006, s. 63-64 / 63-64.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2006 - Park Pałacowy w Białowieży - projekt adaptacji zieleni XIX-wiecznej rezydencji monarszej na potrzeby współczesnego ogrodu publicznego. Przyroda i Miasto, Warszawa, R. 2006, nr 8, s. 319-330.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2006 - Ogrody i parki Puszczy Białowieskiej, czyli o „żywych obrazach natury" w sercu pierwotnego lasu. [W:] IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej". Materiały z konferencji. Mierki koło Olsztynka, 19-21 maja 2005 (pod red. Wojciecha Łysiaka). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [i in.], Poznań 2006, s. 443-451.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2007 - Krajobraz kulturowy Regionu Puszczy Białowieskiej, czyli o tym jak miejsca opowiadają swoją historię. Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Hajnówka 2007, ss. 48.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2007 - Jak zapewnić dobrobyt w gospodarstwie, czyli o wiosennych obrzędach. Puszczyk, R. 2007, nr 13, s. 20-21.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2007 - Barwy jesieni w malarstwie. Wieści Podlaskie, R. 9 (2007), nr 16, s. 6. [Wystawa malarska w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży].

Moroz-Keczyńska Ewa. 2008/2009 - Z kuferka babuni - czyli tajemnice odkrywane na strychu: Skarby lasu, czyli o ludzkiej potrzebie zbierania. Puszczyk, R. 2008/2009, nr 16, s. 11-12.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2010 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i jego współczesne przemiany na obszarze transgranicznego regionu Puszczy Białowieskiej. [W:] Karczewski Maciej, Karczewska Małgorzata, Makohonienko Mirosław, Makowiecki Daniel, Smolska Ewa, Szwarczewski Piotr (red.) - Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. - VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna. V Sympozjum Archeologii Środowiskowej / Warsztaty Terenowe, Białowieża, 22-24 września 2010. Środowisko i Kultura. T. 8 (2010), s. 165-181.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2012 - Park Pałacowy. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2012, ss. 6 (składanka).

Moroz-Keczyńska Ewa. 2012 - The Palace Park. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2012, ss. 6 (składanka).

Moroz-Keczyńska Ewa. 2012 - Fotograf Puszczy - Jan Jerzy Karpiński. [W:] VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Las w kulturze polskiej". Janów Lubelski 22-24 października 2010. Materiały z konferencji. Wydawnictwo „Eco", Poznań 2012, s. 215-219.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2012 - Muzea w Białowieży. [W:] VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Las w kulturze polskiej". Janów Lubelski 22-24 października 2010. Materiały z konferencji. Wydawnictwo „Eco", Poznań 2012, s. 305-310.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2015 - Carska rezydencja w Białowieży a problemy ochrony dziedzictwa kulturowego. [W:] Milecka Małgorzata (red.) - Krajobraz jako dorobek kulturowy. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2015, s. 127-135.

Moroz-Keczyńska Ewa. 2015 - Noc Muzeów w Białowieży. Głos Białowieży, R. 2015, nr 4-5, s. 26. [Impreza odbyła się 16 maja 2015 r. w Muzeum BPN].

Moroz-Keczyńska Ewa. 2017 - Białowieski Park Narodowy więcej wiemy, bardziej rozumiemy, lepiej chronimy! Świat Nauki [http://www.swiatnauki.pl/8,1663.html]

Moroz-Keczyńska Ewa. 2017 - Przyroda Puszczy Białowieskiej - Wystawa BPN. [W:] Katalog Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Wł. Puchalskiego. Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, Łódź 2017.

Moroz-Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej. 2003 - Dziedzictwo kulturowe Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Partyka Józef (red.) - Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych. Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stowarzyszenie „Kultura i Nauka" im. J. G. Pawlikowskiego, Ojców 2003, s. 203-228.

Moroz-Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej. 2008 - Zasoby przyrodnicze i kulturowe Białowieskiego Parku Narodowego. [W:] Jekatierynczuk-Rudczyk Elżbieta, Stepaniuk Mirosław (red.) - Rozwój obszarów przyrodniczo cennych. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [Białowieża, 10-14 września 2008 r.]. Przewodnik sesji terenowych. Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Białystok 2008, s. 7-16.

Moroz-Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej. 2008 - Puszcza Białowieska w XIX-wiecznej grafice. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, Białystok, R. 2008, z. 14, s. 239-263.

Moroz-Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej, Libera Paweł. 2014 - Kreowanie ochrony przyrody w II Rzeczypospolitej. [W:] II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków - osiągnięcia i sukcesy". Spała 22-23.09.2014 r., s. 12-13.

Moroz-Keczyńska Ewa, Keczyński Andrzej, Libera Paweł. 2015 - Kreowanie ochrony przyrody w okresie międzywojennym. [W:] Milecka Małgorzata (red.) - Krajobraz jako dorobek kulturowy. Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Lublin 2015, s. 163-168.

Moroz-Keczyńska Ewa, Waszczyńska Katarzyna. 2004 - Rola dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu tożsamości ludności zamieszkującej transgraniczny region Puszczy Białowieskiej. [W:] Krzysztofek Kazimierz, Sadowski Andrzej (red.) - Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski. T. 1. Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii, Białystok 2004, s. 367-389.

Moroz-Keczyńska Ewa, Waszczyńska Katarzyna. 2006 - Znaczenie dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu się tożsamości mieszkańców Euroregionu Puszczy Białowieskiej / Znachehnne kul'turnajj spadchyny uh farmiravanni toesnasci zhykharouh rehgijonu Belavezhskaja Pushcha. [W:] Panfiluk Eugenia (red.). Wybrane aspekty rozwoju euroregionów: Euroregion Puszcza Białowieska / Vybranyja aspekty razviccja euhrarehgijonauh: Euhrarehgijon Belavezhskaja Pushcha. Urząd Miejski w Hajnówce, Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce, Hajnówka-Białystok 2006, s. 15-22 / 15-22.

Nowacki Lech, Moroz-Keczyńska Ewa. 1999 - Spojrzeć inaczej. Czas Białowieży - dodatek, R. 1999, nr 7, s. 1-2. [Wokół sprawy poszerzenia BPN].

Powiat Hajnowski - bogactwo przyrody i kultury / Hajnówka County - richness of nature and culture / Der Kreis Hajnówka - Reichtum der Natur und Kultur. [Wstęp i podpisy pod fot. Ewa Moroz-Keczyńska]. Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Hajnówka 2011 (kilka dodruków, ostatni 2016), ss. 96.

Puszcza Białowieska & okolice. Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:85 000. Plan Hajnówki. Plan Białowieży. [Autorzy tekstu: Ewa Moroz-Keczyńska, Ewa Szczesiul, Andrzej Keczyński; oprac red. Grażyna Bancarewicz, Stefan Jakimiuk; oprac. kartograf. Tomasz Popławski]. Atikart, Białystok 2001.