Publikacje - Jan Raczyński
 

Aleksiejuk Jarosław, Jakimiuk Stefan, Raczyński Jan. 1993 - Puszcza Knyszyńska - łowisko medalowych jeleni. Łowiec Polski, R. 1993, nr 10, s. 16-17.

Bołbot Małgorzata, Raczyński Jan. 2012 - Zasoby archiwalne Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów i sposoby ich udostępniania. European Bison Conservation Newsletter, Vol. 5 (2012), s. 5-12. 

Bołbot Małgorzata, Raczyński Jan. 2012 - Zasoby archiwalne Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów i sposoby ich udostępniania / Archive resources of European Bison Pedigree Book and ways of making them accessible. [W:] Konferencja naukowa „Żubr w tradycji Rzeczypospolitej". Kiermusy 6-7 września 2012 r. Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa 2012, s. 12-13.

Bołbot Małgorzata, Raczyński Jan. 2013 - Rejestracja rodowodowa żubrów jako narzędzie restytucji gatunku. European Bison Conservation Newsletter / Żubr i jego ochrona. Biuletyn, Vol. 6 (2013), s. 5-20.

Buchalczyk Tadeusz, Raczyński Jan. 1961 - Taksonomiczna wartość niektórych pomiarów czaszki krajowych przedstawicieli rodzaju Sorex Linnaeus 1758 i Neomys Kaup. 1829. Acta Theriologica, Vol. 5 (1961), nr 9, s. 115-124.

Bujalska Gabriela, Caboń-Rasczyńska Krystyna, Raczyński Jan. 1965 - Studies on the European hare. VI. Comparision of different criteria of age. Acta Theriologica, Vol. 10 (1965), nr 1, s. 1-10.

Caboń-Raczyńska Krystyna, Raczyński Jan. 1972 - Studies on the European hare. XXVII. Methods for determination of age in the European hare. Acta Theriologica, Vol. 17 (1972), nr 7, s. 75-86.

Dyrcz Andrzej, Kozikowska Zofia, Pałczyński Adam, Raczyński Jan, Witkowski Józef. 1985 - The problems of nature protection and peatland management in the valley of the Biebrza river. Polish Ecological Studies, Vol. 11 (1985), nr 1, s. 107-121.

Dzięciołowski Ryszard, Pielowski Zygmunt, Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1993 - Łoś. Wyd. Anton-5, Warszawa 1993, ss. 208.

Fedyk Stanisław, Gębczyńska Zofia, Pucek Michalina, Raczyński Jan, Sikorski Michał. 1984 - Winter penetration by mammals of different habitats in the Biebrza valley. Acta Theriologica, Vol. 29 (1984), nr 27, s. 317-336.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1980 - Lotniczy zwiad w poszukiwaniu łosi. Łowiec Polski, R. 1980, nr 10, s. 6-7.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1983 - Habitat use by moose in the Biebrza river valley (in russ.). [W:] Procedings XVI Congress of the International Union Game Biologists. Strbske Pleso 1983, s. 50-55.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1984 - Habitat preferencje and population structure of moose in the Biebrza river valley. Acta Zoologica Fennica, Vol. 172 (1984), s. 93-94.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1987 - Co dalej z łosiem. Łowiec Polski, R. 1987, nr 7-8, s. 8-9.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1989 - Distribution, population structure and social organization of moose in the Biebrza river valley, Poland. Acta Theriologica, Vol. 34 (1989), nr 3, s. 195-217.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1990 - Łoś - obrachunek po sezonie. Łowiec Polski, R. 1990, nr 6, s. 6-7.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1993 - Problemy ochrony i gospodarowania populacją łosia oraz innych ssaków łownych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 12 (1993), nr 2, s. 5-36.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1993 - Łoś czy jeleń na Czerwonym Bagnie? Łowiec Polski, R. 1993, nr 6, s. 12-15.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1994 - Program na dziś i jutro hodowli i użytkowania pogłowia łosia w Polsce. Łowiec Polski, 1994, nr 10, s. 8-9.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1994 - Nowe zasady gospodarowania populacjami łosi w Polsce. Projekt. Łowiec Polski, R. 1994, nr 10, s. 10-11.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1994 - Łoś w Biebrzańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe, R. 1994, nr 1, s. 4-5.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1994 - Wpływ melioracji torfowisk w dolinie Biebrzy i Narwi na zespoły drobnych ssaków. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 246. Konferencje, T. 3 (1994), nr 1, s. 63-78.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1997 - Ile jest zwierzyny w Biebrzańskim Parku Narodowym? Parki Narodowe, R. 1997, nr 1, s. 18-19.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1997 - Fauna i ekologia drobnych ssaków Narwiańskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 16 (1997), nr 3, s. 37-61.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1998 - Łoś. Dlaczego moratorium na odstrzał. Łowiec Polski, R. 1998, nr 11, s. 12-14.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1998 - O porożu łosi. Łowiec Polski, R. 1998, nr 12, s. 14-15.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1999 - O selekcji łosi - krytycznie. Łowiec Polski, R. 1999, nr 1, s. 9-11.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1999 - Łoś w zachodniej Polsce. Łowiec Polski, R. 1999, nr 2, s. 9-12.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 1999 - Miejsce dla łosia w polskich lasach. Las Polski, R. 1999, nr 6, s. 4-6.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2000 - Die Gefährdung der Elchpopulation (Alces alces) in Polen. Artenschutzz-Report, R. 2000, nr 10, s. 51-53.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2001 - Przegląd wybranych badań łowieckich w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży oraz w Instytucie Biologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego / Uniwersytetu w Białymstoku. [W:] Łowiectwo w badaniach krajowych w XX wieku. Materiały z sympozjum z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Eleonory Szukiel. Warszawa, 20 czerwca 2001 r. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2001, s. 54-65.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2001 - Łoś - czas na działanie (1). Łowiec Polski, R. 2001, nr 5, s. 11-13.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2001 - Łoś - czas na działanie (2). Łowiec Polski, R. 2001, nr 6, s. 14-17.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2001 - Łoś - czas na działanie (3). Ostojowa strategia odbudowy pogłowia i trwałego użytkowania zasobów łosia w Polsce. Łowiec Polski, R. 2001, nr 7, s. 18-21.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2001 - Sytuacja łosia Alces alces L. w Polsce, zagrożenia i program odbudowy jego populacji. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, T. 57 (2001), z. 4, s. 35-55.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2001 - Der Elch im naturnahen Landschaftsbild des Biebrzatales. Natur- und Kulturlandschaft, Heter-Jena, R. 2001, nr 4, s. 367-374.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2001 - Drapieżniki doliny Biebrzy. 1. Lis. Łowiec Polski, R. 2001, nr 12, s. 16-19.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2002 - Drapieżniki doliny Biebrzy. 2. Wilk. Łowiec Polski, R. 2002, nr 1, s. 16-19.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2002 - Drapieżniki doliny Biebrzy. 3. Borsuk. Łowiec Polski, R. 2002, nr 2, s. 16-18.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2002 - Drapieżniki doliny Biebrzy. 4. Jenot. Łowiec Polski, R. 2002, nr 3, s. 16-19.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2002 - Drapieżniki doliny Biebrzy. 5. Kuna. Łowiec Polski, R. 2002, nr 4, s. 14-17.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2002 - Drapieżniki doliny Biebrzy. 6. Tchórz zwyczajny. Łowiec Polski, R. 2002, nr 7, s. 15-18.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2002 - Drapieżniki doliny Biebrzy. 7. Norka amerykańska. Łowiec Polski, R. 2002, nr 10, s. 8-11.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2002 - Die Bedeutung der polnischen Elchpopulation (Alces alces) bei der Wiederbesiedlung des Areals in Mitteleuropa. Artenschutzreport, R. 2002, nr 12, s. 38-42.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2003 - Nowy kłopot w łowisku? (1). Łowiec Polski, R. 2003, nr 5, s. 18-20.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2003 - Nowy kłopot w łowisku? (2). Łowiec Polski, R. 2003, nr 6, s. 12-14.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2004 - Łoś w Kotlinie Biebrzańskiej. [W:] Materiały konferencji: Sytuacja populacji łosia w Polsce. Osowiec-Twierdza, 22-23 października 2004 r. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 2004, s. 5-19.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2004 - Erweiterungsmöglichkeiten des Elchsiedlungareals in Mitteleuropa in Anlehnung an die natürliche Migration. [W:] Proceedings of the international symposium „Rational management of Cervids in forest habitats 28-30 January 2004", Šiauliai, Lithuania 2004, s. 7-19.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2004 - Moratorium i... co dalej? Łowiec Polski, R. 2004, nr 4, s. 18-20.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2004 - Łoś do odstrzału. Łowiec Polski, R. 2004, nr 10, s. 18-20.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2004 - Szansa na powrót łosia. Łowiec Polski, R. 2004, nr 11, s. 14-16.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2004 - Die Nahrung von Wolf (Canis lapus) und Dachs (Meles meles) im Biebrzatal (Polen). Säugetierkundliche Informationen, R. 5 (2004), nr 28, s. 391-401.

Gębczyńska Zofia, Raczyński Jan. 2005 - Łoś - typowy mieszkaniec doliny Biebrzy. [W:] Dyrcz Andrzej, Werpachowski Cezary. (red.) - Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego. Monografia. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 2005, s. 167-183.

Giedrewicz Marzena, Raczyński Jan, Chętnicki Włodzimierz, Łupiński Sebastian Ł. 2016 - Różnorodność fauny ssaków. [W:] Banaszuk Piotr, Wołkowycki Dan (red.) - Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek. Narwiański Park Narodowy, Białystok-Kurowo 2016, s. 201-213.

Giedrewicz Marzena, Raczyński Jan, Chętnicki Włodzimierz, Łupiński Sebastian Ł. 2016 - Rola małych ssaków. [W:] Banaszuk Piotr, Wołkowycki Dan (red.) - Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek. Narwiański Park Narodowy, Białystok-Kurowo 2016, s. 214.

Krasiński Zbigniew A., Krasińska Małgorzata, Raczyński Jan. 2016 - Żubry nizinne i nizinno-kaukaskie w Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Vol. 72 (2016), nr 2, s. 100-109.

Krasiński Zbigniew, Raczyński Jan. 1967 - The reproduction biology of European bison living in reserves and in freedom. Acta Theriologica, Vol. 12 (1967), nr 29, s. 407-444.

Krasiński Zbigniew, Raczyński Jan. 1969 - Z badań nad rozmnażaniem się żubrów w polskich rezerwatach hodowlanych i na wolności w Puszczy Białowieskiej / Iz issledovanijj po razmnozheniju zubrov v pol'skikh pitomnikakh i na svobode v Belovezhskojj Pushhe / Observations on the reproduction of European bison in the Polish breeding reserves and in the wild state in the Białowieża Primeval Forest. [W:] Postępy restytucji żubra. Materiały III konferencji polsko-radzieckiej. Białowieża-Kamieniuki 18-21 kwietnia 1967 r., Warszawa 1967, s. 205-231.

Krasiński Zbigniew, Raczyński Jan. 1970 - Żubr w Puszczy Białowieskiej. [Seria: Wszystko o Białowieży, 2]. Białostockie Towarzystwo Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Białowieży, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Białymstoku, Białowieża 1970, ss. 56 + 1 wklejka.

Olech Wanda (red.), Bielecki Wojciech, Bołbot Aleksander, Bukowczyk Izabela, Dackiewicz Jerzy, Dymnicka Maria, Hławiczka Mieczysław, Krasiński Zbigniew, Nowak Zuza, Perzanowski Kajetan, Raczyński Jan, Tęsiorowski Wojciech, Wyrobek Krzysztof. 2008 - Hodowla żubrów. Poradnik utrzymania w niewoli. Ministerstwo Środowiska i Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa 2008, ss. 100.

Pawlus Grzegorz, Machoy Zygmunt, Tustasnowski Stanisław, Raczyński Jan, Gębczyńska Zofia. 1993 - Awaria w Czarnobylu nie miała wpływu na wartość emisji promieniowania beta i gamma określanego w żuchwach łosi z północno-wschodnich terenów Polski. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, T. 26 (1993), nr 2, s. 77-79.

Pielowski Zygmunt, Raczyński Jan. 1976 - Ecological conditions and rational management of hare population. [W:] Ecology and management of European hare populations. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1976, s. 269-286.

Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.). 1983 - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, ss. 188 + mapy + ss. 183 [3].

Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.). 1984 - Klucz do oznaczania ssaków Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, ss. 384 + 2 tabl.

Raczyński Jan. 1959 - New stations of Sicista betulina (Pallas, 1779) in the East Poland. Acta Theriologica, Vol. 3 (1959), nr 13, s. 310-311.

Raczyński Jan. 1964 - Studies on the European hare. V. Reproduction. Acta Theriologica, Vol. 9 (1964), nr 19, s. 305-352.

Raczyński Jan. 1961 - Convenient taxonomic features of skulls of certain mammals from owl pellets. Acta Theriologica, Vol. 5 (1961), nr 20, s. 295-297.

Raczyński Jan. 1967 - Aktualny stan wiedzy o żubrze i potrzeba badań nad tym gatunkiem w Polsce - drugie sympozjum Selekcji Teriologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w Białowieży. Przegląd Zoologiczny, T. 11 (1967), z. 2, s. 192-196.

Raczyński Jan. 1971 - Mammals Research Institute Polish Academy of Sciences, Białowieża. [W:] Jezierska T., Dzięciołowski R., Jezierski W., Pielowski Z., Żurowski W - Bibliography of polish publications on wildlife biology and game management year 1945-1971. Institute of Ecology Polish Academy of Sciences, Polish Hunting Association, Warszawa 1971, s. 271-276.

Raczyński Jan. 1972 - Wpływ lisa na liczebność drobnej zwierzyny. Łowiec Polski, R. 1972, nr 15, s. 4.

Raczyński Jan. 1973 - Żubr - polski sukces. Przyroda Polska, R. 18 (1973), nr 9, s. 6-7.

Raczyński Jan. 1974 - Die Gestaltung der Bestandsgrösse der Hasenpopulation nach einem Mehrjährigen Zyklus. [W:] XVth International Congress of Game Biologists. National Swedish Environment Protection Board, Stockholm 1974, s. 187-190.

Raczyński Jan. 1975 - Progress in breeding European bison in captivity. [W:] Martin R. D. (ed.) - Breeding endangred species in captivity. Academic Press, London 1975, s. 253-262.

Raczyński Jan. 1978 - Żubr. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1978, ss. 272. 

Raczyński Jan. 1980 - Biologische Grundlagen der Züchtung und der Restitution des Wisents, Bison bonasus. Zoologische Garten, N.F., R. 50 (1980), nr 5, s. 311-316.

Raczyński Jan. 1980 - Sprawozdanie z działalności Białowieskiego Oddziału P.T.Zoologicznego za okres X.1975 - VIII.1979. Przegląd Zoologiczny, T. 26 (1980), z. 3, s. 378-379.

Raczyński Jan. 1981 - Widereinbürgerung des Wisents in Europa. Natur und Landschaft, Bonn - Bad Godesberg, 56, 4: 115-117.

Raczyński Jan. 1983 - 0042. Ondatra zibethicus. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 87, 100-103.

Raczyński Jan. 1983 - 0043. Clethrionomys glareolus. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 89, 103-106.

Raczyński Jan. 1983 - 0044. Arvicola terrestris. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 91, 106-108.

Raczyński Jan. 1983 - 0045. Pitymys tatricus. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 93, 108.

Raczyński Jan. 1983 - 0046. Pitymys subterraneus. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 95, 108-110.

Raczyński Jan. 1983 - 0047. Microtus nivalis. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 97, 110-111.

Raczyński Jan. 1983 - 0048. Microtus oeconomus. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 99, 111-112.

Raczyński Jan. 1983 - 0049. Microtus agrestis. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 101, 112-114.

Raczyński Jan. 1983 - 0050. Microtus arvalis. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 103, 114-118.

Raczyński Jan. 1983 - 0051. Mus musculus. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 105, 118-120.

Raczyński Jan. 1983 - 0052. Rattus norvegicus. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 107, 120-122.

Raczyński Jan. 1983 - 0053. Rattus rattus. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 109, 122

Raczyński Jan. 1983 - 0054. Micromys minutus. [W:] Pucek Zdzisław, Raczyński Jan (red.) - Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 111, 123-124.

Raczyński Jan. 1983 - Taxonomic position, geographical range, and the ecology of distribution. [W:] Petrusewicz K. (ed.) - Ecology of the bank vole. Acta Theriologica, Vol. 28 (1983), suppl. nr 1, s. 3-10.

Raczyński Jan. 1983 - Morphological variability and taxonomic differentiation. [W:] Petrusewicz K. (ed.) - Ecology of the Bank vole. Acta Theriologica, Vol. 28 (1983), suppl. 1, s. 11-20.

Raczyński Jan. 1983 - Le bison d'Europe. Revue de l'Office National de la Chasse, Paris, R. 1983, nr 69, s. 17-28.

Raczyński Jan. 1985 - Problemy ochrony krajowych zasobów fauny w lasach północno-wschodniej Polski. [W:] Kierunki i zasady postępowania w lasach na obszarach objętych ochroną przyrody i krajobrazu, lub wymagających ochrony. Materiały na sesję naukową, 15-16 czerwca 1985 r., Malinówka k. Ełku. Polskie Towarzystwo Leśne 1985, s. 70-90.

Raczyński Jan. 1985 - Sprawozdanie z działalności Białowieskiego Oddziału P.T.Zoologicznego za okres 7.IX.1979 do 15.IX.1983. Przegląd Zoologiczny, T. 28 (1985), z. 4, s. 587.

Raczyński Jan. 1987 - Zasady gospodarowania populacjami łosia w Polsce. [W:] Ogólnopolska narada na temat hodowli zwierząt łownych. Czempiń 1987, s. 30-35.

Raczyński Jan. 1991 - Fauna oraz zespoły ptaków i ssaków doliny Biebrzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, R. 1991, z. 372, s. 371-406.

Raczyński Jan (red.). 1993 - Księga Rodowodowa Żubrów 1987-1991 / European Pedigree Book 1987-1991. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: V-XII, 108 ss. + 2 tabl.

Raczyński Jan (red.). 1994 - Księga Rodowodowa Żubrów 1992 / European Pedigree Book 1992. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 69 ss. + 2 nlb.

Raczyński Jan. 1994 - The fauna, bird and animal communities in the Biebrza valley. [W:] Okruszko H., Wassen M. J. (ed.) - Towards protection and sustainable use of the Biebrza Wetlands: Exchange and integration of research results for the benefit of a Polish-Dutch Joint Research Plan. Report 3A, IMUZ 1994, s. 423-458.

Raczyński Jan (red.). 1995 - Księga Rodowodowa Żubrów 1993 / European Pedigree Book 1993. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: V-VIII + 62 ss.

Raczyński Jan (red.). 1995 - Księga Rodowodowa Żubrów 1994 / European Pedigree Book 1994. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 75 ss.

Raczyński Jan (red.). 1996 - Księga Rodowodowa Żubrów 1995 / European Pedigree Book 1995. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 65 ss. + IV.

Raczyński Jan (red.). 1997 - Księga Rodowodowa Żubrów 1996 / European Pedigree Book 1996. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 59 ss. + IV.

Raczyński Jan. 1997 - Aktualna sytuacja łosia w Polsce. Aby nie było za późno. Łowiec Polski, R. 1997, nr 10, s. 6.

Raczyński Jan (red.). 1998 - Księga Rodowodowa Żubrów 1997 / European Pedigree Book 1997. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 57 ss. + IV.

Raczyński Jan (red.). 2000 - Księga Rodowodowa Żubrów 1998 / European Pedigree Book 1998. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 59 ss. + IV.

Raczyński Jan (red.). 2000 - Księga Rodowodowa Żubrów 1999 / European Pedigree Book 1999. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 57 ss. + VII.

Raczyński Jan (red.). 2001 - Księga Rodowodowa Żubrów 2000 / European Bison Pedigree Book 2000. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: VIII, 59 ss. + 4 tabl.

Raczyński Jan (red.). 2002 - Księga Rodowodowa Żubrów 2001 / European Bison Pedigree Book 2001. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 57 ss. + 4 tabl.

Raczyński Jan (red.). 2004 - Księga Rodowodowa Żubrów 2002 / European Bison Pedigree Book 2002. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: VIII, 63 ss.

Raczyński Jan. 2004 - European Bison Pedigree Book as an instrument of recording and censusing world bison population. [W:] Krasińska Małgorzata, Daleszczyk Katarzyna (eds) - Proceedings of the Conference „European Bison Conservation" 30 September - 2 October 2004 Białowieża, Poland. Mammal Research Institute PAS, Centre of Excellence BIOTER, Białowieża 2004, s. 115-116.

Raczyński Jan. 2004 - Bóbr. Wydra. [W:] Natura 2000: Dolina Górnej Narwi. Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białowieża 2004, ss. 56.

Raczyński Jan (red.). 2005 - Księga Rodowodowa Żubrów 2003 / European Bison Pedigree Book 2003. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: XVI, 63 ss.

Raczyński Jan. 2005 - Die Erhaltung der Migrationsmöglichkeiten al seine natürliche Art der Wiedereinbürgerung von mobilen Säugetieren am Besispiel der Restitution des geographishen Areals des Elchs in Mitteleuropa. Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern, R. 48 (2005), nr 1, s. 18-29.

Raczyński Jan (red.). 2006 - Księga Rodowodowa Żubrów 2004 / European Bison Pedigree Book 2004. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: VII, 57 ss. + 8 tabl.

Raczyński Jan. 2006 - Łoś w Polsce - stan i perspektywy. [W:] Raczyński J. (red.) - Czy jest miejsce dla łosia? Stowarzyszenie „Uroczysko", Supraśl 2006, s. 25-41.

Raczyński Jan. 2006 - Łoś w dolinie Biebrzy. Wszechnica Biebrzańska, Osowiec-Biebrza, R. 2006, z. 1, s. 49-52.

Raczyński Jan. 2006 - Jeleń w dolinie Biebrzy. Wszechnica Biebrzańska, Osowiec-Biebrza, R. 2006, z. 1, s. 52-54.

Raczyński Jan (red.). 2007 - Księga Rodowodowa Żubrów 2005 / European Bison Pedigree Book 2005. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: XI, 65 ss.

Raczyński Jan (red.). 2007 - Księga Rodowodowa Żubrów 2006 / European Bison Pedigree Book 2006. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: VIII, 71 ss.

Raczyński Jan (red.). 2008 - Księga Rodowodowa Żubrów 2007 / European Bison Pedigree Book 2007. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: VIII, 81 ss.

Raczyński Jan. 2008 - Księga Rodowodowa Żubrów - od początków do chwili obecnej. European Bison Conservation Newsletter, T. 1 (2008), s. 87-104.

Raczyński Jan. 2008 - Die Zukunft des Elches (Alces alces) in Polen - zwischen Jagd und Schutz. Säugetierkundliche Informationen, Vol. 6 (2008), nr 35, s. 179-188.

Raczyński Jan (red.). 2009 - Księga Rodowodowa Żubrów 2008 / European Bison Pedigree Book 2008. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: VII, 79 ss. + 8 tabl.

Raczyński Jan (red.). 2009 - Księga Rodowodowa Żubrów 2009 / European Bison Pedigree Book 2009. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: VII, 77 ss. + 8 tabl.

Raczyński Jan. 2009 - Paszport dla żubra. Matecznik Białowieski, R. 2009, nr specj., s. 11-12. [Księga Rodowodowa Żubrów].

Raczyński Jan. [2011] - Księga Rodowodowa Żubrów. [W:] Strucka Elżbieta (red.) - Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2011, s. 31-36.

Raczyński Jan (red.). 2011 - Księga Rodowodowa Żubrów 2010 / European Bison Pedigree Book 2010. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2011, s. I-VIII, 1-73 + 8 tabl.

Raczyński Jan. 2011 - Łoś Alces alces. [W:] Kiryłow J., Matysek W., Wierzbieniec A., Dzięciołowski R., Flis M. (red.) - Łowiectwo. Łowiec Polski, Warszawa 2011, s. 85-96.

Raczyński Jan (red.). 2012 - Księga Rodowodowa Żubrów 2011 / European Bison Pedigree Book 2011. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2012, s. I-VII, 1-75 + 12 tabl.

Raczyński Jan (red.). 2013 - Księga Rodowodowa Żubrów 2012 / European Bison Pedigree Book 2012. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2013, s. I-XI, 1-77 + 8 tabl.

Raczyński Jan. 2013 - Środowisko życia, biologia i ekologia zająca szaraka Lepus europaeus Pallas, 1778. [W:] Gołko M. (red.) - Gdzie się podział zając szarak. Uroczysko, Supraśl 2013, s. 9-26.

Raczyński Jan (red.). 2014 - Księga Rodowodowa Żubrów 2013 / European Bison Pedigree Book 2013. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2014, s. I-XI, 1-79 + 8 tabl.

Raczyński Jan (red.). 2015 - Księga Rodowodowa Żubrów 2014 / European Bison Pedigree Book 2014. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2015, s. I-VIII, 1-77 + 24 tabl.

Raczyński Jan (red.). 2016 - Księga Rodowodowa Żubrów 2015 / European Bison Pedigree Book 2015. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: I-XI, 1-79 + 8 tabl.

Raczyński Jan. 2016 - Norka amerykańska - gatunek inwazyjny. [W:] Banaszuk Piotr, Wołkowycki Dan (red.) - Narwiański Park Narodowy. Krajobraz, przyroda, człowiek. Narwiański Park Narodowy, Białystok-Kurowo 2016, s. 219-223.

Raczyński Jan (red.). 2017 - Księga Rodowodowa Żubrów 2016 / European Bison Pedigree Book 2016. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: I-XVI, 1-79 + 24 tabl.

Raczyński Jan, Bołbot Małgorzata. 2009 - Księga Rodowodowa Żubrów. Historia i współczesność. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, ss. 20.

Raczyński Jan, Daszkiewicz Piotr, Samojlik Tomasz. 2004 - Mało znany artykuł Erny Mohr dotyczący żubra. Przegląd Zoologiczny, T. 48 (2004), z. 3-4, s. 187-195.

Raczyński Jan, Fedyk Stanisław, Gębczyńska Zofia, Pucek Michalina. 1983 - Drobne ssaki środkowego i dolnego basenu Biebrzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, R. 1983, z. 255, s. 297-328.

Raczyński Jan, Fedyk Stanisław, Gębczyńska Zofia, Pucek Michalina. 1986 - Distribution of Micromammalia against natural differentiation of the Biebrza valley habitats. Polish Ecological Studies, Vol. 10 (1986), nr 3-4, s. 425-445.

Raczyński Jan, Gębczyńska Zofia. 1976 - Sprawozdanie z działalności P.T.Zoologicznego. Oddział w Białowieży za okres 30.IX.72 - 15.IX.75. Przegląd Zoologiczny, T. 20 (1976), z. 2, s. 241-242.

Raczyński Jan, Gębczyńska Zofia. 1983 - Management of the population of moose in the Biebrza river valley. [W:] Procedings XVI Congress of the International Union Game Biologists. Strbske Pleso 1983, s. 50-55.

Raczyński Jan, Gębczyńska Zofia. 1988 - Łoś - pierwszy etap hodowli. Łowiec Polski, R. 1988, nr 10, s. 8-10.

Raczyński Jan, Gębczyńska Zofia. 1995 - Kumulacja fluoru w żuchwach łosia europejskiego w zależności od wieku osobniczego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, T. 28 (1995), s. 123-127.

Raczyński Jan, Gębczyńska Zofia. 2005 - Is there a possibility of the central European range of the moose (Alces alces L.) being enlarged by migration? [W:] Pohlmeyer K. (ed.) - Extended Abstracts of the XXVIIth Congress of the International Union of Game Biologists, Hannover 2005. DSV-Verlag, Hamburg 2005, s. 161-163.

Raczyński Jan, Ruprecht Andrzej L. 1974 - The effect of digestion on the osteological composition of owl pellets. Acta Ornithologica, T. 14 (1974), nr 2, s. 25-38.

Samujło Dorota, Noceń Iwona, Pawlus Grzegorz, Raczyński Jan, Gębczyńska Zofia, Tustanowski Stanisław. 1991 - Ocena składu mineralnego kości łosi żyjących w Polsce. [W:] Streszczenia Referatów i Komunikatów Zjazdowych XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Lublin 1991, s. 326.

Stachurski Andrzej (zdjęcia), Raczyński Jan (tekst). 2003. Żubr. Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury", Olsztyn 2003, ss. 127.

Stachurski Andrzej (zdjęcia), Raczyński Jan (tekst). 2003 - Bison. Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury", Olsztyn, ss. 127.

Stachurski Andrzej (zdjęcia), Raczyński Jan (tekst). 2003 - Wisent. Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury", Olsztyn: 127 ss.

Steiner H. M., Raczyński Jan. 1967 - Wiederholbarkeit von Messungen und individueller Messfehler bei kraniometrischen Untersuchungen an Apodemus. Acta Theriologica, Vol. 21 (1967), nr 37, s. 535-541.

Sterzyńska Maria, Dyrcz Andrzej, Gębczyńska Zofia, Lesiński Grzegorz, Raczyński Jan, Romanowski Jerzy, Wiśniewolski Wiesław. 1998 - Review on the faunistic study of the Biebrza National Park - bibliography. Fragmenta Faunistica, Vol. 41 (1998), nr 16, s. 213-232.

Świsłocka Mahdalena, Ratkiewicz Mirosław, Borkowska Anetta, Komenda Edward, Raczyński Jan. 2008 - Mitochondrial DNA diversity in the moose, Alces alces, from northeastern Poland: evidence for admixture in a bottlenecked relic population in the Biebrza valley. Annales Zoologici Fennici, Vol. 45 (2008), s. 360-365

Świsłocka Magdalena, Ratkiewicz Mirosław, Raczyński Jan, Duda Norbert, Borkowska Anetta, Komenda Edward. 2009 - Zróżnicowanie mitochondrialnego DNA oraz przepływ genów między populacjami łosia (Alces alces L.) w Dolinie Biebrzy i Puszczy Augustowskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 28 (2009). nr 1, s. 95-106.