Program edukacyjny: Popularyzator Puszczy Białowieskiej
 

29 września 2018 roku odbył się ostatni już warsztat organizowany w ramach programu edukacyjnego: Popularyzator Puszczy Białowieskiej. Program, opracowany przez Park, a współfinansowany przez WFOŚiGW Białystok,  adresowany był do mieszkańców Euroregionu Puszczy Białowieskiej i innych zainteresowanych osób, które zajmują się przewodnictwem a także działaniami w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Celem projektu było przygotowywanie kadry osób zajmujących się turystami, społecznością lokalną oraz dziećmi i młodzieżą dalszych okolic w innej formie - metodami aktywnymi, poprzez gry i zabawy.

Cykl obejmował 7 spotkań, w ramach których prowadzono wykłady oraz część dydaktyczną  dotyczącą płazów, ptaków, drzew, dużych drapieżników oraz żubra reprezentujących gromadę ssaków a także cech ekosystemu lasu naturalnego Puszczy Białowieskiej. Ostatnie ze szkoleń prowadzone było przez trenerów z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła". Podczas tych zajęć uczestnicy przekonali się, jak różne mogą być metody aktywne w edukacji terenowej oraz osobiście przećwiczyli przyrodnicze gry i zabawy prowadzone na terenie Parku Pałacowego.

Dorośli uczestnicy podczas całego cyklu zajęć mieli okazję nie tylko zgłębić wiedzę przyrodniczą, ale w wielu momentach poczuć się jak dzieci i młodzież, prowadząc pomiary parametrów lasu, rywalizując w zespołach, tropiąc ślady czy ćwicząc zmysły i wykorzystując własną kreatywność.

Program edukacyjny „Popularyzator Puszczy Białowieskiej" ukończyło 18 osób.

Serdecznie gratulujemy zaangażowanym uczestnikom i życzymy satysfakcji przy wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności podczas pracy z dziećmi i dorosłymi!

autorzy fotografii: Hanna Schmidt, Tomasz Kołodziejczak