Utrudnienia na szlakach turystycznych BPN z powodu remontu wiat i dróg leśnych
 

Białowieski Park Narodowy informuje o możliwych utrudnieniach
na niżej wymienionych szlakach turystycznych,
jakie mogą wystąpić od dnia 20.09.2018 r. do dnia 5.12.2018 r.
w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
dróg leśnych i wiat turystycznych:

  • remont dróg, po których przebiega Wilczy Szlak,

  • remont wiat w Uroczysku Głuszec, przy ekspozycji kolejki wąskotorowej,

  • remont wiaty na Wilczym Szlaku przy ścieżce edukacyjnej „Przez trzy zbiorowiska",

  • remont punktu widokowego na Ostoi Żubrów „Czoło",

  • remont wiaty przy bramie wejściowej do obszaru ochrony ścisłej BPN (dawnego Rezerwatu Ścisłego).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Białowieski Park Narodowy,
19.09.2018 r.