Publikacje - Joanna Bober
 

(część publikacji ukazała się pod panieńskim nazwiskiem autorki - Nikołajuk)

Nikołajuk Joanna. 2001 - Plakat: Rozmnażanie wegetatywne geofitów w miejscach podlegających presji dzika / Vegetative reproduction of geophytes in places rooted by wild boar. [W:] Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu PTB: „Botanika w dobie biologii molekularnej", Poznań 2001, s. 134

Nikołajuk Joanna. 2001 - Recenzja: Chmiel J., Kasprowicz M. (red.) - Flora i roślinność środkowej Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Wydział Biologii UAM, Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 1. Bogucki Wydawnictwa Naukowe S.C., Poznań 1999. Wiadomości Botaniczne, Vol. 45 (2001), nr ½, s. 118-119.

***

Adamowski Wojciech, Bober Joanna, Daleszczyk Katarzyna, Jabłońska Elżbieta, Krzyściak-Kosińska Renata, Kujawa Anna, Pawlaczyk Paweł, Pawłowski Albin, Pietrzak Lech, Sielezniew Marcin, Zub Karol. 2013 - Żubrowe rady na leśne eskapady. [Las dla tych, którzy mają mało czasu]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2013, ss. 32. 

Bober Joanna. 2001 - Biologia rozmnażania wegetatywnego geofitów w runie grądu podlegającym buchtowaniu dzika. [W:] II Konferencja Naukowa Wydziału Biologii „Komórka, organizm, środowisko", 19 listopada 2001. (Streszczenie plakatów) Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 48.

Bober Joanna. 2002 - Biologia geofitów w runie grądu niskiego permanentnie buchtowanego przez dziki. [W:] Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11-14 marca 2002 r. Streszczenia [referatów]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa 2002, s. 33.

Bober Joanna. 2002 - Development of individuals of two geophytes from shoot (leaf-axil) bulbils selected from forest plants (laboratory experiment). [W:] Faliński Janusz B. - Białowieża Geobotanical Station. Long-term studies. Data basis on the vegetation and environment. 1952-2002. Phytocoenosis, Vol. 14 (2002) (N.S.) Supplementum Bibliographiae Geobotanicae 5, s. 72.

Bober Joanna. 2002 - Recenzja: M. Chytrý, T. Kučera, M. Koči (red.) - Katalog biotopů české republiky. Interpretačni přiručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, Praha, 307 pp. Wiadomości Botaniczne, Vol. 48 (2002), nr 2, s. 138-140

Bober Joanna. 2003 - Materiały do flory naczyniowej zachodniego przedpola Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 22 (2003), nr 1, s. 35-55.

Bober Joanna. 2003 - Rozmnażanie geofitów leśnych w warunkach naturalnych i laboratoryjnych. Wiadomości Botaniczne, Vol. 47 (2003), nr 3-4, s. 15-24 + 4 tabl.

Bober Joanna. 2003 - Recenzja: Borówka R. et al., 2002. Przyroda Pomorza Zachodniego. Oficyna in Plus, Szczecin. Phytocoenosis Vol. 15 (2003) (N.S.) Seminarium Geobotanicae 9, s. 86-87

Bober Joanna. 2003 - Recenzja: Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., 2003. Atlas roślin chronionych. Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. Phytocoenosis Vol. 15 (2003) (N.S.).

Bober Joanna. 2003 - Recenzja: Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., 2003. Atlas roślin chronionych. Flora Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. Wiadomości Ekologiczne, Vol. 49 (2003), nr 4, s. 284-285

Bober Joanna. 2003 - Sprawozdanie. Ogólnopolska Konferencja naukowa na temat „Problemy taksonomii roślin i syntaksonomii" (Siedlce, 6-7 IX 2002r.) Wiadomości Ekologiczne, Vol. 49 (2003), nr 1, s. 70-72

Bober Joanna. 2004 - Co trawa żubrówka ma wspólnego z żubrem. Puszczyk, R. 2004, nr 8, s. 6-7.

Bober Joanna et al., 2004 - Plakat. Ziarnopłon wiosenny Ficaria verna ssp. bulbifera w Puszczy Białowieskiej - forma życiowa i kariotyp. [W:] 53 Zjazd PTB, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 IX 2004 r. „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury". (Streszczenie plakatów).

Bober Joanna. 2004 - Barwy, smaki i zapachy lata [w Puszczy Białowieskiej].. Puszczyk, R. 2004, nr 9, s. 7.

Bober Joanna. 2005 - „Późne dzieci mocniej się kocha..." [W:] Obidziński Artur, Adamowski Wojciech (red) - „Seminaria nadobowiązkowe. Wspomnienia o Profesorze Januszu Bogdanie Falińskim przez wdzięcznych uczniów spisane". Phytocoenosis, Vol. 17 (2005) (N.S.). Seminarium Geobotanicae 11, s. 47-48

Bober Joanna. 2005 - Jak rośliny radzą sobie zimą. Puszczyk, R. 2005, nr 10, s. 8.

Bober Joanna. 2005 - Dziwaki wśród roślin. Puszczyk, R. 2005, nr 11, s. 18.

Bober Joanna. 2006 - „Akcja pomocy płazom". Echa, R. 2006, nr 2, s. 4. [Akcja prowadzona przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN na odcinku drogi Białowieża-Pogorzelce].

Bober Joanna. 2006 - Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Człowiek i Puszcza". Echa, R. 2006, nr 3, s. 8.

Bober Joanna. 2006 - Grzybów było w bród. Echa, R. 2006, nr 4, s. 2, 11. [XII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN].

Bober Joanna. 2006 - Bioróżnorodność Polski a różnorodność biologiczna Puszczy Białowieskiej. Echa, R. 2006, nr 4, s. 4.

Bober Joanna. 2007 - Zwiastuny wiosennego przebudzenia: Niezwykłe geofity. Matecznik, R. 2007, nr 0, s. 2-4.

Bober Joanna. 2007 - Ważne wydarzenia z historii Białowieskiego Parku Narodowego. Puszczyk, R. 2007, nr 13, s. 2-3.

Bober Joanna. 2007 - Grzyby zimą i wiosną. Puszczyk, R. 2007, nr 13, s. 10.

Bober Joanna. 2008 - Ogród dotykowo-zapachowo-smakowy. Białowieski Park Narodowy, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej im. prof. Jana Jerzego Karpińskiego, Białowieża 2008, ss. 26.

Bober Joanna. 2009 - Podsumowanie XV Wystawy Grzybów Puszczy Białowieskiej. Głos Białowieży, R. 2009, nr 5/10, s. 7-8.

Bober Joanna. 2009 - Audiobook: Ogród dotykowo-zapachowo-smakowy. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2009.

Bober Joanna. 2010 - Pakiet edukacyjny: Różnorodność biologiczna Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2010.

Bober Joanna. 2010 - XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Białowieskim Parku Narodowym. Głos Białowieży, R. 2010, nr 15/10, s. 13-14.

Bober Joanna. 2013 - Późne dzieci mocniej się kocha... [W:] Janusz Bogdan Faliński (1934-2004) - człowiek i dzieło. Wiadomości Botaniczne, Vol. 57 (2013), nr 1-2, s. 123-124.

Bober Joanna, Bieniak Beata, Charzyńska Maria, Faliński Janusz B. 2004 - Ziarnopłon wiosenny Ficaria verna ssp. bulbifera w Puszczy Białowieskiej - forma życiowa i kariotyp. [W:] 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004 r. Streszczenia referatów i plakatów. Wyd. Uczelniane ATR Bydgoszcz 2004, s. 62.

Bober Joanna, Jabłońska Elżbieta. 2012. Broszura edukacyjna: Dorosły - Żubrowe rady nie tylko na odpady. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2012.

Bober Joanna, Jabłońska Elżbieta. 2012. Broszura edukacyjna: Junior - Żubrowe rady nie tylko na odpady. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2012.

Bober Joanna, Jabłońska Elżbieta. 2012. Broszura edukacyjna: Żubrowe rady na niektóre owady. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2012.

Bober Joanna, Świć Marek. 2006 - Dzień Ziemi 2006 - Fotoreportaż. Echa, R. 2006, nr 2, s. 3. [Udział BPN w festynie w Warszawie]. 

Kalinowski Andrzej (oprac. ed.). 2011 - Białowieski Park Narodowy. Przewodnik. [Autorzy tekstów: Joanna Bober, Katarzyna Daleszczyk, Anna Gierasimiuk, Anna Godlewska, Małgorzata Karczewska, Andrzej Keczyński, Renata Krzyściak-Kosińska, Anna Kujawa, Łukasz Ławrysz, Radosław Matejek, Ewa Moroz-Keczyńska, Kamil Witkoś], Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2011, ss. 192.

Kujawa Anna, Szczepkowski Andrzej, Sumorok Beata, Bober Joanna, Karasiński Dariusz, Gierczyk Błażej, Wojtkowski Michał. 2007 - Z Białowieskiego Parku Narodowego: XIII Wystawa Grzybów w Białowieży. Parki Narodowe, R. 2007, nr 4, s. 13-14. 

Ławrynowicz Maria, Faliński Janusz B., Bober Joanna. 2006 - Interactions among hypogeous fungi and wild boars in subcontinental pine forest". Biodiversity. Research and Conservation, Vol. 1-2 (2006), s. 102-106.

Obidziński Artur, Adamowski Wojciech (red.). 2005 - Seminaria nadobowiązkowe: Wspomnienia o Profesorze Januszu Bogdanie Falińskim przez wdzięcznych uczniów spisane. [Autorzy: Wojciech Adamowski, Joanna Bober, Anna Bomanowska, Lidia Borkowska, Emilia Brzosko, Roberto Canullo, Damian Chmura, Bożenna Czarnecka, Małgorzata Falencka-Jabłońska, Sylwia Jurzyk, Aleksander Kołos, Ewa Krasicka-Korczyńska, Marlena Lembicz, Łukasz Łuczaj, Piotr Mędrzycki, Artur Obidziński, Piotr Pabjanek, Ewa Pirożnikow, Ruth Sagehorn, Barbara Tokarska-Guzik, Dan Wołkowycki, Gabriela Woźniak, Teresa Zaufal]. Phytocoenosis (N.S.), Vol. 17 (2005). Seminarium Geobotanicum 11, 2005, ss. 62.