ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM Z ŻUBREM W ROLI GŁÓWNEJ
 

Do zdobycia "Saga Prastarej Puszczy" autorstwa Bożeny i Jana Walencików - pierwszy filmowy album przyrodniczy ze zwierzętami w rolach głównych, największy album o polskiej przyrodzie.

zdjęcia proszę przysyłać na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
w tytule e-maila proszę wpisać ŻUBR
w treści proszę podać swoje GODŁO (pseudonim artystyczny), imię, nazwisko i dokładny adres

PRZYPOMINAMY: "Nie należy zbliżać się do żubrów na odległość mniejszą niż 50 m. Trzeba bacznie obserwować zachowanie tych, które od nas nie uciekają i natychmiast oddalić się, gdy wykazują zaniepokojenie - chruczą (głos wydawany przez żubry), potrząsają głowami, grzebią racicami ziemię lub zaczynają się tarzać. Żubr, który od nas nie ucieka, nie jest żubrem oswojonym, ale dzikim zwierzęciem, które nie czuje respektu przed człowiekiem, a więc tym bardziej może stwarzać zagrożenie. Rzadkie przypadki ataków żubrów na ludzi były w dużej mierze powodowane przez nieodpowiedzialne zachowanie człowieka." (K. Daleszczyk 2017)

REGULAMIN:

1. Konkurs organizowany jest przez Białowieski Park Narodowy.
2. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, za wyjątkiem pracowników Białowieskiego Parku Narodowego i członków komisji konkursowej.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie fotografie dotąd nie publikowane w książkach i czasopismach, nie nagradzane w innych konkursach, wykonane na terenie Polski i będące oryginalnymi fotografiami Autora.
5. Zostanie przyznana jedna nagroda główna rzeczowa oraz dziesięć nagród - wyróżnień.
6. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie trzy fotografie w postaci plików cyfrowych.
7. Fotografie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
8. W tytule e-maila należy wpisać ŻUBR, a w treści e-maila podać następujące dane: GODŁO AUTORA, oraz imię, nazwisko, dokładny adres do wysyłki.
9. Termin przysyłania fotografii upływa dnia 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00.
10. Nadesłane na konkurs fotografie zostaną umieszczone na FB w osobnym albumie, gdzie przeprowadzone zostanie głosowanie publiczności przez polubienia („lajkowanie"). Autorzy 10 zdjęć, które zdobędą najwięcej polubień („lajków") otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
11. Spośród tych 10 zdjęć zostanie wybrane przez komisję konkursową zwycięskie zdjęcie. Na tydzień zostanie ono „zdjęciem w tle" FB Białowieskiego Parku Narodowego.
12. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.
13. Wyniki ogłoszone zostaną 08.05.2018 roku na stronie FB Białowieskiego Parku Narodowego.
14. Nagrody zostaną Zwycięzcom dostarczone pocztą na koszt Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu fotografii na stronie FB Białowieskiego Parku Narodowego i na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego (z podaniem imienia i nazwiska Autora). Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.
16. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.