KONKURS na logotyp (znak graficzny) "90 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej"
 

Białowieski Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie na logotyp „90 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej". Logotyp będzie wykorzystywany w materiałach promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i korespondencyjnych Parku.

Konkurs na projekt znaku graficznego (logotypu) ma charakter otwarty, zasięg ogólnopolski. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie propozycje znaku graficznego.

Prace oceniane będą pod względem: oryginalności projektu, walorów estetycznych, trafności nawiązania do tematu.

Termin składania prac konkursowych: 18 listopada 2018 roku

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) brutto.

pdf Regulamin...
doc Zgoda rodziców...