KOMUNIKAT o egzaminie na przewodnika po Białowieskim Parku Narodowym

      organizowanym w dniach 22-23 października 2018 r.

Białowieski Park Narodowy informuje, że w dniach 22-23 października 2018 r. planuje przeprowadzić egzamin na przewodnika z licencją na obsługę ruchu turystycznego po Białowieskim Parku Narodowym.

* Egzamin ma na celu sprawdzić, czy kandydat ubiegający się o licencję przewodnika po BPN ma dostateczną wiedzę o Parku i Puszczy Białowieskiej oraz praktyczną umiejętność w zakresie komunikacji i pracy z turystami.

* Podczas egzaminu weryfikowana będzie wiedza merytoryczna kandydata na przewodnika w zakresie wiedzy przyrodniczej i historyczno-kulturowej o Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej Białowieskiego Parku Narodowego, oraz misji BPN, topografii terenu, obowiązujących zasad udostępniania turystycznego i opłat za wstępy do Parku.

* Egzamin będzie składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Do części praktycznej mogą przystąpić osoby, które zaliczą część teoretyczną.

* Egzamin jest bezpłatny.

Zasady przeprowadzenia egzaminu reguluje Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora BPN w sprawie udzielania licencji przewodnikom po BPN z dnia 28.06.2017 r.

Egzamin poprzedzony zostanie dwoma wyjściami przygotowawczymi, nieobowiązkowymi, dla chętnych kandydatów. Ich celem jest zapoznanie kandydatów z walorami przyrodniczymi, kulturowymi i przebiegiem wybranych tras turystycznych w BPN oraz obiektami udostępnianymi odwiedzającym. Bezpłatne wyjścia terenowe poprowadzą doświadczeni przewodnicy, z ważną licencją przewodnicką po BPN.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu powinny wysłać mailem do BPN wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA do dnia 7 sierpnia 2018 r.

Liczba osób, które zostaną dopuszczone do egzaminu wynosi maksymalnie 36. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mailowy: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

W przypadku osób nieposiadających poczty elektronicznej (e-maila) wypełniony formularz zgłoszenia prosimy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża. Decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń: data wpływu e-maila lub dostarczenia zgłoszenia do sekretariatu BPN.

Osoby zakwalifikowane do egzaminu otrzymają z BPN e-maila zawierającego:
1) potwierdzenie zakwalifikowania się do egzaminu,
2) szczegółową informację o terminach i przebiegu wyjść przygotowawczych,
3) wykaz zalecanej literatury,
4) opis przebiegu egzaminu.

Z osobami nieposiadającymi maila skontaktujemy się telefonicznie.

W razie dodatkowych pytań osobami do kontaktu są:
* Ewa Moroz-Keczyńska, kustosz Muzeum, tel. 85 682-97-11, Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
* Anna Gierasimiuk, st. specjalista ds. udostępniania Parku, tel. 85 682-97-17, Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (nieobecność w okresie 20.07-2.08.2018).

Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia (143.50 Kb)