Malarstwo Antoniego Szymaniuka w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN
 

W dużej sali wystaw czasowych Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN można wciąż podziwiać wystawę prac malarskich Antoniego Szymaniuka. Malarz był uczestnikiem Plenerów Białowieskich, a Puszcza zainspirowała go do stworzenia szeregu obrazów, w których na pierwszy plan wysuwają się związane z nią motywy przyrodnicze. Wernisaż wystawy odbył się w siedzibie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży 18 września 2018 r.

Antoni Szymaniuk (1921 - 1994), jak w notce biograficznej napisał o nim Jerzy Hermanowicz, to artysta wszechstronny. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku w latach pięćdziesiątych. Historia i potrzeba czasu - od razu rzuciły go do prac konserwatorskich przy realizacji gdańskiej Starówki. Doświadczenia tam nabyte po latach zaowocowały dekoracjami białostockich budynków wykonanymi w różnych technikach.
Zainteresowanie naturą, otoczeniem, realiami zawsze odgrywało pierwszorzędną rolę w kameralnej twórczości Antoniego Szymaniuka. Powstawały cykle akwarel - notatek z jego podróży oraz szereg obrazów olejnych. Przy powstawaniu dzieł wykonywanych w technice olejnej duże znaczenie - inspiracje miało uczestnictwo w Plenerach Białowieskich. Stąd drzewa, sowy wykonane techniką olejną, ale zmodyfikowaną i nowatorską.
Artysta uprawiał także plakat, który w jego wydaniu stawał się nośnikiem walorów estetycznych i artystycznych. Aktualna wystawa pokazuje jedynie wycinek szerokiej działalności Antoniego Szymaniuka, ale chcieliśmy przypomnieć jego niebanalne dokonania w miejscu takim jak Białowieża, które Antoni podobnie jak wielu uczestników Plenerów kochał i szanował.

Wystawę prac Antoniego Szymaniuka można oglądać w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN od wtorku do niedzieli w godz. 9:00-16:00.
Serdecznie zapraszamy!