"Życie drzewa"
 

„Życie drzewa" - to najnowszy film promocyjny zespołu ForBioSensing. Autorzy w artystycznej i niezwykle atrakcyjnej formie przedstawiają cykl życia drzew oraz w przystępny dla odbiorcy sposób ukazują realizowane przez nie funkcje. Nieco mroczna i tajemnicza atmosfera filmu podkreśla, że wiele procesów związanych z drzewami wciąż pozostaje niezbadanych. Co warte podkreślenia: w żadnej ze scen filmu nie występuje człowiek, aktorem jest tutaj wyłącznie natura.

Projekt Life+ ForBioSensing „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych" od 2015 roku prowadzi intensywne pomiary drzewostanów polskiej części Puszczy Białowieskiej. Realizowany jest dzięki wsparciu Programu LIFE, finansowanego z Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Link do filmu:

https://youtu.be/XXJ2_71NGhI