IX edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej
 

W roku szkolnym 2018/2019 Białowieski Park Narodowy już po raz dziewiąty organizuje Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt: „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce" skierowany do podlaskiej młodzieży. Konkurs jest świetną okazją, żeby poszerzyć swoją wiedzę, poznać ciekawych ludzi i zdobyć cenne nagrody.
Celem Konkursu jest zapoznanie z różnymi formami ochrony przyrody w Polsce oraz zwrócenie uwagi na unikalność przyrodniczą Podlasia, a w szczególności na walory przyrodnicze parków narodowych i krajobrazowych. Tegoroczna edycja zwraca szczególnie uwagę na turystykę na obszarach chronionych.

W chwili obecnej zakończył się etap szkolny Konkursu. Z każdej ze szkół województwa podlaskiego, zgłoszonych przez nauczyciela koordynującego do udziału w Konkursie, zostało wyłonionych 3 uczniów, którzy w teście wiedzy uzyskali najlepsze wyniki. Uczniowie ci 26 października b.r. przystąpią do etapu powiatowego, z którego wybranych zostanie 50 uczniów. Finałowa „pięćdziesiątka" 29 listopada 2018 r. przystąpi w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego do ostatniego etapu Konkursu, rywalizując o tytuł zwycięzców IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej.
Przy realizacji Konkursu współpracują wszystkie parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego: Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Suwalski Park Krajobrazowy. Radio Białystok objęło Konkurs Patronatem Medialnym. Konkurs objęty jest Honorowymi Patronatami: Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Konkurs dofinansowany jest ze środków WFOŚiGW w Białymstoku.

Gratulujemy uczniom zakwalifikowanym do etapu powiatowego oraz życzymy powodzenia w kolejnych etapach Konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Dodatkowych informacji udziela koordynator Konkursu: Hanna Schmidt, tel: 85 681 23 48 w. 17,
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

pdf Regulamin...