Program edukacyjno-promocyjny "Rodzina z żubrem w tle..."
 

18 sierpnia 2018 r. uczyliśmy o przyrodzie Puszczy w trakcie warsztatów w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Były to plenerowe warsztaty plastyczne, zaplanowane w ramach Programu edukacyjno-promocyjnego „Rodzina z żubrem w tle...".

Program realizowaliśmy w celu podniesienia wiedzy przyrodniczej - dotyczącej ssaków występujących w Puszczy na czele z żubrem, a także, aby uwrażliwić najmłodszych i ich rodziny na świat przyrody. Stąd spotkanie rozpoczęliśmy zabawą integracyjną z wiodącym tematem dotyczącym ssaków i krótką prezentacją podkreślającą olbrzymią różnorodność tej gromady zwierząt.

Po przyrodniczym wstępie „oddaliśmy" naszych gości w „fachowe ręce" - teoretyczne wprowadzenie przeprowadzili zaproszeni artyści plastycy.

Zaopatrzeni w fachową wiedzę młodzi i starsi uczestnicy zostali podzieleni na grupy, następnie ruszyli w plener, aby pod okiem mistrzów poznawać i dopracowywać warsztat artystyczny.

Mimo upału wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem, następnie chętnie prezentowali swoje prace.

W trakcie przerwy młodzi artyści z zainteresowaniem zwiedzili nowy obiekt Parku - pawilon edukacyjny, stanowiący interaktywną przestrzeń edukacyjną dotyczącą żubra, jego historii, restytucji, ekologii i biologii. W pawilonie przygotowaliśmy kilkanaście stanowisk, które w sposób atrakcyjny prezentują wiedzę o tym największym lądowym ssaku Europy - wizerunku ochrony przyrody w Polsce i na świecie.

Kto poznał historię żubra jak też powody, dla których należy to wyjątkowe zwierzę chronić, mógł pobawić się na sąsiadującym z pawilonem placu zabaw.

Po zabawie przystąpiliśmy do kolejnej części warsztatów, zaplanowanej pod kątem wykorzystania innych metod i środków artystycznych.

Warsztaty zakończyliśmy ekspozycją powstałych dzieł. Młodzi twórcy mieli okazję wypowiedzieć się na temat prac swego autorstwa, których, jakże wdzięcznym obiektem, były dzikie zwierzęta zamieszkujące Puszczę Białowieską.

Na koniec jeszcze certyfikaty i upominki sfinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku. Żegnamy rodziny, które spędziły ten piękny letni dzień w Puszczy Białowieskiej, licząc na to, że rodzice i dzieci nie tylko dowiedzieli się ciekawostek o puszczańskich ssakach, nie tylko poznali techniki wykorzystywane w plastyce, ale również będą kontynuować rodzinne spotkanie z przyrodą.