Dojazd do Kosego Mostu
 

Uwaga! Przewodnicy, Turyści!

W związku z zamknięciem Drogi Narewkowskiej na czas jej modernizacji, niemożliwy jest dojazd samochodem do Kosego Mostu, zarówno od strony Białowieży, jak i od wsi Janowo.

Dotrzeć do Kosego Mostu można rowerem lub pieszo:
1)  szlakami udostępnianymi przez Białowieski Park Narodowy - swój początek mają w osadzie Zamosze za Masiewem
     Starym (na bezpłatnym parkingu można pozostawić samochód),
2)  szlakami prowadzącymi z miejscowości Gruszki k/Narewki (na bezpłatnym parkingu można pozostawić samochód) do
     granicy Białowieskiego Parku Narodowego i dalej szlakami Białowieskiego Parku do Kosego Mostu.

Białowieski Park Narodowy
11 kwietnia 2018 r.