Krótka relacja z Wilczej Nocy
 

O atrakcyjności tego cyklicznego wydarzenia przekonujemy się z każdym rokiem coraz bardziej. Przygotowując tegoroczną edycję, z powodu wyczerpania limitu miejsc zmuszeni byliśmy zamknąć listę uczestników Wilczej Nocy już po zaledwie dobie od rozpoczęcia przesyłania zgłoszeń. Zainteresowanie imprezą przerosło nasze najśmielsze oczekiwania!


Zanim jeszcze tegoroczne wydarzenie zostało oficjalnie rozpoczęte, w wilczą tematykę zagłębili się najmłodsi. Podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży, przygotowanych przez pracowników Parku oraz wolontariuszy (dziękujemy wszystkim za pomoc, zwłaszcza wolontariuszce Karolinie Petrovic), wysłuchać można było wilczych opowieści, a także, łącząc zabawę z nauką, wziąć udział w grach edukacyjnych, quizach, ćwiczeniach zręcznościowych oraz zajęciach plastycznych. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy również Panu Grzegorzowi Rabczyńskiemu za przekazanie na potrzeby warsztatów gipsowych „masek” wilków oraz wspólne ich malowanie z uczestnikami zajęć.

1.
03_res.jpg
2.
04_res.jpg
3.
05_res.jpg
4.
06_res.jpg
5.
07_res.jpg
6.
08_res.jpg
7.
09_res.jpg
8.
10_res.jpg
9.
11_res.jpg
10.
12_res.jpg
11.
13_res.jpg
12.
14_res.jpg
13.
15_res.jpg
14.
16_res.jpg
15.
17_res.jpg

 

Tradycyjnie już Wilcza Noc rozpoczęła się uroczystym otwarciem i cyklem interesujących wykładów o tematyce wilczej. W tym roku pierwszą prelegentką Wilczej Nocy była dr hab. Nuria Selva, która z pomocą tłumaczącego z języka angielskiego Adama Wajraka, wprowadziła słuchaczy w świat nie tyle nawet samych wilków, ile znaczenia wilczych ofiar i istotnej roli drapieżnictwa wilków dla innych zwierząt leśnych oraz funkcjonowania samego lasu.

1.
18_res.jpg
2.
19_res.jpg
3.
20_res.jpg
4.
21_res.jpg
5.
22_res.jpg
6.
23_res.jpg
7.
24_res.jpg

 

Kolejny wykładowca – Maciej Romański z Pracowni Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego – po krótkiej prezentacji przedstawił fascynujący i bardzo bogaty materiał filmowy. Film, w całości stworzony z nagrań z wideo-pułapek, w ujmujący sposób przedstawił wilczą sagę z terenu Wigierskiego Parku Narodowego. Po jego emisji zgromadzeni na sali widzowie nie szczędzili autorowi widowiska zasłużonych braw za ogrom wykonanej pracy badawczej.

1.
25_res.jpg
2.
26_res.jpg
3.
27_res.jpg
4.
28_res.jpg

 

Gość z białoruskiej strony Puszczy – Victor Fenchuk – przedstawił zagadnienie badania i ochrony wilków na Białorusi. Wykład ten nie tylko przybliżył uczestnikom Wilczej Nocy sytuację tych drapieżników z białoruskiej strony Puszczy Białowieskiej, ale także stał się wyśmienitym wstępem do kolejnej atrakcji programu – dwóch krótkich diaporam z obu stron puszczańskiej granicy. Ich autorzy, Tomasz Czykwin i Aleksandr Pekach, równie utalentowani fotograficy, jak i tropiciele, zapewnili uczestnikom tegorocznej Wilczej Nocy emocje niemal jak podczas prawdziwego spotkania z największym drapieżnikiem Puszczy Białowieskiej. Przepiękną diaporamę przedstawiła następnie Katarzyna Gubrynowicz, swoimi poetyckimi fotografiami wprawiając widzów w estetyczny zachwyt i zadumę nad pięknem krainy wilka…

1.
29_res.jpg
2.
30_res.jpg
3.
31_res.jpg
4.
32_res.jpg

 

Ostatnim z tegorocznym prelegentów zaproszonych przez Białowieski Park Narodowy był dobrze wszystkim znany Marcin Kostrzyński, który w sobie jedynie charakterystyczny sposób opowiadając o zmaganiach z filmowaniem wilków za pomocą ukrytych kamer, skradł serca i uśmiechy widowni.

1.
33_res.jpg
2.
34_res.jpg
3.
35_res.jpg
4.
36_res.jpg

 

Po części wykładowej, w pięciu różniących się stopniem trudności wędrówki grupach, udaliśmy się na nocne nasłuchiwanie wilków. Księżycowa noc, Puszcza Białowieska, wilcze opowieści… Czyż może być coś piękniejszego? Nawet, jeśli – poza licznymi tropami – samych wilków żadna z grup niestety nie spotkała, to i tak z pewnością nocna wyprawa pozostanie na długo w pamięci. Pierwszy dzień wydarzenia zakończyliśmy wspólnym ogniskiem w uroczysku Filipówka nieopodal Starej Białowieży, gdzie uczestnicy Wilczej Nocy mieli okazję nie tylko ogrzać się w blasku ogniska, ale i podzielić wrażeniami i wspólnie zanurzyć w wilcze opowieści.

1.
37_res.jpg
2.
38_res.jpg
3.
39_res.jpg
4.
40_res.jpg
5.
41_res.jpg
6.
42_res.jpg
7.
43_res.jpg

 

Kolejnego dnia wydarzenia, znów w kilku ustalonych wcześniej grupach, udaliśmy się na kolejne – tym razem już dzienne – wyprawy. Światło dnia ułatwiło odnalezienie kolejnych wilczych tropów i śladów, a także wielu innych przyrodniczych atrakcji Puszczy Białowieskiej. Uczestnikom drugiego dnia Wilczej Nocy udało się zaobserwować między innymi jelenie, ptaki drapieżne, dzięcioły, a także rzadkie gatunki wątrobowców oraz porostów. Zaplanowane wcześniej godziny zakończenia leśnych wędrówek ku zadowoleniu wszystkich przeciągały się bardziej i bardziej, lecz cóż – nawet i w tak świetnej atmosferze nie da się w nieskończoność przekładać nieubłaganego czasu powrotu do szarej, choć niestety wcale nie wilczej, rzeczywistości… Zapraszamy za rok, na kolejną, czwartą już Wilczą Noc w Białowieskim Parku Narodowym!

1.
44_res.jpg
2.
45_res.jpg
3.
46_res.jpg
4.
47_res.jpg
5.
48_res.jpg
6.
49_res.jpg
7.
50_res.jpg
8.
51_res.jpg
9.
52_res.jpg
10.
53_res.jpg
11.
54_res.jpg
12.
55_res.jpg
13.
56_res.jpg

 

Dziękujemy uczestnikom Wilczej Nocy za udostępnienie zdjęć.
Autorzy zdjęć: Anna Gierasimiuk, Kacper Keczyński, Małgosia Simoniuk, Tomasz Kołodziejczak, Robert Danielak, Robert Dejtrowski, Małgorzata Karczewska, Mirosław Karczewski, Małgorzata Szpakowicz.